Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
8206R110 / Intermediální tvorba - Užitá fotografie 

vedoucí ateliéru
prof. Mgr. Štěpán Grygar

kontaktní informace
kancelář / LS-317
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odkazy

informace k přijímacímu řízení

fotogalerie

o ateliéru

Předpokladem je ukončené bakalářské vzdělání oboru fotografie, či odpovídající řemeslné znalosti v kombinaci s ukončeným bakalářským studiem v jiné výtvarné disciplíně.

Cíle oboru

Magisterské studium staví na rozsáhlých řemeslných dovednostech, které nabízí bakalářské studium na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Tyto znalosti student uplatňujea dále rozvíjí při realizaci komplexních semestrálních zadání, které dále vyžadují individuální přístup, autorský projev, samostatnost, znalost praxe a spolupráci s jinými obory. Kontakt s aktuálním děním na poli fotografie zaručuje systém hostujících lektorů, četné cykly přednášek a workshopů pod vedením předních českých a zahraničních fotografů a strukturální programy např. účast na Mezinárodním fotografickém symposiu Plzeň, které fakultakaždoročně pořádá. Zkušenostv praxi studenti nabývají spoluprací s jinými obory FDU ZCU a formou konkrétních zakázek ze strany Západočeské univerzity, města Plzeň, nebo soukromých subjektů.

 

Profil absolventa

Absolvent díky své řemeslné zdatnosti, individuální vyzrálosti a všestrannosti, dokáže zaujmout soběstačnou pozici na trhu fotografie. Další jeho předností je znalost souvisejících oborů, se kterými v rámci semestrálních a klauzurních projektů navazuje spolupráci. Jsou to především obory grafický design, produktový design, fashion design a multimédia. Tyto zkušenosti zužitkuje stejně dobře v individuální praxi, jako v rámci kolektivu. 

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: pí K. Parisis, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDU celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

 státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FUD (viz Státní závěrečná zkouška > Multimédia, Animovaná a interaktivní tvorba, Nová média, Intermédia, Užitá fotografie).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

magisterská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Autorská fotografická kniha - subjektivní dokument
 • Fotografické ilustrace ke zvolenému literárnímu dílu
 • Fotografický kalendář
 • Reklamní fotografie se zaměřením na jedno z témat: šperk, keramika, sklo, průmyslový design, jídlo…
 • Módní fotografie
 • Cyklus fotografií architektury nebo krajiny
 • Fotografický dokument na aktuální společensko-kulturní téma
 • Obrazová reportáž důležité události v regionu
 • Cyklus dokumentárních portrétů – lidé města Plzně
 • Ucelený soubor výtvarně pojatých portrétů

Každý student má možnost navrhnout a předložit řediteli FUD ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E