Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >
vernisáž: středa, 02 březen 2016
od: čtvrtek, 03 březen 2016
do: pátek, 25 březen 2016

Slovo experiment v sobě obsahuje praindoevropský morfém per znamenající jít dále, nebo překročit. Ve starofrancouzštině znamenalo slovo esperment praktické poznání, ale také počin čarodějnictví nebo magie. Experiment můžeme chápat jako praktické myšlení skrze manipulaci s konkrétní materiálovou strukturou. Podstatou tohoto myšlení je procesuální zkušenost. Je součástí životní moudrosti, kterou již v antice označil Aristotelés jako fronésis, když hovořil o prozíravosti (fronimoi), která se týká věcí jak obecných, tak především jednotlivých. Poznání věcí jednotlivých vyžaduje zkušenosti, a tedy jistý čas. Ohlédnout se po jistém čase zpět znamená udělat si náhled na vlastní úsilí, je předpokladem u/moudření. A pokud se jedná o ohlédnutí en face a rozvážné, nikoliv úkosem a v letu, a když se chce o pohledy reflektující podělit s dalšími lidmi, hodí se uspořádat výstavu.

Bedřich Kocman na ní předkládá výsledky svého experimentování ve dvou oblastech tvorby. Významnější z nich představují reliéfní sítotisky. Z pohledu technologie se jedná o náročný postup opakovaného přetisku skrze hrubé síto - šablonu. Jednotlivé vrstvy, kterých může být nepočítaně, jsou svědky vynaloženého úsilí a uplynuvšího času. Inovací v technologii je využití pískového krytu, který autorovi umožňuje překlenout cementovým pojivem prázdný prostor. U jednoho z děl tak lze namísto stupňovitého pyramidálního řezu sledovat předivo levitující v prostoru. Grafika získává hloubku a třetí dimenzi. Autor adoptoval postup elektronicky řízeného 3D tisku do rodiny rukodělné analogové grafiky. Posun v technických možnostech zcela jistě zapříčinil také změnu tématu. V dřívějších pracích Bedřicha Kocmana se často setkáváme s velmi pečlivě budovanou strukturou pojímanou takřka architektonicky. Práce vyžadují čtení skrze racionální úroveň, jsou útržkem vyprávění. Poslední serigrafie oproti tomu atakující úroveň smyslovou – senzorickou. Jsou významu-prosté, respektive na své zvýznamnění teprve čekají. Kombinace tmavých plošných tvarů (Stínů) visících v přerušovaných kótách drippingových linií nabízejí interakci na úrovni předvědomí. Teprve divákova projekce, jeho schopnost imaginace, v nich dává povstat grafickému znaku. Původní archetypální motivy mytologických bytostí promítnuté na pozadí starověké architektury ustoupily geometrické abstrakci. Obložení Ištařiny brány se rozplynulo do shluků pestrých linií orientovaných v několika základních směrech. Rytmické víření v nově dobytém prostoru nahradilo strnulou vážnost archaických forem.

Druhou oblastí Kocmanovi tvorby je litografie. Starší černobílé tisky morfologicky rozvíjejí proudnicové tvary Vzducholodí. Namísto ostré a razantní kresebnosti, je však jejich výraz založen na měkkosti erodovaných skvrn připomínajících mihotavou fumáž. Kompozičně se zpravidla jedná o výřezy konstrukčně členitých tvarů levitujících v nebeském vzduchoprázdnu. Atmosféra tisků unáší diváka do mimozemských, či spíše nadpozemských výšin. Vesměs monochromní barevné soutisky potom představují poslední etapu autorova experimentování. Podobně jako v sítotiscích jim dominuje lineární grafický znak. Jakoby si i v této technice autor ověřoval výboj do oblasti atakující smyslovou, předvýznamovou zkušenost diváka. Složité spleti mozolnatých a sukovitých větví a vývratů se hrubě derou z geometricky traktovaného pozadí.

Nestereotypní, necyklický proces, který jde dále a překračuje jistotu norem, můžeme nazvat experimentem. Skrývá se za ním spousta odvahy a námahy, ale možná i magie. Grafikon je označení pro grafické ztvárnění nějakého procesu, v našem případě experimentu. Grafikon je výstava, jejíž návštěva vám umožní setkat se s fronésis.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E