Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

IOMA-MHEADHAN

Mázhaus plzeňské radnice netradičně promění instalace ateliéru Multimédií na Sutnarce.

vernisáž: pondělí, 21 listopad 2016
od: úterý, 22 listopad 2016
do: čtvrtek, 08 prosinec 2016

Někomu z návštěvníků by se mohlo dát, že to, na co se dívá, není tak úplně dokončené. Dokončenost nebo hodnota je však vždy otázkou určitého kontextu nebo rámce. Hned na úvod je třeba říci, že koncepce výstavy je dosti často dána prostorem, ve kterém se odehrává. Mázhaus radnice obvykle podobné výstavy nehostí. Jako historický objekt sloužící navíc reprezentaci města je určen pro klasické výstavy a má řadu expozičních omezení. Veřejnost se s atelierem Multimédií mohla naposledy seznámit díky videomappingu na budově Fakulty právnické, anebo díky vizuálnímu doprovodu vystoupení Plzeňské filharmonie na slavnostním večeru k 25 výročí založení Západočeské univerzity v Plzni. Ateliér ale uspořádal již celou řadu podobných produkcí. Vytvořit projekci v prostorách plzeňské radnice však možné není.

Přesto Jan Morávek a Lukáš Kellner nalezli geniální řešení, které propojuje několik mediálních odkazů. Instalace televizního ohniště může být vnímána jako ohlédnutí na přelom šedesátých a sedmdesátých let a Nam June Paika pracujícího tehdy se stejným médiem. V zásadě odkazuje k videoartu. Ohniště umožňuje setkání nebo meditaci, symbolizuje plamen, oheň, život. Je to jeden z nejstarších mediálních elementů, který láká od nepaměti. Sednout si ke krbu nebo k ohni je povznášející. V plamenech se zjevují rychle mizející obrazy, výheň přikovává pozornost a imaginaci člověka. Kruhová sestava laviček podtrhuje vymezení prostoru, v němž lze očekávat propojení, bezpečí a rovnost.

Další část expozice tvoří vitríny, jakoby určené pro muzejní exponáty. A v nich skutečně najdeme vzorky Země, hrubě a rychle zpracované materiály stylově evokující tribal, brut/al art. Všemu vévodí pseudo-postmoderní oltářík emotikonu, vytvořený z nalepených lístků. Odkazuje na postmodernu a současnou práci s uměním, kdy se mísí různé časové i funkční kontexty. Primitivní odkazuje jak k profánnímu, tak k sakrálnímu. Zároveň se jedná o hmatatelný odkaz k artefaktuální podstatě umění.

Posledním žánrem přítomným ve své úplnosti jen na vernisáži, je živá kresba. Představení, v němž jednotliví tvůrci naživo malují, ať již podle své intence, nebo na zadané téma, je odkazem na akční živé umění. Připomíná tělesnost tvorby.

Výstava je intervencí Multimédií do prostoru, který je určený pro standardnější formy prezentace umění. Snad si ale i tak najde svého diváka, který spíše než chlácholivý estetický zážitek ocení hrubší konfrontační styl tří výše popsaných mediálních žánrů.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E