DEMO baner 1920x630 2022 NOVE-02-bez data

DEMO PŘIJÍMAČKY

Vyzkoušejte si talentové zkoušky na Sutnarce nanečisto!
Registrace ZADÁNÍ ÚKOLŮ

DEMO PŘIJÍMAČKY

Vyplňte přihlášku, připojte ukázku svojí dosavadní práce a vydejte se na cestu vedoucí na uměleckou fakultu. Pokud se po vyzkoušení DEMO přijímaček rozhodnete absolvovat i regulérní přijímací řízení - budete už lépe vědět, jak na to!

DEMO přijímačky slouží k lepšímu pochopení celého procesu přijetí na fakultu a seznámení se s požadavky na portfolio a typy zadání úkolů, jaké mohou u přijímaček nastat. Zároveň poznáte naše ateliéry, studijní programy, fakultní prostředí a vyučující. DEMO přijímačky nenahrazují a nemají žádný vliv na skutečné přijímací řízení k řádnému studiu. Registrace do DEMO přijímaček 2023 bude na této stránce otevřena nejpozději na začátku října 2023. Celá akce proběhne v týdnu od 30. října a bude zakončena Dnem otevřených dveří pořádaným 10. listopadu 2023.

Ateliéry zapojené do DEMO přijímaček se mohou rok od roku měnit, seznam ateliérů pro rok 2023 bude zveřejněn nejpozději na začátku října 2023 na této stránce. V roce 2022 bylo možné volit z následujících:  Environmentální design pro architekturu, Fotografie, Grafický design a digitální média, Interaktivní design, Keramický design, Kniha a tvarování papíru, Kov a šperk, Malba, Nová média, Produktový design, Průmyslový design a Socha a prostor.

PROČ SI DEMO PŘIJÍMAČKY VYZKOUŠET

V DEMO přijímačkách si skvělým způsobem nanečisto vyzkoušíte typy úkolů, které se mohou objevit při reálném přijímacím řízení a talentových zkouškách. A nejen to, DEMO přijímačky jsou zároveň jedinečnou příležitostí, díky níž se seznámíte s přijímacím řízením, fakultou, jednotlivými ateliéry a vedoucími pedagogy, kteří vás budou v průběhu studia na Sutnarce vyučovat. Díky dvěma online setkáním a možnosti osobní konzultace při Dni otevřených dveří se ujistíte, že vybraná studijní specializace je pro vás ta pravá.

Skrze Cestu na Sutnarku fakulta podporuje své uchazeče při hledání uměleckého zaměření, výběru ateliéru, přípravě na přijímací zkoušky a celkově lepší orientaci v celém procesu přijímaček. Cílem je přijetí ke studiu do vhodně zvoleného oboru. Vedle podzimních DEMO přijímaček jsou její součástí i Teendesign a ArtCamp.

CO PRO SVOJI ÚČAST MUSÍTE UDĚLAT?

Každý ze zapojených ateliérů si pro DEMO přijímačky připravuje dvojici úkolů, které typově reflektují zadání při reálných talentových zkouškách. Znění jednotlivých úkolů pro rok 2022 si můžete stáhnout níže. Na stejném místě najdete i specifikaci portfolia, které se v digitální podobě odevzdává spolu s přihláškou.

Před přihlášením na DEMO přijímačky je proto důležité, abyste se seznámili s úkoly a požadavky na portfolio, a na základě toho si vybrali právě jednu specializaci. Pak už stačí vyplnit přihlášku a poslat portfolio, které máte v tuto chvíli k dispozici. A žádné strachy. Pokud snad zvolíte specializaci, která vám nebude vyhovovat, vedoucí ateliérů vám během DEMO přijímaček nabídnou alternativu a nasměrují vás ke specializaci, která by pro vás byla vhodnější. Dál už jen stačí držet se našeho harmonogramu. Jen pozor! Při podávání e-přihlášky zvolte formu "distanční" a typ "ostatní".

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

  • Přihláška do DEMO přijímaček NENÍ zpoplatněna.
  • Portfolio je povinnou součástí přihlášky. Nahrává se přímo v aplikaci na eprihlaska.zcu.cz. Na konci této stránky najdete Manuál k provedení registrace, který tento krok blíže popisuje. Pozor! Při podávání e-přihlášky vyberte formu "distanční" a typ "ostatní".
  • Řešení 1. a 2. úkolu se spolu s přihláškou neodevzdává. Na úkolech můžete pracovat už nyní, jejich zaslání ale probíhá později a je popsáno v harmonogramu níže.
  • Do určitého data se uchazeč registruje. Následně obdrží na kontaktní e-mail zprávu s dalšími instrukcemi pro účast na DEMO přijímačkách.

Pro další informace a dotazy prosím kontaktujte administrátory DEMO přijímaček na e-mailu istuchlo@fdu.zcu.cz nebo na telefonu 377 636 819.

HARMONOGRAM 2022

24. října 2022 | O půlnoci končí přihlašování do DEMO přijímaček. Do té doby se musíte zaregistrovat a společně s přihláškou poslat v digitální podobě portfolio domácích prací podle zadaných parametrů jednotlivých ateliérů. V tuto chvíli už zároveň můžete na jednotlivých úkolech bez omezení začít doma pracovat.

31. října 2022 | Od 18. hodin proběhne první online setkání s účastníky DEMO přijímaček. Během úvodních zhruba 45 minut z celkových dvou hodin vám proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti představí jednotlivé studijní programy a specializace i fakultu jako celek. Po zbylý čas budete rozděleni do skupin podle jednotlivých specializací, do kterých jste se přihlásili. Vedoucí vás seznámí s chodem ateliérů, přístupem ke studiu a studentům i se svoji vlastní prací. Dovysvětlí a upřesní zadání prvního úkolu a podle počtu účastníků bude také prostor pro získání zpětné vazby na vaše portfolio či představení konceptu takového portfolia, které se pro ateliér jeví jako ideální.

2. listopadu 2022 | O středeční půlnoci se uzavírá možnost odevzdat řešení prvního úkolu.

4. listopadu 2022 | Od 17. hodin proběhne druhé online setkání. Vedoucí jednotlivých ateliérů vám v průběhu dvou hodin nabídnou zpětnou vazbu na řešení prvního úkolu. Zároveň vám dovysvětlí a upřesní zadání úkolu druhého. Jeho vyhodnocení obdržíte na Dni otevřených dveří, kam budete pozváni.

8. listopadu | O úterní půlnoci se uzavírá možnost odevzdat řešení druhého úkolu.

11. listopadu 2022 | Během Dne otevřených dveří dostanete možnost setkat se s vedoucími jednotlivých ateliérů, od kterých získáte zpětnou vazbu k řešení druhého úkolu. Podle množství zájemců bude i prostor na dotazy a případnou krátkou osobní konzultaci portfolia. Prohlídka ateliérů a ojedinělých prostor fakulty je samozřejmostí.

CO BUDE NÁSLEDOVAT V ROCE 2022?

Pokud se po absolvování DEMO přijímaček rozhodnete absolvovat i regulérní přijímací řízení k řádnému studiu, stačí na webu fakulty vyplnit elektronickou přihlášku, uhradit poplatek a v digitální podobě odevzdat portfolio domácích prací podle požadavků jednotlivých ateliérů. Čas na to máte do 30. listopadu 2022 a díky DEMO přijímačkám budete lépe vědět, jak na to. Talentové zkoušky následně proběhnou v první polovině ledna 2023.

ATELIÉRY ZAPOJENÉ V ROCE 2022

Environmentální design pro architekturu

Studium v ateliéru se orientuje na optimalizaci činnosti člověka na Zemi ve všech jeho oblastech působení. Interdisciplinární tvorba udržitelného designu je zaměřená na ekologii krajiny, ekologii rostlin, biodiverzitu, ochranu noční tmy i environmentální sociologii. Studenti a absolventi spolupracují s urbanisty, architekty, biology či botaniky.

Fotografie

Denní světová produkce fotografií se podle odhadů pohybuje v řádu miliard a počet snímků díky digitalizaci narůstá exponenciální řadou. Fotografie se stala přirozenou součástí našeho života, včetně komunikace. Proto v ateliéru Fotografie neznají pojetí, žánr nebo technické zpracování fotografií žádných mezí.

Grafický design a digitální média

Kreativní individuální úkoly i společně koncipované sady, série a kolekce. Pestrost zadání je ateliéru Grafického designu a digitálních médií vlastní. Absolventi, kteří se často vyprofilují už během bakalářského studia, najdou své uplatnění v grafických studiích i velkých agenturách, někteří se věnují i webdesignu nebo videotvorbě.

Interaktivní design

Herní enginy, virtuální a augumentovaná realita, motion design, animace i vývoj mobilních aplikací. Ateliér Interaktivního designu klade důraz na rovnováhu mezi uměleckou tvorbou, programováním a dalšími technickými dovednostmi. Z řad absolventů se profilují autorští game designéři, specialisté postprodukčních filmových a UX studií či vývojáři mobilních aplikací.

Keramický design

V ateliéru Keramického designu se studenti setkají s utilitárními i designérskými zadáními, stejně jako s volnějšími tématy. Napříč semestry tak pracují na zadáních svázaných s konkrétními požadavky na funkci či technologii výroby, přičemž získávají i prostor pro svobodu k vlastnímu vyjádření a zkoumání tvůrčích i materiálových možností.

Kniha a tvarování papíru

Ateliér se převážně zaměřuje na tvorbu knih jako celku s důrazem na techniku a řemeslné zpracování. V rukou studentů vznikají knihy lepené, šité, svázané japonskou nebo harmonikovou vazbou, ale i složitější prostorové pop-upy. Součástí studia je také tvorba obalového designu.

Kov a šperk

Řezání ruční pilkou, vodním proudem či laserem. Leptání pomocí kyseliny. Mosaz, stříbro, kámen, plast. Šperk je jedinečné výtvarné médium, které zahrnuje účelnost, ale v mnohém ji přesahuje. Ateliér Kovu a šperku studenty učí, že i tento drobný předmět má svůj smysl a význam a může se stát součástí autorského sdělení.

Malba

„O čem nelze mluvit, je možné namalovat.“ Ateliér Malby přijímá a rozvíjí všechny typy malířských dispozic, od malby realistické až ke způsobům malby experimentální. Hlavním krédem ateliéru je individuální přístup a rozvoj studentovy jedinečnosti, originality, samostatnosti i svobodného postoje.

Nová média

Experimenty, nové technologie i klasické řemeslo. Ateliér Nových médií nabízí nevyhraněným uchazečům variabilitu propojování aktuálních forem vizuálního vyjadřování a současných technologií i rozvoj individuálního autorského přínosu. Absolventi jsou schopni reflektovat kulturu jako součást přirozeného prostředí a tvůrčím způsobem toto prostředí obohacovat.

Produktový design

Knoflík, kartáček na zuby nebo i lokomotiva. Každý předmět v naší blízkosti se může stát tématem pro designéra. V ateliéru Produktového designéru studenti získávají zkušenosti s procesem navrhování, který je totožný s praxí. Ve vyšších ročnících pak mohou tyto dovednosti použít při realizaci skutečných zakázek od firem ze soukromého sektoru.

Průmyslový design

V ateliéru Průmyslového designu studenti kombinující technické znalosti a umělecké dovednosti při navrhování kvalitních produktů, jako jsou motorky, tramvaje či městský mobiliář. Ateliér se výrazně zapojuje do mezinárodních projektů, pracuje v mezioborových týmech a pravidelně řeší zadání ve spolupráci s firmami. Je vhodný především pro technicky orientované studenty s výtvarným citem.

Socha a prostor

Studium v ateliéru Socha a prostor se zaměřuje na zvládnutí řemesla v celé škále sochařských technik a technologií, klasických i současných. Problematika nalezeného objektu, ready made či fragmentu se tu prolíná i se se složitějšími technologickými postupy, jakými je například odlévání kovů. Studium je vhodné pro studenty s touhou hledat při tvorbě sám sebe a své místo ve skrytém významu světa.