Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

1948 / na ostré hraně

Ve všech směrech unikátní výstava je k vidění v Galerii Ladislava Sutnara. Nenechte si ujít komentovanou prohlídku s autory v pondělí 26. února od 17 hodin.

od: středa, 08 únor 2017
do: pátek, 10 březen 2017


Dvě výstavy, které jsme nazvali „1948 / na ostré hraně" a „1948 / ostrý řez" symbolicky vypovídají cosi o ostrém předělu a zlomu. O nebezpečném a zranitelném zlomu, kdy se něco nepřirozeně, násilně a definitivně láme. A zůstává něco, co dokáže jen zranit a ublížit. V tomto pojetí jsme koncipovali instalace našich dvou výstav semestrálních a klauzurních prací ateliéru Kovu a šperku.

Stěžejní výstava, co do množství vystavených exponátů, probíhá v Galerii Ladislava Sutnara. Rozsahem menší, v zastoupení prezentovaných šperků a objektů, pak v trezoru v Depu 2015, v bývalém skladu zbraní Lidových milicí.

Ideovým záměrem bylo vytvořit přes celý prostor galerie ostrý řez, linii ostrého řezaného skla, na které se nainstaloval vybraný a reprezentativní výběr studentských prací. Celý prostor galerie je zatemnělý a jen jednotlivé série, kolekce šperků a objektů jsou bodově nasvícené, aby se docílilo ještě většího působivějšího pocitu aktuálnosti a určité dramatičnosti tématu daného projektu.

Zpočátku semestru jsme byli v rozpacích, jak celofakultně určené téma Únoru 1948 v našem výtvarném médiu šperku vůbec zpracovat. Nabídnul jsem studentům možnost, aby se spíše, než na všeobecné formální politické, dějinné pojetí, daleko více soustředili na ryze osobní, lidskou rovinu dramat, ztrát, ale současně i osobních nadějí, víry v lepší budoucnost a v nutné, mnohdy jediné záchraně vnitřních osobních svobod a lásek.

Překvapilo mě, s jakou empatií a hlubokým citem studenti zvolené téma vnímali a následně i zpracovali. Dokonce v několika případech přinesli v rámci společných rozprav a konzultací do ateliéru osobní rodinné zkušenosti s bezprávím komunistické zvůle. Mé původní rozpaky a pochybnosti nad tím, že pro studenty je téma Únor 1948 těžko uchopitelnou a vzdálenou historickou událostí, než něčím pro ně srozumitelným, se brzy rozplynuly.

Vznikly velice kvalitní a přesvědčivě vypovídající silné věci, opět provedené a zvládnuté na profesionální úrovni současného autorského šperku.
Je mrazivě aktuální a neuvěřitelně děsivé, jak se ve vztahu k současné povolební situaci posledních parlamentních a prezidentských voleb, znovu a znovu společnost a lidé nepoučí... Jak znovu nejsou schopni rozeznat plíživě se rozmáhající zlo, jak nejsou schopni toto zlo vnímat. Jak naopak toto zlo po třiceti letech opět volí a v konečném důsledku tolerují a znovu zaslepeně oživují. Věřím, že i tohoto mrazivého návratu pomalu se plíživého zla, si studenti díky proběhlému semestru a získaných zkušeností ze svých projektů o to více uvědomují.

Žel Bohu, téma Únoru 1948 je stále aktuální i v dnešní době, stejně jako před sedmdesáti lety...

doc. M. A. Petr Vogel 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E