Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Profil FDU

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je v současnosti jednou z nejmladších vysokých uměleckých škol s orientací na výtvarné umění a design.


Těžiště orientace oborů fakulty je na poli užité tvorby a designu. Specifikum naší školy spočívá v mezioborovosti, prostupech oborů a jejich přesazích uvnitř FDULS, ale i vně, směrem k ostatním fakultám. Výsledkem je úzká kooperace s technickými i humanitně zaměřenými fakultami Západočeské univerzity v Plzni, což umožňuje významné rozšíření palety nabízených předmětů. Koncepce volitelných předmětů a kreditní systém univerzitní výuky toto mezioborové propojení a mezifakultní doplňování vědomostí velmi dobře umožňují. Studenti FDULS tudíž mají k dispozici informace a vybavení laboratoří na velmi vysoké úrovni.


Studenti FDULS pravidelně slaví úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích, fakulta se významně podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, provozuje Galerii Ladislava Sutnara, organizuje výtvarné kurzy pro veřejnost včetně mezinárodní letní školy umění ArtCamp a spolupracuje s řadou českých i zahraničních kulturních a vzdělávacích institucí.


Ateliérová výuka je zajišťována pedagogy FDULS, zároveň je pro výuku oborů FDULS využíváno špičkového pedagogického a technického zázemí Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd; výuka jazyků je zajišťována Ústavem jazykové přípravy. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara je schopna pružně reagovat na mezery ve výčtu oborů nabízených stávajícím trhem.


V současné době Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara zajišťuje výuku 460 studentů v akreditovaných bakalářských i navazujících magisterských programech Výtvarná umění a Design, a to v několika studijních oborech a specializacích.


Od září ak. r. 2012/13 po přestěhování do nové budovy naší umělecké školy byla zahájena výuka na bakalářské úrovni celkem v 19 ateliérech (ve 12 stávajících a dalších 7 zcela nově otevřených): Mediální a didaktická ilustrace, Komiks a ilustrace pro děti, Kniha a tvarování papíru, Grafický design, Vizuální komunikace, Ilustrace Grafika, Malba, Animovaná a interaktivní tvorba, Multimédia, Nová média, Intermédia, Užitá fotografie, Socha a prostor, Keramika, Design oděvu, Design obuvi a módních doplňků, Průmyslový design, Produktový design, Design kovu a šperku.


V navazujícím magisterském stupni pokračuje od ak. r. 2012/13 výuka v 8 ateliérech: Ilustrace, Grafický design, Fashion design,Design, Design kovu a šperku, Intermediální tvorba, Sochařství, Keramický design.
Během studia mají posluchači možnost účastnit se zahraničních projektů, soutěží, výstav a dalších aktivit. Studenti mohou absolvovat studijní stáže nejen v České republice, ale v rámci různých projektů (Erasmus, Free movers atd.) i v zahraničí. Studenti jiných uměleckých škol naopak využívají možností stáží na Fakultě umění a designu. Plenér probíhá ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale též v zahraničí. Klauzurní a závěrečné práce jsou vystavovány v prostorech nové budovy FDULS. Studentům FDULS je k dispozici veškeré zázemí univerzity (vedle PC učeben Fakulty umění a designu i PC učebny ZČU, Univerzitní knihovna, Menza, koleje atd.). Studenti i pedagogové FDULS se účastní mnoha prestižních akcí – blíže viz DVD Informace o studiu (Prestižní aktivity, Mezinárodní spolupráce).

Vedle pedagogických aktivit pro studenty FDULS a zároveň pro studenty dalších fakult ZČU naše fakulta organizuje i pedagogicky zajišťuje „Umělecké kurzy pro veřejnost a přípravu k VŠ studiu“. Tyto kurzy, stejně jako umělecké kurzy již tradičně pořádané v rámci každoroční mezinárodní letní školy umění – ArtCamp, každoroční Kurz figurální kresby prof. Borise Jirků, a v neposlední řadě i možnost konzultací domácích prací uchazečů o studium, jsou vhodné jako příprava uchazečů k přijímacím zkouškám na kteroukoli vysokou uměleckou školu (blíže – viz DVD Informace o studiu, Prestižní aktivity).


V čele FDULS stojí a její činnost řídí děkan jmenovaný rektorem.


Děkan FDULS jmenuje a odvolává Uměleckou radu FDULS, jejímiž členy jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje svoji činnost. Předsedou Umělecké rady je děkan FDULS. Umělecká rada projednává a schvaluje otázky vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti FDULS.


FDULS se člení na katedru designu a katedru výtvarného umění. V čele jednotlivých kateder stojí jejich vedoucí. Pedagogové FDULS zabezpečují výuku studijních programů spadajících pod FDULS, zároveň se ale v rámci kreditního systému ZČU podílejí i na výuce studentů ostatních fakult.


Na FDULS jsou stanoveni představitelé (garanti) jednotlivých oborů, zodpovědní za realizaci učebních plánů v souladu s profilem absolventa.


Mezi nejdůležitější dokumenty, jež jsou stanoveny zákonem o VŠ č. 111/98 Sb. a jimiž jsou studenti FDULS povinni se řídit, jsou Studijní a zkušební řád ZČU, Stipendijní řád ZČU a Disciplinární řád pro studenty.

 

Foto: Petr Jehlík

pokračovat

fotogalerie

View the embedded image gallery online at:
https://www.fdu.zcu.cz/cz/1-profil-fdu#sigProGalleria92e2a30caf

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702