P08_Main_banner_web

Podpora kultury ve městě Plzni

ArtCamp (2016 – 2018)

Mezinárodní letní školu ArtCamp pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni již od roku 2005. Dějištěm široké palety výtvarných kurzů pro veřejnost se v průběhu celého července stává nejen budova fakulty a univerzitní kampus, ale také veřejný prostor města. Letní škola přivádí do Plzně české i zahraniční umělecké osobnosti, které v rámci tradičních výtvarných kurzů i práce s novými médii pomáhají objevovat talent všech zájemců. Se vzniklými díly a doprovodným programem se mohou obyvatelé i návštěvníci města setkat tradičně v Galerii Ladislava Sutnara v Riegrově ulici, nebo v prostorách parků a jiných míst zapojených do programu.

 

Mnichovská dohoda – Plzeň vzpomíná (2018)

Projekt Mnichovská dohoda – Plzeň vzpomíná patřil do série aktivit fakulty připomínající historické paměti a významné události. Pro připomínku 80. výročí od podpisu Mnichovské dohody uspořádala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií a Ústavem pro studium totalitních režimů komponovaný večer. Silně vlastenecky zaměřený program umocňovala jeho vizuální stránka, kterou připravili studenti ateliéru Animované a interaktivní tvorby a ateliéru Multimédií.

 

Ladislav Sutnar – 120 let (2017)

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara připravila v průběhu své existence několik projektů, které Plzeňanům představily tvorbu Ladislava Sutnara, ale také jeho život a inspirující osobnost. Projekt Ladislav Sutnar – 120 let oslavující výročí jeho narození pak ukázal tohoto tvůrce v další z jeho mnoha uměleckých a profesních rolí v průběhu celého roku 2017.  Ve vybraných městských lokalitách se veřejnost seznámila s dílem slavného plzeňského rodáka a jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury v meziválečném období.