JTIS22_main_banner_web_1920x630

Jiří Trnka / 110 let

Mezinárodní sympozium ilustrace a animované tvorby je součástí oslavy 110. výročí narození Jiřího Trnky

Jiří Trnka International Symposium 2022

Všechny barvy pohádky

25. - 27. 10. 2022

Druhý ročník mezinárodního sympozia ilustrace a animované tvorby nabídne studentům i odborné veřejnosti řadu přednášek a workshopů vedených teoretiky i výtvarníky z celého světa.

Souběžně se sympoziem bude moci široká veřejnost navštívit pětici výstav v plzeňských galeriích a institucích. Ve Velké synagoze, Muzeu loutek, Studijní vědecké knihovně, Galerii Ladislava Sutnara a galerii Inkubátor budou ke zhlédnutí ilustrace a papírové objekty vytvořené přímo studenty a hosty sympozia. Součástí letošního ročníku bude i historicky první udílení Cen Jiřího Trnky za mimořádný výtvarný a teoretický přínos.

Pořadatelem mezinárodního výtvarného sympozia, jež se svolením umělcovy rodiny nese jméno Jiřího Trnky, je Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Sympozium připomíná umělecký odkaz významného plzeňského rodáka Jiřího Trnky, jenž zanechal nesmazatelnou stopu v ilustraci a animovaném filmu a svým novátorským přístupem stále inspiruje nové následovníky.

Jiří Trnka International Symposium 2021

Životní dílo Jiřího Trnky a zejména jeho kniha Zahrada se staly inspirací pro pilotní ročník mezinárodního sympozia ilustrace a animované tvorby, které velmi úspěšně proběhlo na Sutnarce v říjnu 2021.

Šlo o první z pravidelných setkání profesionálních tvůrců, teoretiků a studentů, která připomenou silnou středoevropskou tradici těchto výtvarných oborů a přispějí k jejímu rozvoji skrze vzájemnou diskusi, odborné přednášky, prezentace studentské i profesionální tvorby a workshopy s českými i zahraničními výtvarníky.

Bohatý program sympozia nabídl mimo jiné sérii přednášek a prezentací českých i zahraničních umělců a teoretiků, výstavy prací hostujících umělců i studentů fakulty, prezentace studentských projektů i návštěvy míst spjatých s osobností Jiřího Trnky. Mimořádným obohacením byla pro studenty možnost osobního kontaktu a intenzivní práce s hostujícími umělci během workshopů.

Jiří Trnka International Symposium 2021 přivítalo ilustrátory, animátory a teoretiky z České republiky, Kolumbie a Itálie:

Eva Bartošová, Veronika Bílková, Eliška Děcká, Fanuel Hanán Díaz (Kolumbie - online přednáška), Vojtěch Domlátil, Renáta Fučíková, Marco Ieie (Itálie - prezentace a workshop), Kristýna Klaban Gregorová, Marie Kohoutová, Radek Malý, Tereza Marianová, Andrea Sloupová, Tereza Ščerbová, Jan Šrámek, Andrea Tachezy.

Sympozium proběhlo pod záštitou primátora města Plzně.

JTIS / Dokumenty