P07_Main_banner_web

Podpora kultury v Plzeňském kraji

Land Art – Kyvadlo (2021)

Kyvadlo bude umístěno v blízkosti obnovovaného kostela sv. Mikuláše v Šitboři u Poběžovic, v okrese Domažlice. Toto spojení kyvadla, ale i jeho samotné hmotné podoby s tímto místem, není náhodné. Kmitání života a kývání mezi jeho póly, či životem a smrtí, je spojeno s historií, která vedla k zániku a obnově kostela, ale také s osobností a dílem Jana ze Šitboře „Oráč a smrt“, kde právě o takovémto dialogu mezi smrtí a životem pojednává. Jde o kývání života, proměny, zkázu a obnovu, neustálé kmitání, které pozorujeme čím dál tím výrazněji. V samotné podobě kyvadla se uplatňuje jednoduchost, směřující k oproštění od přebytečných myšlenek a soustředění se na klid v duchovní meditaci.

Autor: Daniel Doležal, Ateliér Socha a prostor

 

Land Art – Kmeny (2020)

Realizace rozměrné umělecké kompozice z vydlabaných průlezných kmenů umístěných ve veřejném, volně přístupném prostoru v blízkosti vodního hradu Švihov u Klatov. Vzniklé umělecké dílo vytvořilo v této lokalitě motiv, který vybízí k objevování a vnímání přírody a materiálu skrze objekt, kterého je možné se dotknout a přirozeně zahrnout do her či spočinutí v blízkosti historického památky. Vzhledem k velikosti realizovaného díla se na jeho vzniku podíleli pedagogové a studenti ateliéru Socha a prostor dle námětu profesora Jiřího Beránka a docenta Benedikta Tolara.

 

Land Art – Kolotoč (2019)

Landartové dílo Kolotoč u Boněnova je parafrází na původní mučící kolo používané ve středověku. Na téma atavismus jsem si zvolil to nejprostší vyjádření – čarodějnictví. Různé společenské skupiny v historii se pokoušeli odstranit přírodní vědy z lidského života.  Ať už to bylo z vědeckých či náboženských důvodů, bylo pohlíženo na přírodní léčitelství ve špatném světle a jeho stoupenci v ojedinělých případech popravováni. Skupinou, která byla nejčastěji popravována, byly čarodějnice. V moderní době se čím dál více lidí obrací k alternativnímu a přírodnímu způsobu života (včetně léčitelství a bylinkářství). Tento zlom a odpuštění od starých praktik jsem se pokusil vyjádřit zjednodušením dříve zmiňovaného popravčího kola. V díle se z něj stal na místě bývalého šibeničního vrchu objekt vyjadřující překonání starých nenávistí. Kolotoč již neslouží jako objekt pro trest, ale připomenutí toho, jak daleko jsme se jako lidstvo dostali v uznávání vlastností přírody.

Autor: Hugo Wirth, Ateliér Socha a prostor

 
Land Art – Automobil (2018)

Objekt se skládá z dřevěného kůlu, napnutých strun a zvučnice.  Náraz do struny způsobuje periodické  víry, které strunu rozechvějí, a ta poté vytváří zvuk. Výšku tónu, tedy rychlost chvění (frekvence) udává rychlost větru.  Délka a tloušťka struny  udává tóninu, ve které struna hraje. Zvuk struny rozechvěje strunu ve stejné tónině. “Automobil“ je realizace patnácti takovýchto objektů v krajině, konkrétně na louce u vesnice Chalupy u Zemětic v Plzeňském kraji.

Autor: Richard Fahrner, Ateliér Socha a prostor

Land Art - Co vidím, už tu není (2018)

Krajina je neuronová síť, ve které se vynořují a zapadají Jednotlivé body. Vztahy mezi nimi někdy mizí, ale jindy jen dlouze spí a neví se, zda je někdy něco či někdo probudí. Návrh sochy počítá s umístěním ve zchátralém barokním hospodářství Vranov u Rabštejna. Socha s principy landartu se skládá z ústředního kamene, který spadl z nebe do staré stodoly a se svým vyšším poselstvím obrátil střechu naruby.

Autor: Jakub Šik, Ateliér Socha a prostor

 

Land Art - Zaniklé a ohrožené kostely (2012 – 2015)

Projekt Land Art vznikl v rámci Ateliéru Socha a prostor prof. ak. sochaře Jiřího Beránka ve školním roce 2011/2012. Jeho cílem bylo upozornit na význam kostelů jako na duchovní centra v minulosti, ale i dnes. Smyslem projektu není, ani nemůže být úplná obnova těchto staveb. Už samotný počet těchto záměrně devastovaných objektů je děsivý a jejich rekonstrukce nereálná. „Jejich význam však spočívá dodnes v něčem jiném. Přes pohnutý osud v sobě uchovávají paměť. Paměť místa jako duchovního centra, jako shromaždiště lidí, kteří jsou schopni se zamyslet nad tím, co přesahuje jejich možnosti,“ říká k projektu prof. Jiří Beránek.

Autoři projektu chtějí upozorňovat nejen studenty, ale i širokou veřejnost, na problém opuštěných a zničených převážně církevních staveb českého pohraničí a současně nabídnout studentům zajímavé a aktuální a hlavně živé téma. Prof. Beránek ve spolupráci s architektem Janem Soukupem vytipovali několik kostelů, kde studenti v rámci svých klauzurních i bakalářských prací vypracovali návrhy landartových kompozic. V rámci úzké spolupráce EHMK Plzeň 2015, Plzeňského kraje a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vznikla myšlenka nejlepší z těchto projektu zrealizovat a začít tak budovat projekt Znovunacházení kulturní krajiny. Pro studenty tak vznikla výborná příležitost zkusit si realizaci vlastního díla a získat tak cenné zkušenosti.