JTIS22_main_banner_web_1920x630

Jiří Trnka / 110 let

Mezinárodní sympozium ilustrace a animované tvorby je součástí oslavy 110. výročí narození Jiřího Trnky

Jiří Trnka International Symposium 2022

Pořadatelem mezinárodního výtvarného sympozia, jež se svolením umělcovy rodiny nese jméno Jiřího Trnky, je Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Sympozium připomíná umělecký odkaz významného plzeňského rodáka Jiřího Trnky, jenž zanechal nesmazatelnou stopu v ilustraci a animovaném filmu a svým novátorským přístupem stále inspiruje nové následovníky.

Sympozium se bude nadále konat jako bienále, tzn. další ročník je plánován na podzim 2024.

Aktuality z Jiří Trnka International Symposium (JTIS) můžete sledovat na instagramovém profilu sympozia.

Všechny barvy pohádky

25. - 27. 10. 2022

Druhý ročník mezinárodního sympozia ilustrace a animované tvorby nabídl studentům i odborné veřejnosti řadu přednášek a workshopů vedených teoretiky i výtvarníky z celého světa.

Souběžně se sympoziem mohla široká veřejnost navštívit pětici výstav v plzeňských galeriích a institucích. Ve Velké synagoze, Muzeu loutek, Studijní vědecké knihovně, Galerii Ladislava Sutnara a galerii Inkubátor byly ke zhlédnutí ilustrace a papírové objekty vytvořené přímo studenty a hosty sympozia.

Součástí letošního ročníku bylo i historicky první udílení Cen Jiřího Trnky za mimořádný výtvarný a teoretický přínos. V rámci slavnostního večera byly představeny i dvě nové publikace, a to sborník JTIS 21 s podtitulem Zahrady v nás a unikátní bibliofilské vydání knihy Dvě legendy o grálu s u nás dosud nepublikovanými ilustracemi Jiřího Trnky. Autorem nového převyprávění středověkých příběhů je Radek Malý, grafickou úpravu zajistil student Sutnarky Vojtěch Liebl. Vzácným hostem události byl i syn Jiřího Trnky, výtvarník Jan Trnka.

Laureáti Ceny Jiřího Trnky / 2022 

Iku Dekune, ilustrátorka / Japonsko
André Letria, ilustrátor / Portugalsko
Bienále ilustrací Bratislava / Slovensko

Jiří Trnka International Symposium přivítalo ilustrátory, animátory i teoretiky z České republiky, Japonska, Portugalska, Maďarska, Kolumbie a Slovenska. Účastníci sympozia měli možnost poslechnout si přednášky a prezentace hostů i odborníků z pořádající fakulty, zhlédnout animované filmy, absolvovat inspirativní osobní setkání a workshopy s renomovanými výtvarníky a teoretiky nebo se seznámit s tvorbou absolventů i současných studentů Sutnarky.

Hosté a přednášející 

Teoretici: Radim Kopáč, Jana Čeňková, Michaela Mertová, Markéta Formanová, Andrea Sloupová, Fanuel Hanán Díaz (Kolumbie), Emese Révész (Maďarsko)

Instituce: Bienále ilustrací Bratislava (Slovensko)

Výtvarníci: Iku Dekune (Japonsko), Aneta Holasová, Renáta Fučíková, André Letria (Portugalsko), Filip Pošivač, Jindra Čapek

Jiří Trnka International Symposium 2022 se konalo za finanční podpory města Plzně.

Jiří Trnka International Symposium 2021

Životní dílo Jiřího Trnky a zejména jeho kniha Zahrada se staly inspirací pro pilotní ročník mezinárodního sympozia ilustrace a animované tvorby, které velmi úspěšně proběhlo na Sutnarce v říjnu 2021.

Šlo o první z pravidelných setkání profesionálních tvůrců, teoretiků a studentů, která připomenou silnou středoevropskou tradici těchto výtvarných oborů a přispějí k jejímu rozvoji skrze vzájemnou diskusi, odborné přednášky, prezentace studentské i profesionální tvorby a workshopy s českými i zahraničními výtvarníky.

Bohatý program sympozia nabídl mimo jiné sérii přednášek a prezentací českých i zahraničních umělců a teoretiků, výstavy prací hostujících umělců i studentů fakulty, prezentace studentských projektů i návštěvy míst spjatých s osobností Jiřího Trnky. Mimořádným obohacením byla pro studenty možnost osobního kontaktu a intenzivní práce s hostujícími umělci během workshopů.

Jiří Trnka International Symposium 2021 přivítalo ilustrátory, animátory a teoretiky z České republiky, Kolumbie a Itálie:

Eva Bartošová, Veronika Bílková, Eliška Děcká, Fanuel Hanán Díaz (Kolumbie - online přednáška), Vojtěch Domlátil, Renáta Fučíková, Marco Ieie (Itálie - prezentace a workshop), Kristýna Klaban Gregorová, Marie Kohoutová, Radek Malý, Tereza Marianová, Andrea Sloupová, Tereza Ščerbová, Jan Šrámek, Andrea Tachezy.

Sympozium proběhlo pod záštitou primátora města Plzně.

JTIS / Dokumenty