Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia FDULS pro ak. rok 2016/2017

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity ...

Žádost o stipendijní podporu z programu INTERSTUD- 16

Žádost o stipendijní podporu z programu INTERSTUD- 16

Studijní program INTERSTUD

Stručné podmínky studijního programu INTERSTUD - Informace ke studijnímu programu INTERSTUD 2016 pro zahraniční ...

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů a specializací ...

Možnost ubytování v době přijímacích talentových zkoušek v lednu 2016

Možnost ubytování v době přijímacích talentových zkoušek v lednu 2016

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS ak. r. 2016/2017

Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v ...

Informace pro cizince k úhradě poplatku za přijímací řízení 2016/2017

Informace pro cizince k úhradě poplatku za přijímací řízení FDULS na bakalářské obory pro ...

Konzultace výtvarných prací uchazečů o studium na FDULS

Možnost konzultace výtvarných prací uchazečů o studium na FDU.

elektronická úřední deska

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia FDULS pro ak. r. 2016/2017

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity ...

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí v ak. r. 2015/2016

předběžné výsledky voleb AS ZČU

předběžné výsledky voleb AS ZČU z termínu 3.-.4.11.2015

Seznam kandidátů pro volby do AS FDU ZČU

Seznam kandidátů pro volby do AS FDU ZČU

Vyhláška děkana č. 13D/2015

Podmínky přiznání a výplata stipendií v ak. r. 2015/2016

Vyhláška děkana č. 14D/2015

Termínovník činností ve studijní oblasti v ak. r. 2015/2016

Vyhláška děkana č. 5D/2015

CŽV - Termínovník ak. r. 2015/2016

Vyhláška děkana č. 10D/2015

Státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2014/2015 (podzimní termín)

Přijímací řízení do bakalářského studia 2016/17

Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v ...

Vyhláška děkana č. 9D/2015

PROMOCE ABSOLVENTŮ V AK. R. 2014/2015

Vyhláška děkana č. 7D/2015

Klauzurní postupové zkoušky (KPZ) v LS ak. r. 2014/2015, zkoušky z hlavních ateliérových předmětů, ...

Vyhláška dekana c. 6D/2015

Vyhláška dekana c. 6D/2015
Rozpoctová pravidla Fakulty designu a umení Ladislava Sutnara
ZCU pro ...

Vyhláška děkana č. 4D/2015

Zápisy do studia pro ak. rok 2015/2016

předběžné výsledky voleb AS ZČU

Zápis z jednání volební komise AS FDU LS ze dne 27. 3. 2015.

Předběžné výsledky ...

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO AS ZČU V PLZŇI ZA VOLEBNÍ CELEK FDU VOLEBNÍ ČÁST STUDENTI

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO AS ZČU V PLZŇI ZA VOLEBNÍ CELEK FDU VOLEBNÍ ČÁST  STUDENTI

...

Seznam oprávněných voličů pro doplňovací volby AS ZČU LS2015

Seznam oprávněných voličů pro doplňovací volby AS ZČU volebního celku FDU volební části STUDENTI

...

Harmonogram doplňovacích voleb do AS ZČU

Harmonogram doplňovacích voleb do AS ZČU do studentské části volebního celku Fakulty designu a ...

listina návrh do voleb AS FDU

Návrh kandidáta do AS ZČU za volební celek FDU na rok 2015

Termín doplňovacích voleb do AS ZČU

Termín doplňovacích voleb do AS ZČU za volební celek FDU – volební část studenti ...

Vyhláška děkana č. 2D/2015

Státní závěrečné zkoušky a požadavky na bakalářské, resp. diplomové práce ve studijním programu Výtvarná ...

Vyhláška č. 22D/2014

Vyhláška č. 22D/2014
Ustanovení vedoucích kateder
Fakulty designu a umení Ladislava Sutnara
Západoceské univerzity ...

Vyhláška č. 21D/2014

Vyhláška č. 21D/2014
Jmenování akademických funkcionáru
Fakulty designu a umení Ladislava Sutnara
Západoceské univerzity ...

Rozhodnutí děkana č. 23D/2014

Zastupování děkana proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti

Seznam voličů FDU 2014

Volební část: AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Vyhláška děkana č. 7D/2014

Řád klauzurních postupových zkoušek

Vyhláška děkana č. 5D/2014

Uznání předmětu, zvláštní případy uznání předmětu, přenos předmětů v rámci mobility

Vyhláška děkana č. 2D/2014

Rady studijních programů

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Volba kandidáta na funkci děkana FUD

Informace k volbě kandidáta na funkci děkana FUD

Seznam voličů FUD

Kompletní seznam voličů FUD ke stažení

Vyhlášení voleb do AS FUD

Dokument k vyhlášení voleb do AS FUD

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702