1239wide2

Zahrady v nás

Mezinárodní sympozium ilustrace a animované tvorby
na Sutnarce

Tvůrce animovaných filmů, loutkář, scénický a kostýmní výtvarník, ilustrátor, malíř a sochař Jiří Trnka je vedle Ladislava Sutnara dalším z plzeňských rodáků, kteří zanechali nesmazatelnou stopu ve světě umění. Životní dílo Jiřího Trnky a zejména jeho kniha Zahrada se staly inspirací pro pilotní ročník mezinárodního sympozia ilustrace a animované tvorby, které velmi úspěšně proběhlo na Sutnarce v říjnu 2021.

Šlo o první z pravidelných setkání profesionálních tvůrců, teoretiků a studentů, která připomenou silnou středoevropskou tradici těchto výtvarných oborů a přispějí k jejímu rozvoji skrze vzájemnou diskusi, odborné přednášky, prezentace studentské i profesionální tvorby a workshopy s českými i zahraničními výtvarníky.

 

 

Bohatý program sympozia nabídl mimo jiné sérii přednášek a prezentací českých i zahraničních umělců a teoretiků, výstavy prací hostujících umělců i studentů fakulty, prezentace studentských projektů i návštěvy míst spjatých s osobností Jiřího Trnky. Mimořádným obohacením byla pro studenty možnost osobního kontaktu a intenzivní práce s hostujícími umělci během workshopů.

Jiří Trnka International Symposium 2021 přivítalo ilustrátory, animátory a teoretiky z České republiky, Kolumbie a Itálie:

Eva Bartošová, Veronika Bílková, Eliška Děcká, Fanuel Hanán Díaz (Kolumbie - online přednáška), Vojtěch Domlátil, Renáta Fučíková, Marco Ieie (Itálie - prezentace a workshop), Kristýna Klaban Gregorová, Marie Kohoutová, Radek Malý, Tereza Marianová, Andrea Sloupová, Tereza Ščerbová, Jan Šrámek, Andrea Tachezy.

Sympozium proběhlo pod záštitou primátora města Plzně.

Další informace k sympoziu i nástin podoby příštího ročníku, který bude mimo jiné oslavou 110. výročí narození Jiřího Trnky, najdete v tiskové zprávě níže.

Ke stažení