DEMO baner 1920x630

DEMO PŘIJÍMAČKY

Vyzkoušejte si přijímací řízení ke studiu na Sutnarce nanečisto!
Registrace ZADÁNÍ ÚKOLŮ

Fakulta nabízela studentům posledních ročníků všech typů středních a vyšších odborných škol DEMO přijímačky, příležitost vyzkoušet si přijímací řízení ke studiu nanečisto. Registrace byla otevřena do neděle 10. 10. 2021.

V roce 2021 otevřela Sutnarka DEMO přijímačky pro tři zcela odlišné ateliéry:

Průmyslový design
kombinující technické znalosti a umělecké dovednosti při navrhování kvalitního designu. Vhodné pro technicky orientované studenty s výtvarným citem.

Socha a prostor
zaměřující se na zvládnutí řemesla v celé škále sochařských technik a technologií, klasických i současných. Pro studenty s touhou hledat při tvorbě sám sebe a své místo ve skrytém významu světa.

Nová média
nabízející nevyhraněným uchazečům variabilitu propojování aktuálních forem vizuálního vyjadřování, současných technologií a rozvoj individuálního autorského přínosu.

Během DEMO přijímaček si zájemci vyzkoušeli úkoly, se kterými se později mohou setkat při regulérním přijímacím řízení. Během třech online a osobních setkání se seznámili s pedagogy, poznali zázemí ateliéru a prostředí fakulty. Zadání úkolů, která jsou k nalezení níže, mohli začít vypracovávat samostatně nebo za pomoci středoškolských pedagogů. Zpětnou vazbu a zhodnocení předložené tvorby získali následně od vedoucích ateliérů Sutnarky.

PROČ SI DEMO PŘIJÍMAČKY VYZKOUŠET

DEMO přijímačky neovlivňují a nenahrazují skutečné přijímací řízení ke studiu. Představují ale dobrou možnost, jak si o něm zjistíte informace, prozkoumáte ateliér a fakultu, zkonzultujete vlastní portfolio a především si nanečisto vyzkoušíte typy úkolů, se kterými se můžete potkat při reálných talentových zkouškách. Dvě online setkání proběhnou ve skupině, do které se přihlásíte na odkazu získaném po registraci. Bezprostředně na to navazuje Den otevřených dveří fakulty, který nabídne možnost i osobní konzultace.

JAK TO PROBÍHALO

  • Do neděle 10. 10. 2021 byla otevřena registrace zájemců.
  • V pondělí 11. 10. 2021 od 18 hodin proběhlo 1. online setkání po jednotlivých ateliérech. Vyučující na nich představili fakultu, ateliéry, současné studentské projekty a blíže vysvětlili zadání 1. úkolu k samostatnému řešení.
  • V pátek 15. 10. 2021 od 17 hodin se skupiny připojily k 2. online setkání. Během něho došlo k vyhodnocení 1. úkolu, konzultaci dotazů a podrobnému zadání 2. úkolu k samostatnému řešení.
  • V pátek 22. 10. 2021 se zapojení středoškolští studenti setkali s fakultními pedagogy přímo na Sutnarce v rámci Dne otevřených dveří. Získali prostor pro osobní konzultaci řešení 2. úkolu a případně vlastního portfolia. Prohlídka ateliéru a ojedinělých prostor fakulty byla nedílnou součástí setkání.

CO POTOM

Pokud se následně rozhodnete pro studium na Sutnarce, musíte do 6. 12. 2021 vyplnit na webu fakulty elektronickou přihlášku k řádnému studiu. Její součástí je odevzdání portfolia domácích prací dle požadavků jednotlivých ateliérů. Díky DEMO přijímačkám si do té doby můžete kvalitně zpracovat své portfolio a připravit se na zadání úkolů k talentovým zkouškám, na které pozveme ty nejlepší z vás na začátku ledna 2022.

ZADÁNÍ ÚKOLŮ

Základní zadání úkolů po ateliérech naleznete ke stažení níže. Během jednotlivých online setkání budou pedagogové Sutnarky tato zadání blíže specifikovat. Součástí bude samozřejmě zpětná vazba, příklady řešení a zhodnocení předložené tvorby.

CO NÁS PŘI HODNOCENÍ ZAJÍMÁ

  • Autentičnost, touha tvořit.
  • Schopnost vyhledat si informace z různých oblastí (i technického rázu), porozumět jim a použít je.
  • Prostorová představivost, výtvarný cit.

PRAVIDLA A POMŮCKY PŘI ŘEŠENÍ ÚKOLŮ

  • Využít můžete jakékoliv dostupné zdroje – internet, knihovny, radu přátel či pedagogů.
  • Pracovat je dovoleno s mobilním telefonem, počítačem, skicákem či jiným vybavením.
  • Předmětem hodnocení není technické zpracování, zda je kresba provedena v počítači nebo ve skicáku, nýbrž její obsah.