Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

aktuality

Přijímací řízení

Informace k ubytování na kolejích ZČU

Informace k ubytování na kolejích ZČU Plzeň pro ak. rok 2019/2020

Nahlédnutí a vyzvednutí vlastních výtvarných úkolů z druhé části přijímacího řízení

Informace k nahlédnutí a vyzvednutí vlastních výtvarných úkolů z druhého kola přijímacího řízení

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky - obor Design kovu a šperku

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky  platí jen pro ty uchazeče, kteří byli ...

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky - obor Multimediální design

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky platí jen pro ty uchazeče, kteří byli ...

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky - obor Sochařství

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky platí jen pro ty uchazeče, kteří byli ...

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky - obor Fashion design

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky platí jen pro ty uchazeče, kteří byli ...

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky - obor Design

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky platí jen pro ty uchazeče, kteří byli ...

Pozvánka do druhé části přijímací talentové zkoušky - obor Ilustrace Grafika

Pozvánka do druhé části  přijímací talentové zkoušky platí jen pro ty uchazeče, kteří byli ...

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro ak. r. 2019/20

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské ...

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. r. 2019/2020

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia  Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity ...

elektronická úřední deska

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí z přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. r. 2019/2020

Dodatek č. 1 k Vyyhlášce děkana č. 1D/2019

Klauzurní postupové zkoušky (KPZ), zkoušky z hlavních ateliérů v zimním semestru ak. r. 2018/2019

...

Vyhláška děkana č. 1D/2019

Klauzurní postupové zkoušky (KPZ) a zkoušky z hlavních ateliérů v zimním semestru ak. r. ...

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro ak. r. 2019/20

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské ...

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. r. 2019/2020

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia  Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity ...

Vyhláška děkana č. 19D/2018

Disciplinární komise FDULS 

Vyhláška děkana č. 18D/2018

Termínovník činností ve studijní oblasti v ak. r. 2018/2019

Vyhláška děkana č. 17D/2018

Promoce absolventů v ak. r. 2017/18

Vyhláška děkana č. 16D/2018

Imatrikulace studentů prvních ročníků v ak. r. 2018/2019

Vyhláška děkana č. 15D/2018

Podmínky přiznání a výplata stipendií v ak. r. 2018/2019

Vyhláška děkana č. 13D/2018

Státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2017/2018 (podzimní termín)

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení pro ak. r. 2018/2019

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení pro ak. r. 2018/2019 do bakalářských a navazujících ...

Vyhláška děkana č. 12D/2018

Promoce absolventů v ak. r. 2017/18

Vyhláška děkana č. 11D/2018

Rozpočtová pravidla FDULS 2018

Vyhláška děkana č. 6D/2018

Kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 8D/2018

Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studiu na ...

Vyhláška děkana č. 7D/2018

CŽV - Termínovník činností ak. r. 2018/19

Vyhláška děkana č. 5D/2018

Zápisy do studia pro ak. r. 2018/2019

Vyhláška děkana č. 4D/2018

Kontrola plagiátorství u kvalifikačních prací

Vyhláška děkana č. 3D/2018

Regulace počtu vedených kvalifikačních prací

Dodatek č. 1 k Vyhlášce děkana č.1D/2018

Dodatek č. 1 k Vyhlášce děkana č. 1D/2018 Klauzurní postupové zkoušky, zkoušky z hlavních ...

Vyhláška děkana č. 2D/2018

Řád kluzurních postupových zkoušek

Vyhláška děkana č. 1D/2018

Klauzurní postupové zkoušky, zkoušky z hlavních ateliérů v ZS ak. r. 2017/2018, komise a ...

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení

Závěrečná zpráva o ukončeném přijímacím řízení pro ak. r. 2017/2018 do bakalářských a navazujících ...

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia na FDULS pro ak. r. 2018/2019

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia na FDULS pro ak. r. 2018/2019

První volby do Akademického senátu FDULS

Návrhy na kandidáty pro obě volební části.

Vyhláška č. 19D/2017

SNÍŽENÍ STAVU ZAMĚSTNANCŮ K 1. 11. 2017

Volební program kandidáta na děkana Doc. Josef Mištera

Volební teze děkana - Doc. Josef Mištera

Vyhlášení voleb do AS FDU LS

Obecný termín voleb do Akademického senátu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na dny ...

Vyhláška děkana č. 4D/2017

Rady studijních programů

Vyhláška děkana č. 13D/2016

Ustanovení vedoucích kateder
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

dodatek č. 2 k vyhl. 12D/2016

Dodatek č. 2 k Vyhlášce č. 12D/2016
Jmenování akademických funkcionářů
Fakulty designu a umění ...

Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 12D/2016

Jmenování akademických funkcionářů

Vyhláška děkana č. 12D/2016

Jmenování akademických funkcionářů
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

listina návrh do voleb AS FDU

Návrh kandidáta do AS ZČU za volební celek FDU na rok 2015

Rozhodnutí děkana č. 23D/2014

Zastupování děkana proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702