Bakalarske_prace_MainBannerWeb

Bakalářská práce

Přístav Sutnarka už je daleko za vámi. Zbývá proplout mezi Skyllou
a Charybdou.
Podklady ke stažení

Bakalářská práce završuje vaše studium na fakultě.

Je svým způsobem tovaryšskou prací. Jedná se o prokázání samostatnosti a osobitosti, která vám umožní začít vlastní kariéru na poli umění nebo designu.

Jedná se o práci bilanční. Měla by demonstrovat, čeho jste schopni na poli tvorby. Měla by obsahovat syntézu vašeho poznání a dovedností. Projekty s největším potenciálem podpoříme vnitřním grantem.

Téma bakalářské práce zpravidla vypisuje váš vedoucí ateliéru. Jeho volbě věnujte velkou pozornost. Pokud si nevyberete ze zvolených témat, můžete se pokusit navrhnout téma individuální. To schvaluje děkan. Zvolené téma upravíte do podoby zadání práce. Je to příslib vašeho úsilí. Je to doklad počátku vašeho uvažování o celém projektu. Je to kvadrant pro posouzení vzdálenosti, kterou jste na cestě urazili.

Návod k volbě tématu bakalářské práce a další důležité pokyny a dokumenty najdete v sekci Oznámení pro studenty.

V průběhu práce se může stát, že se váš projekt změní. Experiment, improvizace, a variování jsou běžnými složkami tvůrčí práce. To není problém. Je ale třeba vše reflektovat a popsat v doprovodném textu.

Nezapomeňte na pečlivou dokumentaci vaší práce! Zatímco přímo vaši konkrétní práci uvidí malé množství lidí, dokumentace, kterou odevzdáváte, je přístupná veřejně. Starý sarkasmus praví: „Není důležité jaké co je, ale jak se o tom informuje.“ Jde o to nalézt správnou míru.

Práci posuzuje vedoucí práce a oponent. Pokud práci s vedoucím nekonzultujete, tak dva oponenti. Po odevzdání práce přichází na řadu adjustace a expozice práce. Zhlédne ji celá škola, odborná i široká veřejnost. Dejte si záležet, ať se má k světu!

Práce je školní dílo. Dohodneme se, kde bude deponována, a na jaké výstavy ji ještě využijeme.

Tak se ukažte!