Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS ak. r. 2016/2017

Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v ...

Průběžná zpráva o přijímacím řízení

Průběžná zpráva o ukončeném přijímacím řízení do bakalářských oborů a specializací a dosud probíhajícím ...

Informace pro cizince k úhradě poplatku za přijímací řízení 2016/2017

Informace pro cizince k úhradě poplatku za přijímací řízení FDULS na bakalářské obory pro ...

Vyhlášení přijímacího řízení do MgA. studia pro ak. rok 2015/16

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity ...

Konzultace výtvarných prací uchazečů o studium na FDULS

Možnost konzultace výtvarných prací uchazečů o studium na FDU.

elektronická úřední deska

Vyhláška děkana č. 14D/2015

Termínovník činností ve studijní oblasti v ak. r. 2015/2016

Vyhláška děkana č. 5D/2015

CŽV - Termínovník ak. r. 2015/2016

Vyhláška děkana č. 13D/2015

Podmínky přiznání a výplata stipendií v ak. r. 2015/2016

Průběžná zpráva o přijímacím řízení

Průběžná zpráva o ukončeném přijímacím řízení do bakalářských oborů a specializací a dosud probíhajícím ...

Vyhláška děkana č. 12D/2015

Imatrikulace studentů prvních ročníků v ak. r. 2015/2016

Vyhláška děkana č. 11D/2015

Podzimní promoce absolventů v ak. r. 2014/2015

Vyhláška děkana č. 10D/2015

Státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2014/2015 (podzimní termín)

Přijímací řízení do bakalářského studia 2016/17

Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v ...

Nedoručená rozhodnutí PŘ 2015/16

Nedoručená rozhodnutí z přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia ak. r. 2015/2016

Vyhláška děkana č. 9D/2015

PROMOCE ABSOLVENTŮ V AK. R. 2014/2015

Vyhláška děkana č. 8D/2015

Státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2014/2015 (řádný termín)

Vyhláška děkana č. 7D/2015

Klauzurní postupové zkoušky (KPZ) v LS ak. r. 2014/2015, zkoušky z hlavních ateliérových předmětů, ...

Vyhláška dekana c. 6D/2015

Vyhláška dekana c. 6D/2015
Rozpoctová pravidla Fakulty designu a umení Ladislava Sutnara
ZCU pro ...

Vyhláška děkana č. 4D/2015

Zápisy do studia pro ak. rok 2015/2016

předběžné výsledky voleb AS ZČU

Zápis z jednání volební komise AS FDU LS ze dne 27. 3. 2015.

Předběžné výsledky ...

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO AS ZČU V PLZŇI ZA VOLEBNÍ CELEK FDU VOLEBNÍ ČÁST STUDENTI

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO AS ZČU V PLZŇI ZA VOLEBNÍ CELEK FDU VOLEBNÍ ČÁST  STUDENTI

...

Seznam oprávněných voličů pro doplňovací volby AS ZČU LS2015

Seznam oprávněných voličů pro doplňovací volby AS ZČU volebního celku FDU volební části STUDENTI

...

Harmonogram doplňovacích voleb do AS ZČU

Harmonogram doplňovacích voleb do AS ZČU do studentské části volebního celku Fakulty designu a ...

listina návrh do voleb AS FDU

Návrh kandidáta do AS ZČU za volební celek FDU na rok 2015

Termín doplňovacích voleb do AS ZČU

Termín doplňovacích voleb do AS ZČU za volební celek FDU – volební část studenti ...

Nedoručená rozhodnutí PŘ 2015/16

Nedoručená rozhodnutí z přijímacího řízení na BcA. obory pro ak. rok 2015/16

Vyhláška děkana č. 2D/2015

Státní závěrečné zkoušky a požadavky na bakalářské, resp. diplomové práce ve studijním programu Výtvarná ...

Vyhláška č. 22D/2014

Vyhláška č. 22D/2014
Ustanovení vedoucích kateder
Fakulty designu a umení Ladislava Sutnara
Západoceské univerzity ...

Vyhláška č. 21D/2014

Vyhláška č. 21D/2014
Jmenování akademických funkcionáru
Fakulty designu a umení Ladislava Sutnara
Západoceské univerzity ...

Rozhodnutí děkana č. 23D/2014

Zastupování děkana proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti

Vyhlášení přijímacího řízení do MgA. studia pro ak. rok 2015/16

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity ...

Vyhláška děkana č. 19D/2014

Termínovník činností ve studijní oblasti v ak. r. 2014/15

Vyhláška děkana č. 16D/2014

Podmínky přiznání a výplata stipendií v ak. r. 2014/15

Seznam voličů FDU 2014

Volební část: AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Vyhláška děkana č. 7D/2014

Řád klauzurních postupových zkoušek

Vyhláška děkana č. 5D/2014

Uznání předmětu, zvláštní případy uznání předmětu, přenos předmětů v rámci mobility

Vyhláška děkana č. 2D/2014

Rady studijních programů

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Volba kandidáta na funkci děkana FUD

Informace k volbě kandidáta na funkci děkana FUD

Seznam voličů FUD

Kompletní seznam voličů FUD ke stažení

Vyhlášení voleb do AS FUD

Dokument k vyhlášení voleb do AS FUD

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702