Main_JTIS22_1920x630_web

Jiří Trnka / 110 let

Mezinárodní sympozium ilustrace a animované tvorby je součástí oslavy 110. výročí narození Jiřího Trnky

V roce 2022 si připomínáme 110. výročí narození významného plzeňského rodáka Jiřího Trnky, jehož umělecky všestranná osobnost zanechala nesmazatelnou stopu ve světě umění. - v ilustraci, animovaném filmu, loutkářství, scénickém a kostýmním výtvarnictví a dalších oborech, které navíc dokázal provázat v jeden celek při plném respektování jejich specifik. Svým novátorským přístupem přispěl ke světovému uznání tuzemské tvorby a stále inspiruje následovníky, kráčející vlastní, osobitou cestou.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara se hrdě hlásí k Trnkovu uměleckému odkazu – především na poli ilustrace a animovaného filmu. Proto se stala pořadatelem mezinárodního výtvarného sympozia, jež se svolením umělcovy rodiny nese jméno Jiřího Trnky.

Jiří Trnka International Symposium 2022 nabídne studentům a odborné i široké veřejnosti řadu výstav, přednášek a workshopů. Mladé pokračovatele tradic české ilustrační školy představí fakulta už na mezinárodním knižním veletrhu v italské Boloni. V létě otevře návštěvníkům plzeňské Velké synagogy rozsáhlou výstavu ilustrací pohádek lidových, etnických i autorských vytvořených nejen studenty, ale především hosty sympozia – významnými ilustrátory z domova i zahraničí. Samotné sympozium pak proběhne na konci října na půdě fakulty. Jeho součástí bude slavnostní udělení Cen Jiřího Trnky za mimořádný výtvarný a teoretický přínos.

Renáta Fučíková, Andrea Sloupová

 

Jiří Trnka International Symposium 2021

Životní dílo Jiřího Trnky a zejména jeho kniha Zahrada se staly inspirací pro pilotní ročník mezinárodního sympozia ilustrace a animované tvorby, které velmi úspěšně proběhlo na Sutnarce v říjnu 2021.

Šlo o první z pravidelných setkání profesionálních tvůrců, teoretiků a studentů, která připomenou silnou středoevropskou tradici těchto výtvarných oborů a přispějí k jejímu rozvoji skrze vzájemnou diskusi, odborné přednášky, prezentace studentské i profesionální tvorby a workshopy s českými i zahraničními výtvarníky.

Bohatý program sympozia nabídl mimo jiné sérii přednášek a prezentací českých i zahraničních umělců a teoretiků, výstavy prací hostujících umělců i studentů fakulty, prezentace studentských projektů i návštěvy míst spjatých s osobností Jiřího Trnky. Mimořádným obohacením byla pro studenty možnost osobního kontaktu a intenzivní práce s hostujícími umělci během workshopů.

Jiří Trnka International Symposium 2021 přivítalo ilustrátory, animátory a teoretiky z České republiky, Kolumbie a Itálie:

Eva Bartošová, Veronika Bílková, Eliška Děcká, Fanuel Hanán Díaz (Kolumbie - online přednáška), Vojtěch Domlátil, Renáta Fučíková, Marco Ieie (Itálie - prezentace a workshop), Kristýna Klaban Gregorová, Marie Kohoutová, Radek Malý, Tereza Marianová, Andrea Sloupová, Tereza Ščerbová, Jan Šrámek, Andrea Tachezy.

Sympozium proběhlo pod záštitou primátora města Plzně.

Další informace k sympoziu i nástin podoby příštího ročníku, který bude mimo jiné oslavou 110. výročí narození Jiřího Trnky, najdete v tiskové zprávě níže.

Ke stažení

JTIS / Dokumenty