P02_Main_banner_web

Erasmus +

PROJEKT KREDITOVÝCH MOBILIT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZČU a HOLON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Cílem projektu kreditových mobilit je potvrdit a rozvinout započatou spolupráci a partnerství mezi Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a Holon Institute of Technology v izraelském Holonu (dále HIT). Partnerství a vzájemná mobilita studentů a zaměstnanců je v kontextu multidiscliplinarity obou institucí velkým přínosem pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce, pro rozvoj kvality studia, výuky, výzkumu, inovací i aplikace designu v různých technologických oborech. HIT je mezinárodně uznávanou výzkumnou a vzdělávací institucí zřízenou pro kultivaci designu a vědecko-technických oborů. Spolupráce je založená na mezinárodně uznávané kvalitě multidisciplinárního přístupu řízení výuky, propojování oblastí designu a nových technologií na HIT a na silných integrovaných přístupech především industriálního/ produktového designu a propojení s technickými obory uvnitř univerzity. Intenzivní spolupráce mezi pedagogy a studenty obou institucí se rozvíjí také v ateliéru interaktivního designu, v rámci společných workshopů, kurzů, výstav a výměnných stáží.

 

Program: Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita

Partneři projektu: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Holon Institute of Technology

Doba realizace projektu: 7/2019 - 7/2022