Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Designem k...

Asociace užité grafiky a grafického designu AUG uvedla výstavu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a ateliéru Grafický design 1 Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která se konala 23. až 29. října v pražské Galerii Mánes.

fotogalerie

vernisáž: pondělí, 23 říjen 2017
od: úterý, 24 říjen 2017
do: neděle, 29 říjen 2017

 

V rámci výstavy byly představeny projekty Evropa, kultura a SOS solidarita 2017. Evropa, kultura je projekt, který ve své plné podobě představuje výtvarná díla z vysokých uměleckých škol z České republiky, Slovenska a Polska — Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění ve Varšavě (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Vysoké školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Na výstavě v Galerii Mánes se představuje výběr děl studentů z Plzně a Ústí nad Labem. Obsahově odráží několik společných workshopů, jejichž tématy byla např. reflexe osobností z výtvarné a hudební oblasti, pozdrav, šťastný Evropan, „My face", svoboda slova či — často sarkasticky pojaté — přání šťastného nového roku. Autoři vnímají design jako neodmyslitelnou součást umění a kultury obecně a svými díly překračují povrchní líbivost směrem k hluboké reflexi aktuálních společenských témat a problémů, kdy se i prostý přátelský pozdrav může stát jasně artikulovaným občanským postojem. Výstavní projekt byl mimo jiné po dobu tří měsíců prezentován na letišti Václava Havla v Praze, dále v čínském Pekingu a v mexickém San Luis Potosí.

Designérský projekt SOS solidarita 2017 vyjadřuje sounáležitost autorů s obyvateli oblastní postižených živelnými katastrofami v srpnu a v září 2017. Plakát se napříč historií projevil jako médium schopné předávat poselství kulturního, politického i obchodního charakteru. Díky svému univerzálnímu komunikačnímu potenciálu se stal také prostředkem volného uměleckého vyjádření. Na tuto tradici navazují studenti ateliéru Grafický design 1 Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kteří skrze autorský plakát upozorňují na přetrvávající následky hurikánů Harvey, Irma a Maria a dvou silných zemětřesení v Mexiku.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v rámci prezentace Designem k... představila několik specializací, které dobře ilustrují profil fakulty, její výtvarný jazyk i filozofii. Návštěvníci se mohli pozastavit nad křehkostí a myšlenkovou hloubkou vystavených prací studentů ateliéru Design kovu a šperku. Obdivovat eleganci a dokonalost tvorby studentů ateliéru Fashion design, nahlédnout do okouzlujících knih vzniklých v ateliérech Kniha a tvarování papíru a Mediální a didaktická ilustrace. Konfrontovat se s progresivní tvorbou studentů Keramického designu, či nahlédnout do budoucnosti, pomocí modelů a návrhů z dílny Produktový a Průmyslový design. Zároveň, prostřednictvím množství publikací a videí, se návštěvník mohl přenést do ojedinělého prostředí fakulty, jejíž budova se permanentně proměňuje pod vlivem studentských prací, ale i akcí které jsou zde pořádány.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E