statnice_bca mainbanneruzkyweb

A je to tady - státnice

Poslední krok a potom volba. Koho volíš? Apollón nebo Dionýsos? Parnas, nebo tažení světem?
Zkušební okruhy ke stažení

Posledním krokem k ukončení studia je složení teoretické státní zkoušky. Kolem ní panuje tradičně mnoho legend. Jsou z doby kdy mezi teorií a praxí panovala válka. Nakonec se usmířily. Teorie bez praxe byla bezzubá a praxe bez teorie slepá.

Již ve výuce je kladen velký důraz na propojování teorie s praxí. Aplikace poznatků při reflexi a plánování vlastní tvorby, nebo posuzování tvorby cizí, má přednost před encyklopedickým memorováním. Vidím to, co vím. Vím, to, co vidím. A platí přímá úměra.

Neváhejte se ptát a snažte se propojovat to, co se učíte s tím, co vidíte a děláte.

Držíme palce, ať se daří.

A potom?

Promoce a bakalářská sponze.

A na shledanou!