MHD v Plzni

Podrobné informace o systému městské hromadné dopravy v Plzni a tarifech najdete na webu Plzeňských městských dopravních podniků.

Legitimace na městskou hromadnou dopravu je nejlevnějším způsobem dopravy po Plzni. Doporučujeme účastníkům naší letní školy, zejména těm v plenérových kurzech, aby si tuto legitimaci na dobu svého pobytu v Plzni pořídili, jelikož jim umožní neomezené cestování plzeňskými tramvajemi, autobusy i trolejbusy.

Cena legitimace - bude upřesněna v návaznosti na zahájení registrací do dalšího ročníku letní školy.

zlevněná (věk do 25 let včetně v době účasti na ArtCampu)  
plnocenná (věk 26 a více v době účasti na ArtCampu)  

Platnost legitimace odpovídá termínům pro ubytování, tzn. pro každý týden letní školy vždy neděle před zahájením kurzu až sobota po skončení kurzu.

Platba za legitimaci na plzeňskou MHD proběhne předem společně s úhradou kurzovného a ubytování.
Legitimaci obdržíte po příjezdu do místa ubytování, případně ve škole v den zahájení kurzu (tzn. do té doby je nutné používat jednorázové jízdenky zakoupené v trafice nebo ve vozech MHD u řidiče). Fotografie není potřeba, společně s legitimací budete při kontrole předkládat občanský průkaz. Pokud máte zájem o vystavení této legitimace na dobu Vašeho pobytu v Plzni, uveďte to v registračním formuláři.

Pozor: Pozdější přiobjednávky legitimací MHD nebudou realizovány!

Další možností je zakoupení jednorázových jízdenek v trafikách (plnocenná jízdenka 20 Kč).

Přímo ve vozech MHD si můžete kupovat přestupní jízdenky prostřednictvím předplacené karty, tzv. Plzeňské karty a pomocí bezkontaktní platební karty.

Rovněž je možné zakoupit přestupní jízdenku formou SMS (platnost 35 min. za 22 Kč nebo 24 hod. za 76 Kč).