TN_WEB 1920x630

Teendesign

Mezinárodní výtvarná soutěž pro studenty středních škol

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara pořádá každoročně v jarních měsících mezinárodní výtvarnou soutěž Teendesign, která je určena pro zájemce ze všech typů středních škol, na nichž probíhá výuka výtvarných, uměleckých nebo designérských předmětů. Fakulta tím oceňuje školní tvorbu studentů a pedagogickou práci jejich učitelů, neboť kvalita a motivace budoucích vysokoškoláků je do značné míry ovlivněna prostředím, které je obklopuje a formuje na střední škole.

Sutnarka vyhlašuje soutěž Teendesign pro ročník 2023 v novém formátu, který oceňuje tandem STUDENT a UČITEL. Cílem je podpořit mladé tvůrce v rozvoji jejich talentu a odvaze vystavit své dílo odbornému posouzení. Koncept současně umožňuje lépe a těsněji poznat konkrétní pedagogické přístupy a učební úlohy na středních školách, které spoluutvářejí vzdělávání studentů aspirujících na vysokoškolské studium v uměleckých a designérských oborech.

PRAVIDLA ROČNÍKU 2023

Uzávěrka soutěže je ve čtvrtek 20. dubna 2023 ve 23:59 h.

Účastníky soutěže jsou učitelé a jejich studenti 1.–3. ročníků všech typů středních škol, na nichž probíhá výuka výtvarných, uměleckých nebo designérských předmětů. Účastníkem se rozumí tandem student, který vytvořil soutěžní školní dílo, a pedagog, který jej ve škole vedl a byl autorem učební úlohy. 

Přihlášku podává pouze student výhradně elektronicky na portále Západočeské univerzity v Plzni eprihlaska.zcu.cz, povinnou součástí je nahrání digitálního obrazu soutěžního díla a jednotného přihlašovacího formuláře (ke stažení na konci této stránky). 

Soutěžní dílo může být vytvořeno libovolnou výtvarnou technikou bez omezení formátu. Přihlásit je možné školní práce z roku 2022/2023, ať již vzniklé v 1. pololetí nebo ještě vznikající ve 2. pololetí. Díla jsou přijata pouze v podobě digitálního obrazu. Trojrozměrná nebo dynamická díla je možné přihlásit pouze v podobě jejich reprodukcí nebo elektronických dat. 

Soutěž je otevřena ve čtyřech žánrových okruzích, které reflektují profily studijních programů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara: 

  • Audiovize – zahrnuje obory  animace, fotografie, interaktivní design a multimediální tvorba.
  • Design a užitá tvorba – zahrnuje obory design keramiky, nábytku, interiéru, fashion a produktový a průmyslový design. 
  • Grafický design a ilustrace –  zahrnuje obory ilustrace, komiks, knižní tvorba, grafický design a digitální média (web design).
  • Výtvarné umění – zahrnuje obory malba, kov a šperk, grafika, socha a nová média.  

Každý student může soutěžit právě s jednou prací, kterou může přihlásit právě v jednom okruhu. Pedagog může být vedoucím práce u libovolného množství soutěžících studentů. Žánrový okruh se volí na portále eprihlaska.zcu.cz při registraci díla do soutěže.  

 

Hodnocení soutěže zajistí odborná komise složená z akademiků Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Záštitu nad soutěží a hodnocením zajišťuje proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na začátku května 2023. Odborná porota vyhlásí v každém žánrovém okruhu právě jednoho vítěze. Vítězem se rozumí tandem student (autor soutěžního díla za výtvarné zpracování) a učitel (vedoucí školní práce za řešenou učební úlohu v uměleckém oboru). Vítězům věnuje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara poukaz na týdenní umělecký kurz v rámci letní školy umění ArtCamp 2023 dle jejich vlastního výběru v plné hodnotě. 

Podmínky uplatnění výhry:

  • Student – vyhraný kurz je nepřenositelný na jinou osobu. Výhra je určena právě na další umělecký rozvoj vítěze – mladého tvůrce, vybírat si může ze všech kurzů dle svých dosavadních znalostí, kromě kurzů označených masterclass.
  • Učitel – vyhraný kurz je přenositelný na jinou osobu dle rozhodnutí výherce. V případě přímé účasti vítězného pedagoga je možné vybírat i z kurzů označených úrovní masterclass.
  • Poukaz je uplatnitelný pouze v roce, ve kterém je daný ročník soutěže pořádán, tzn. aktuálně v roce 2023.

Vyhlašovatelem soutěže je Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Univerzitní 28, 301 00 Plzeň. Své dotazy k soutěži Teendesign můžete směřovat na Ing. Ivanu Stuchlovou (istuchlo@fdu.zcu.cz) z oddělení Vzdělávání.