Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

artcamp / přehled kurzů 2018

Kurzy mezinárodní letní školy umění ArtCamp jsou vhodné jako příprava na přijímací zkoušky a na studium umění na vysoké škole.

Účastníci letní školy si mohou podle své potřeby a zaměření nakombinovat různé kurzy a vytvořit si tak individuální rozvrh svého studia na FDULS v celkové délce od jednoho do tří týdnů.

K dispozici Vám bude základní technické vybavení a dle charakteru kurzu i základní výtvarný materiál. Před zahájením kurzu budete informováni, jaké další vybavení a výtvarné potřeby si přinést.

Výuka probíhá od pondělí do pátku (v případě hudebních kurzů i o víkendu) zpravidla 8 vyučovacích hodin (po 45 min.) denně (kontaktní výuka + samostatná práce):

09.00 - 12.00 hod. / výuka
12.00 - 13.00 hod. / pauza na oběd
13.00 - 16.00 hod. / výuka

Čas výuky se může lišit v závislosti na konkrétní náplni kurzu. Většina kurzů zahrnuje i domácí přípravu, možná je i práce ve večerních hodinách (např. v rámci kulturních akcí apod.)

Výuka probíhá v ateliérech a studiích Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (Univerzitní 28, univerzitní areál ZČU v Plzni na Borech) nebo v plenéru. Hudební kurzy proběhnou v prostorách katedry hudební kultury ZČU (Klatovská 51, Plzeň).

Vždy v pátek odpoledne (cca 14 – 15 hod.) proběhne v ateliérech prezentace výsledků týdenní práce účastníků, po níž budou úspěšným absolventům kurzu předána osvědčení o absolvování. Podmínkou získání osvědčení je pravidelná docházka, aktivní účast v kurzu a splnění zadaných úkolů.

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost jazyku, ve kterém bude kurz vyučován. Jsou-li u kurzu uvedeny dva jazyky, bude se v případě smíšené skupiny českých i zahraničních účastníků v kurzu hovořit oběma jazyky.

čj = český jazyk
aj = anglický jazyk
sj = slovenský jazyk
nj = německý jazyk

V následujícím přehledu jsou kurzy bez označení úrovně v názvu či textu díky individuálnímu přístupu ke studentovi a výuce v malých skupinách vhodné pro všechny úrovně pokročilosti.


 

ArtCamp 2018 / nabídka kurzů

Termín konání je označen ✓
Věnujte prosíme zvýšenou pozornost jazyku výuky. Doporučujeme prohlížet nabídku kurzů v Mozille Firefox.


Kurz Jazyk kurzu
9 - 13 červenec
16 - 20 červenec
23 - 27 červenec
Max. počet účastníků
Cena

Animovaný film čj 10 4190 Kč / 175 EUR

Architektura čj ✓  20 3290 Kč / 138 EUR

Arteterapie / host: Wieslaw Karolak, PL aj ✓  15 3290 Kč / 138 EUR

Arts Management – projekty a podnikavost - nové aj  15 3290 Kč / 138 EUR

Automobilový design / host: Boris Fabris, IT aj  20 3890 Kč / 163 EUR

Bunjinga jako konceptuální umění / host: Tatsuo Inagaki, JP aj ✓   20 3890 Kč / 163 EUR 

Design interiéru  sj ✓  20  3890 Kč / 163 EUR 

Design módních doplňků sk, aj ✓   15 4190 Kč / 175 EUR 

Design světla čj, aj  ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Design šperku / šperkaršké techniky  čj  ✓  12  4590 Kč / 192 EUR

Design / příprava na přijímací zkoušky  čj  ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Digitální fotografie / městská krajina čj, aj  ✓  15 3890 Kč / 163 EUR 

Digitální fotografie / základy  čj ✓  15  3890 Kč / 163 EUR 

Digitální malba - nové  čj  ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Fashion Design / příprava na přijímací zkoušky čj plný 15 4190 Kč / 175 EUR

Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky čj, aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Grafický design a plakát čj 20 3690 Kč / 154 EUR

Hudební kompozice čj, aj 10 2900 Kč / 120 EUR

Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky čj, aj plný 20 3290 Kč / 138 EUR

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky čj, aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Knižní ilustrace / host: Tassies, ES aj 12 3890 Kč / 163 EUR

Knižní vazba  čj, aj  ✓  15  3890 Kč / 163 EUR

Komiks čj, nj  ✓ 15   3890 Kč / 163 EUR

Litografie  čj, aj  plný  8 4190 Kč / 175 EUR 

Logo a jednotný vizuální styl čj, aj 20 3690 Kč / 154 EUR

Malba čj  plný   10 3690 Kč / 154 EUR

Modelování pro designéry čj 12 3890 Kč / 163 EUR

Nová média čj, aj 15 3290 Kč / 138 EUR

Nový cirkus čj, aj 10 3690 Kč / 154 EUR

Participativní umění / host: CHema Skandal!, USA aj     15 3890 Kč / 163 EUR 

Principy současného tance/ host: Kateřina Bednářová, CZ čj, aj 20 3290 Kč / 138 EUR

Sborový zpěv čj, aj 30 2900 Kč / 120 EUR

Science fiction design pro film / host: Chris Rosewarne, GB - nové aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Serigrafie čj, aj plný 8 4190 Kč / 175 EUR

Storyboard / host: Kurt van der Basch, CAN aj plný 15 3890 Kč / 163 EUR

 Videotvorba čj, aj  ✓ 15 3890 Kč / 163 EUR

Základy grafických technik čj 10 3690 Kč / 154 EUR

Animovaný film

 
vyučující / MgA. Vojtěch Domlátil
jazyk kurzu / čj
 

Během týdenního kurzu se účastníci seznámí s principy a postupy tvorby animovaného filmu a při práci v týmu projdou všemi profesemi, které jsou pro natočení animovaného filmu nezbytné – čeká je tvorba scénáře, výroba loutek i prostředí, vyzkouší si práci se světly, animaci a nasnímání jednotlivých záběrů. Na závěr vzniklý materiál sestříhají, ozvučí a dodajíefekty. Výsledkem práce každého týmu bude krátký animovaný film.

- tvorba scénáře, dramaturgie, loutky a prostředí

- příprava scény, světla, režie a kamera

- animace

- střih, postprodukce, zvuk, renderování

Architektura

vyučující / Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
jazyk kurzu / čj
 
téma / Architektura - dějiny, teorie, navrhování
 

Kurz bude věnován historickým, teoretickým i praktických aspektům architektury. Formou přednášek a diskusí budou analyzovány problémy současné architektury včetně aktuálníchtémat, zmíněny budou i přesahy architektury do dalších oborů. Jedním z pilířů kurzu bude přiblížení procesu a principů navrhování od zadání po realizaci, dalším pak budou dějinyarchitektury 20. století. Část přednášek bude věnována také typologickým a stavebním druhům a základům stavitelství. Tyto znalosti a schopnosti poté účastníci kurzu uplatní při řešení 2 – 3 jednoduchých praktických úloh na zadané téma z oblasti architektury (ať už

prostřednictvím tradičních technik či digitálních technologií). Kurz je vhodný jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.


 

Arts Management – projekty a podnikavost

vyučující / Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.
jazyk kurzu /  čj


Kurz se zaměřuje na dvě klíčové oblasti Arts Managementu:
1) projektovou strategii
 2) start-up jako rozvoj podnikavosti v kulturních a kreativních průmyslech. Kromě teoretických poznatků bude kladen důraz především na praktická cvičení a případové studie, které účastníkům pomohou s rychlou orientací v dané problematice. Mezi dílčí témata budou především patřit:
-    Co stojí za úspěchem dobrého projektu?
-    Příprava projektové strategie
-    Projektové cíle, výstupy, výsledky a práce s cílovou skupinou
-    Úskalí a rizika realizace projektu
-    Jak dlouhá je cesta od nápadu k business plánu?
-    Týmová práce

Finanční zdroje a jak na ně?

Arteterapie

vyučující / prof. Dr. Wieslaw Karolak, Akademie výtvarných umění W. Strzeminského, Lodž, Polsko
jazyk kurzu / aj

Prakticky zaměřený kurz je určen pro výtvarníky a studenty uměleckých oborů na VŠ.
Kurz účastníky seznámí prostřednictvím různých výtvarných technik (kresba, malba, koláž) a analýzy procesu tvorby i jejích výsledků s principy a metodami arteterapie. Na arteterapii bude pohlíženo ze dvou hledisek, a to „umění jako terapie“ a „umění v terapii“. Prostřednictvím nezbytné teoretické průpravy a řady praktických ukázek a cvičení s arteterapeutickými prvky s následnou analýzou kurz účastníkům umožní vhled do této disciplíny. Na základě procesu tvorby i výsledných děl se naučí, jak zkoumat pocity, vyřešit emocionální konflikty, dojít k sebeuvědomění, zvládnout chování a závislosti, rozvíjet sociální dovednosti a zvýšit sebevědomí. Tyto nové zkušenosti jim pomohou rozšířit obzory a získat podněty pro jejich další uměleckou práci a v neposlední řadě i napomohou v osobním rozvoji a sebeuvědomění.

 


Automobilový design


vyučující / Boris Fabris, automobilový designér u firmy Fioravanti, Itálie
jazyk kurzu /  aj


Výběrový kurz určený pro studenty a absolventy bakalářských a magisterských uměleckých oborů na VŠ. Zájemci budou požádáni o předložení portfolia svých prací.
Kurz vedený profesionálním designérem poskytne účastníkům vhled do automobilového designu, jeho procesů a principů. Na ukázkách z praxe, skrze odborné materiály i prostřednictvím praktických cvičení se účastníci seznámí s jednotlivými kroky navrhování designu automobilu. V souvislosti s tématem stylu a funkce bude pozornost věnována vybraným automobilům a jejich výrobcům, stejně tak novinkám v automobilovém průmyslu ve spojení s novými materiály a technologiemi.
-    historie a principy automobilového designu
-    vybrané přední automobilové společnosti – důležitost obchodní značky a stylu, který danou značku charakterizuje
-    styl a funkce – dva neoddělitelné aspekty při vývoji designu
-    kompletní proces vývoje designu – od skici k modelu, od modelu k reálnému automobilu
-    novinky v automobilovém průmyslu – ekodesign, nové typy pohonů, nové technologie a materiály
-    příklady vývoje modelů pro běžnou výrobu, pro výstavní účely (tzv. concept car) i jednorázové exkluzivní modely
-    praktická cvičení – návrh designu automobilu na dané téma a dle zadaných specifikací, práce individuální i týmová (kresebné návrhy, tvorba modelů, rendering)
Kurz je vhodný pro účastníky se zájmem o automobilový a průmyslový design, kteří mají dobré kresebné dovednosti. V případě zájmu o následné zpracování návrhů v počítači si účastníci přinesou vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Bunjinga jako konceptuální umění

vyučující / Tatsuo Inagaki, umělec a profesor z Fakulty mezikulturních komunikací z Hosei University, Tokio, Japonsko
jazyk kurzu /  aj


Tento kurz hostujícího pedagoga zahrnuje řadu praktických workshopů z oblasti japonského umění Bunjinga, japonské umělecké školy 18. a 19. století. Charakteristikou  Bunjingy jsou "kritika" a "amatérství". Bunjinga se rovněž vztahuje ke konceptuálnímu umění 20. století. Během kurzu si procvičíme a seznámíme se oběma oblastmi /uměleckými hnutími.

Bunjinga je založena na čínské tradici učenec-amatérský umělec. Umělci měli společný obdiv k čínské kultuře, zejména literátské malbě dynastií Yuan, Ming a Qing (13.- 20. století). Bunjinga souvisí s konceptuálním uměním v 60. letech 20. století tak, že vyjadřuje podstatu zobrazení objektů, které nemohou být reprezentovány samotnou vizuální realitou nebo psychologicky vnímány.
 
Nejprve si přiblížíme formu Bunjinga prostřednictvím přednášek a obrazů. Poté proběhne workshop na téma, jak se nápady projevují v uměleckých dílech. Prostřednictvím tohoto workshopu se budeme snažit prohloubit naše chápání literátských obrazů a najít způsob jejich produkce, který povede k tvorbě děl současných.

 


design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Zdeněk Veverka, MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky na talentové zkoušky oboru Design nejen na FDULS.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí
-    se základy skicování (konstrukce prostorové kresby, použití různých technik skicování)            
-    se základy modelování (použití sochařské hlíny i speciální designérské modelovací hmoty Clay, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu navrženého jednoduchého výrobku).                                                
-    se zásadami navrhování a vytváření prostorových kompozic a designu výrobků.

Hlavní předností kurzu je možnost vyzkoušet si pod odborným vedením „nanečisto“ průběh talentových zkoušek. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.

design interiéru

vyučující / Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
jazyk kurzu / sj

Interiérový design sa venuje základným charakteristikám vnútorného priestoru, porozumeniu materiálových a povrchových kvalít, porozumeniu budovám. Využíva poznatky z architektúry, produktového, priemyselného aj nábytkového designu. Je to „design v kontexte“ s logickým usporiadaním pre daný účel. Designér sa zaoberá funkciou priestoru s ohľadom na estetické nároky užívateľov. Interiér a jeho zariadenie má vplyv na to, aký život sa v ňom a okolo neho rozvinie.

Cieľom kurzu je naučiť študentov princípom interiérovej tvorby a navrhovania mobiliáru s dôrazom na pochopenie vzťahov medzi človekom a predmetným prostredím. Zoznámia sa so súčasnými trendami v designe nábytku, produktov a osvetlenia, získajú ucelené zručnosti potrebné pre tvorbu komplexných interiérových riešení ako aj samostatných nábytkových prvkov.

Konzultácie navrhovaných riešení sú doplnené o teoretické prednášky na témy týkajúce sa interiérového a produktového designu, ako aj počítačová podpora.

-    designérsky proces od skice k realizaci
-    stručný prehľad štýlov, druhy interiéru
-    současný interiér a nábytková architektura
-    farba a svetlo
-    materiály v designe, materiálová psychológia
-    základy ergonómie a plánovania priestoru


design módních doplňků

vyučující / MgA. Alena Zendeková
jazyk kurzu / sj, aj

Kurz účastníky provede procesem navrhování módních doplňků od kresebného návrhu až po realizaci v materiálu. Účastníci se seznámí s aktuálními módními trendy a naučí se s nimi pracovat, což následně využijí při zpracování vlastních návrhů. Pracovat budou pomocí stylizované kresby, čeká je tvorba modelů a realizace vlastního návrhu drobného psaníčka či kabelky. Pro účast v kurzu je doporučena základní znalost práce se šicím strojem.


-    seznámení s aktuálními módními trendy v oboru fashion design s důrazem na módní doplňky. Studium kolekcí světových tvůrců. Čerpání informací z odborných časopisů týkajících se světových módních přehlídek, veletrhů a Fashion Weeků.
-    výuka základů stylizované kresby módních doplňků
-    praktická výuka principů tvarování a práce s kůží, základní technologie šití a lepení
-    tvorba vlastního návrhu kabelky: kresebné návrhy, výroba modelu z pomocného materiálu a vlastní realizace výrobku, jeho fotodokumentace, vytvoření portfolia k danému tématu, prezentace výsledků práce.

 

design světla

vyučující / MgA. Jan Morávek
jazyk kurzu / čj, aj
jazyk kurzu / Solaris / světelný prostor

Kurz je zaměřen na práci se světlem v daném prostoru - účastníci vytvoří individuální návrhy na světelnou modelaci prostoru a filmovou, animovanou, či statickou projekci reagující na daný hudební motiv. Následně účastníci vytvoří tvůrčí tým a po kolektivní konzultaci spojí jednotlivé práce v celek. Vyvrcholením kurzu pak bude závěrečná prezentace prostoru přemodelovaného světlem, iluzivní dimenze stimulující emoce diváků.


Design šperku

vyučující / Mgr. Miroslava Veselá
jazyk kurzu / čj

téma / Šperkařské techniky, řemeslné dovednosti

Kurz je zaměřený na zvládnutí řemeslných dovedností a základních šperkařských technik. Účastníci se naučí základy zpracování kovů a další výrobní techniky, jako je řezání lupénkovou pilkou, vrtání, pilování, válcování materiálů, žíhání, pájení natvrdo – pomocí ohně a stříbrné pájky, pájení naměkko – pomocí cínu. Dále si osvojí techniky povrchové úpravy šperku, např. smirkování, leštění a patinování. Během kurzu se rovněž seznámí se zařízením ateliéru, se stroji a nástroji a materiály používanými ve šperkařství jako jsou obecné kovy a drahé kovy. Řemeslné dovednosti získané pod vedením odborného pedagoga pak účastníci využijí při tvorbě montovaného šperku dle svého návrhu, např. prstenu, závěsu či brože z materiálů jako je měď, mosaz, hliník a plexisklo. Zvládnutí základních šperkařských technik je předpokladem pro kreativní činnost a tvorbu vlastního autorského šperku.

Digitální fotografie

vyučující / prof. Mgr. Štěpán Grygar
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Městská krajina

Kurz vedený renomovaným českým fotografem prohloubí kreativitu účastníků, rozšíří jejich schopnost koncepční práce s fotografií i schopnost kritické analýzy vlastní tvorby včetně jejího zařazení do širšího kontextu současného umění.
V teoretické části se kurz zaměří na rozdílné přístupy současné fotografie vycházející z vizualistických a konceptuálních tradic. Vedle přednášek o současném umění a fotografii bude zahrnovat také rozbor a hodnocení portfolií prací účastníků kurzu.  Rozbor konkrétních konceptů, jež budou předcházet realizaci díla, poslouží také ke komparaci jednotlivých přístupů z pohledu současné fotografie.
Praktická část směřující k tématu městské krajiny bude zahrnovat výběr konkrétních lokací, osvětlení, kompozičních a technických postupů odpovídajících konkrétnímu projektu. Výstupem práce bude fotografická série, publikace nebo leporelo na dané téma. V případě potřeby se kurz bude detailněji zabývat technologií zpracování digitálního a analogového obrazu od exponometrie až po zhotovení výsledné fotografie, stavbou a skladbou fotografického obrazu apod. Podle zvoleného přístupu se v každém konkrétním případě bude přistupovat k výběru výsledných fotografií. Od narace, schopnosti vytvářet vizuální příběh, až po konceptuální přístupy zahrnující apropriaci, či snahu o potlačení vizuality a zdůraznění textové části či přesahů do jiných médií. 

Kurzu se účastní česko-německá skupina studentů a probíhá za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Plzeňského kraje a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže -Tandem.  

 


 

 

Digitální fotografie / základy

vyučující /  MgA. Radovan Kodera
jazyk kurzu / čj

Teoretická část:
Současné možnosti digitálních fotoaparátů a základy práce s formátem RAW v prostředí Adobe Photoshop.
Stavba a skladba fotografického obrazu – rytmus v obraze, lineární a diagonální řešení obrazu, princip pohybové nebo optické neostrosti, základy práce s barvou.
Fotografická tvorba v profesionálním fotografickém ateliéru a její principy, vytvoření improvizovaného fotostudia v domácích podmínkách.
Rozdíly práce v ateliéru a v přirozených světelných podmínkách v interiéru nebo exteriéru.
Praktická část:
Praktické postupy tvorby námětů teoretické části; základy tvorby portrétu a fotografického zátiší (ateliér i přirozené prostředí) a živého dokumentu.
Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon.
Práce s bleskem a odraznou deskou.
Účastníci se seznámí se základními principy a postupy fotografování, ale též se sestavováním fotografií do tematických souborů. Účastníci budou už od začátku pracovat systematicky na jednom nebo více souborech dle svého individuálního zaměření.
Pro úpravu fotografií si účastníci mohou přinést vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Digitální malba


vyučující / Filip Štorch
jazyk kurzu /  čj
V průběhu kurzu si účastníci rozvinou znalosti v oblasti výtvarné digitální tvorby. Cílem je osvojit si využití široké palety různých technik, nástrojů i programů a poskytnout tak během práce na zadání pevný základ znalostí, které bude účastník schopen nadále prohlubovat. Účastníci se naučí své znalosti kresby uplatňovat v digitálním prostředí, efektivně kombinovat nástroje a celkově zdokonalit svůj tvůrčí proces za účelem dosažení optimálního výsledku.

Teorie digitální malby v rámci profese; počátky, současné trendy, uplatnění, výhody a nevýhody.

Technická průprava; hardware a software pro digitální malbu, druhy tabletů, programy, pluginy a další rozšíření.

Teorie samotné digitální malby; Jak docílit vyšší kvality, studie a analýza mistrů a jejich díla, používání referencí.

Prohlubování základních znalostí; prostor a perspektiva. chování světla a barev, znázorňování objemů a materiálů
Alternativní techniky ilustrací; photobashing, využití 3D, experimentování.


 

Fashion design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující /  doc. akad. mal. Helena Krbcová
jazyk kurzu / čj

Během týdenního kurzu uchazeči postupně získají praktické zkušenosti a projdou jednotlivé položky oboru, tak jak probíhají během talentových zkoušek. Seznámí se s požadavky vysoké školy a naváží na ně praktickými cvičeními, což často naši uchazeči následně velmi dobře zúročí během skutečného přijímacího řízení.
Hlavní části oboru Fashion design tvoří studium módních trendů, návrhářství - práce s myšlenkou a námětem, modelování oděvu a jeho následná realizace. Módní kresba/ilustrace.
Během našeho letního kurzu máme pro účastníky ArtCampu připraveny přednášky Co jsou módní trendy, jak vznikají a jaká jsou světová trendová studia a centra módy, Co vlastně móda je a jaká je její podstata. Jak dále módní trendy zpracovávat a čerpat z nich inspiraci.
Studenti jsou v průběhu pěti dnů kurzu seznámeni s principy módní kresby, tj. stylizované kresby figury a učí se zobrazování oděvu na postavě. Zároveň probíhají přednášky a praktické cvičení, jak a kde hledat náměty, jak pracovat s rešerší zvoleného námětu, jak hledat prostřednictvím modelování na malé krejčovské figuríny nové oděvní formy a netradiční tvary. Každý účastník si najde svůj námět a vyzkouší si praktické modelování a navrhování z pomocného materiálu na krejčovskou figurínu v polovičním měřítku. Vzhledem k časovým možnostem není reálné realizovat jakýkoli oděv ve finálním materiálu, ale praktická cvičení směřují k rozvíjení kreativity a hlavně myšlení v oboru Fashion design. Ideální je předchozí znalost střihových základů a technologie šití, neboť je potřeba při navrhování s těmito základy již umět pracovat a rozvíjet je pomocí střihových manipulací a vlastní fantazie. Kurz dobře slouží i pro uchazeče, kteří přichází z gymnázií bez odborného zaměření a mají zájem se v budoucnu návrhářství oděvu věnovat a studovat jej na vysoké umělecké škole.  
Výstupem po týdenním kurzu je malé portfolio, které obsahuje vývoj studentovy módní kresby/ilustrace a fotografie modelovaných oděvů na malé krejčovské figuríně. Na závěr kurzu poskytne vedoucí ateliéru každému účastníkovi individuální hodnocení pracovních výsledků a konzultaci týkající se dalších možností osobního rozvoje v oblasti Fashion design.

 

Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Mgr. Pavel Trnka
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz proto doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.


 

Grafický design a plakát

vyučující / doc. akad. mal. František Steker
jazyk kurzu / čj, nj

téma / Principy navrhování grafických sdělení a plakát


Kurz je určen zájemcům o studium grafického designu, vizuálních komunikací a účastníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit výtvarné dovednosti pro návrhářskou práci. Předpokládá se uživatelská znalost grafického editoru (Illustrator, InDesign, Photoshop).

Účastníci si přinesou vlastní výtvarné potřeby (tužky, barevné fixy, pastelky, pravítko, řezák, nůžky, barevné papíry, lepidlo. USB flash disk, nebo vlastní notebook s nainstalovaným grafickým programem.


Obsah kurzu
•    tématické okruhy:
    • osobnost grafického designu
    • připomínka historické události
    • kulturní plakát
    • typografický plakát
•    stručný přehled tiskových technik
•    spojení obrazového motivu a typografie
•    výtvarný záměr a technologické limity
•    zhotovení podkladu pro digitální tisk

•    každému účastníkovi bude jeho návrh vytisknut
    na formát 100 x 70 cm
Digitální fotografie / základy

 

Hudební kompozice

vyučující / Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., katedra hudební kultury FPE ZČU
jazyk kurzu / čj, aj, nj

 

Kurz se zaměřením na moderní hudební kompozici prohloubí dosavadní zkušenosti účastníků v oblasti skladby vážné hudby. Je vhodný pro začínající i pokročilé skladatele a slouží i jako příprava na přijímací zkoušky na konzervatoř, popř. Hudební akademii múzických umění. Obsahuje individuální vyučovací hodiny nad konkrétními rozpracovanými skladbami i přednášky z oblasti teorie moderní skladby. Účastníci budou pod odborným vedením pracovat na vlastních hudebních projektech s cílem vytvořit skladby, které budou představeny v rámci závěrečné veřejné prezentace výstupů kurzu.


Vstupní požadavky:
Účastník by měl již mít alespoň minimální zkušenosti s kompoziční praxí tak, aby byl schopen své kreace notovat (ideálně formou jakéhokoliv notačního SW). Pro tvorbu vokální hudby si účastník přinese text, který chce zhudebňovat (max. 1 strana A4, ideálně báseň, ve které se vyskytuje rým).


Jiří Bezděk je uznávaným pedagogem skladby a předním českým soudobým skladatelem. Působí jako vedoucí katedry hudební teorie na HAMU v Praze, na plzeňské konzervatoři vede výuku skladby.


Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / akad. mal. Renáta Fučíková
jazyk kurzu / čj, aj
téma / Didaktická a knižní ilustrace

Kurz je určen zejména uchazečům o studium ilustrace na vysokých uměleckých školách a provede je přípravou k přijímacím zkouškám.

-    konzultace domácích prací – účastníci si donesou portfolio

-    pravidla a principy ilustrace, ukázky studentských prací i prací českých a světových ilustrátorů

-    přednášky a projekce s následnou debatou: úloha didaktické ilustrace v současné literatuře pro děti a mládež podceňovaný střední proud v ilustrované knize vlastní zkušenost s ilustrací mýtů

-    práce pod individuální korekturou pedagoga ilustrační úkoly pro non-fiction literaturu (historie, biologie, geografie) non-fiction komiks

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Gabriel Vach
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz keramiky je postaven tak, aby se účastník během týdne seznámil se základy práce s porcelánem.

Účastník kurzu si vyzkouší základní techniku vytváření porcelánu. Bude mít možnost pochopit a prakticky si osahat základní zákonitosti při navrhování a tvarování čajové konvice. Z tohoto snažení by měl vzejít funkční prototyp, který poté na konci kurzu společně otestujeme během čajového dýchánku. Dále si během týdne bude moci účastník vyzkoušet dvě základní techniky dekorace porcelánu - malbu kobaltem a práci s naglazurovými barvami -  a obohatit tak bílý porcelán o kreativně pojatou barevnou vrstvu.

 

 


Knižní ilustrace pro pokročilé  / Vnímání konceptů kresbou


vyučující /  Josep Antoni Tàssies Penella, Španělsko
jazyk kurzu /  aj
Výběrový kurz určený pro studenty a absolventy bakalářských a magisterských uměleckých oborů na VŠ. Zájemci budou požádáni o předložení portfolia svých prací
Pokročilý kurz zaměřený na knižní ilustraci vedený oceňovaným a špičkovým španělským ilustrátorem. V teoretickém úvodu budou prezentovány některé z prací vyučujícího, v praktické části pak budou účastníci pracovat pod individuálním vedením pedagoga na konkrétních zadáních. Současně budou účastníci vyzváni, aby si přinesli své portfolio, které bude revidováno a komentováno individuálně během celého kurzu. Cílem kurz je objevit a prohloubit formální expresivní umělecký jazyk každého účastníka.

 

 

Knižní vazba

vyučující / MgA. Mgr. Petra Soukupová
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky v úvodu seznámí s knihařskými pojmy, knihařskými materiály a nástroji. Následně budou dle úrovně pokročilosti realizovat základní nebo experimentální typy knižních vazeb včetně:
-    zavěšovaná vazba s rovným hřbetem
-    dekorování papírů (škrobový, lihový, olejový, ruční)
-    příprava složek a knižního bloku
-    zhotovení knižních desek
-    zavěšení knihy do desek

Pokročilejším účastníkům kurz nabízí individuální vedení a konzultace při realizaci výtvarné vazby v rámci zadání „autorská kniha“.


Komiks

vyučující / doc. M. A. Barbara Šalamounová (nj), MgA. Marie Kohoutová (čj)

jazyk kurzu / čj, nj

Kurz pro všechny příznivce komiksu, kteří již nechtějí komiksy pouze číst, ale rádi by se naučili je i tvořit.

Dozvíte se o historii komiksu, seznámíte se s jeho základními principy (řazení okének na stránku, textové bubliny, vztah obrázků a textu, příběh a jeho struktura) a prvky (slovo, obraz, příběh, hrdina, pointa). Poznáte několik druhů komiksu i různé techniky, kterými lze obrázkové příběhy vyprávět.

Pomocí obrázků a textů si nejen procvičíte schopnost odvyprávět příhody druhých i vlastní, ale i otestujete svoji zručnost kreslíře, svoji paměť a představivost. Vyzkoušíte si samostatnou práci i spolupráci s ostatními při tvorbě v týmu.

Výstupem kurzu budou komiksy v kreslené i tištěné podobě. Účastníci se rovněž seznámí s pracemi studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na FDULS.

 


Litografie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz seznámí účastníky s principy a postupy tisku z kamene. Dle svých individuálních schopností a zkušeností budou účastníci realizovat malonákladové experimentální soubory tisků.

- historie oboru, terminologie, nástroje a materiály používané v litografii
- příprava litografického kamene broušením a zrněním
- kresba na litografický kámen
- možnosti a technologie tisku a soutisku
- tisk na plátno a další materiály
- tisk ve stroji i alternativními způsoby

Pracoviště kamenotisku na FDU je zcela unikátní v rámci celého regionu především zaměřením na tradiční a zasouvané způsoby přímého tisku v celé škále formátů, až po extrémní velikost kamene 90 x 120 cm, dále způsoby práce beze stroje, cesty uplatňující různost potiskovaných materiálů a kombinace serigrafie, fotografie a dalších vstupů s možnostmi litografie. Všechny tyto polohy si mohou účastníci kurzu zařadit do svého individuálního plánu, který bude nejlépe vyhovovat jejich zaměření a dosavadní praktické zkušenosti.

Logo a jednotný vizuální styl

vyučující / doc. MgA. Kristýna Fišerová
jazyk kurzu / čj, aj

Náplní kurzu je tvorba loga jako základního kamene vizuální identity a jeho užití v rámci jednotného vizuálního stylu. Účastník se seznámí s řadou ukázek a po krátkém teoretickém úvodu vytvoří vlastní návrhy logotypů včetně jejich aplikace (vizitka, firemní hlavičkový papír aj.). Součástí práce budou kresebné návrhy i následné zpracování v programu Adobe Illustrator (předpokládá se znalost práce s tímto programem).

Logo
Identifikační kritéria
Sémantická role loga
Estetická /syntaktická/ role
Funkční kritéria

Jednotný vizuální styl /corporate design/ a jeho základní elementy

Značka, logotyp
Typografie
Formy obrazu a jeho užití
Barvy
Orientační systémy

Manuál a implementace jednotného vizuálního stylu


Malba

vyučující / doc. akad. mal. Aleš Ogoun
jazyk kurzu / čj

termín konání / 16. - 20. 7. 2018

téma / Barva jako priorita

Kurz je veden z pohledu malíře-koloristy, který vám pomůže zaobírat se barvou z různých hledisek malby. Rozšiřuje vlastní vnímání a citlivost na základě cvičení a  specifik  malířského procesu a pomáhá naučit se vyjádřit prostor výhradně barvou bez použití iluzivní perspektivy. Barva jako nositel emocionálního abstraktního vyjádření bude následně podrobena i konfrontaci divácké zkušenosti. Barevná symbolika bude rozebírána z hlediska různých kultur, historických a sociálních společenských domluv a zvyklostí. Hmota barvy jako nositelka  energie bude pokusně vnímána i hapticky. Barva se použije i  jako malířský způsob vnímání psychiky zobrazovaného člověka nebo krajiny. Individuální cítění se promítne v konfrontaci děl účastníků kurzu na závěr každého úkolu a kompletně výstavou na konci kurzu.

vyučující / akad. mal. Jiří Šorm
jazyk kurzu / čj

termín konání / 23. - 27. 7. 2018

téma / Barva jako priorita

Kurz seznámí zájemce se základy kresby a malby. Vyzkoušejí si různé techniky (tužka, úhel, pastel, akvarel, tempera, olej aj.). Účastníci se dozvědí o kompozici, perspektivě (model, krajina), barvě, vlivu na psychiku při tvorbě a vůbec vnímání umění jako takového. V případě zájmu si budou moci účastníci vyslechnout cestovatelské zážitky, prohlédnout fotodokumentaci z cest za tvorbou přírodních národů.

Modelování

vyučující / MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

téma / Modelování pro designéry

Účastníci se během kurzu prakticky i teoreticky seznámí s materiálem clay a jeho využítím v designu, převážně automobilovém. Součástí kurzu bude i práce se sochařskou hlínou. Účastníci si osvojí základní postupy práce designéra a modeláře a při práci pod individuální korekturou pedagoga si procvičí technologické postupy a techniky využívané při tvorbě modelů.  V rámci zadaného tématu pak vytvoří objekt z hmoty clay či sochařské hlíny dle vlastního návrhu.


Nová média

vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta
jazyk kurzu / čj

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové možnosti a formy výtvarného vyjadřování.  Vhodný je zejména pro ty, kteří se chtějí ucházet o studium v ateliéru Nová média a Intermédia na FDULS  a jiných vysokých školách uměleckého zaměření, nebo zájemce o prohloubení individuálních zkušeností v oblasti umělecké tvorby experimentální formou.

V průběhu kurzu si účastníci vyzkouší realizaci výtvarného, např. audiovizuálního díla v interiéru nebo exteriéru. Součástí výuky bude pořízení záznamů a zdokumentování tvorby z průběhu kurzu pro závěrečnou prezentaci, včetně podkladů pro autorské portfolio. Uchazeči o studium poznají charakter výuky v ateliéru Nová média - intermédia.

Vhodný je zejména pro otevřené a kreativní osobnosti.

Úvod bude věnován stručné historií vývoje výtvarného umění 20. a 21. století z pohledu Nových médií (Konceptuální tendence, Umění akce, Land Art, Instalace, Elektronická média, Environment Art, Informační technologie, Performance a jiné).
Praktická část kurzu účastníky formou praktických cvičení seznámí se základními principy tvorby uměleckého díla.
vytvoření konceptu na zadané téma
výběr vhodného média
projekt (kresba, text)
realizace
prezentace
dokumentace
tvorba autorského portfolia a jeho náplň


¡MARCHARTE! / mobilita umění


vyučující / CHema Skandal!, Graphic Artist - Chicago, U.S.A.
jazyk kurzu / English


Tento kurz zkoumá význam migrace v umělecké tvorbě a sociální konfiguraci. Účastníci
zkoumají význam a přínos kultury a umění migrantů pro naši společnost, ať už jsou tito lidé umělci, nebo ne.
Práce s příklady z reálného života umožní studentům vnímat důležitost rozmanitosti a
mezikulturního dialogu. Výměna názorů a konverzace mezi účastníky vytvoří partnerství a
podpoří týmovou práci.
Studenti mohou využívat kresbu, malbu, modelování, tisk a další techniky k vytvoření
závěrečného společného projektu, který zapojí a bude rezonovat v komunitě. Výstupem může být vydání fanzinu, realizace plakátové kampaně nebo vytvoření kolektivní nástěnné malby.
V průběhu kurzu budou probíhat diskuse, videoprojekce, prezentace a video hovory, stejně
jako ukázky různých technik, které povedou k realizaci konečného projektu.
Tento kurz je vhodný pro středně pokročilé a pokročilé studenty.
Klíčová témata:
- migrace a umění
- mexické a latinskoamerické umění
- Latino umělci v Chicagu a USA
- Participační umění jako sociální praxe


Nový cirkus

vyučující / Jiřina Adamková, Žongléros Ansámbl, Plzeň
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je určen pro pohybově zdatné účastníky, kteří se zajímají o možnosti vyjádření prostřednictvím vlastního těla a chtějí si vyzkoušet vybrané disciplíny nového cirkusu.
Kurz má za cíl otevřít účastníkům cestu k používání vlastního těla jako uměleckého nástroje a přinést inspiraci pro další tvorbu. Je otevřen pro všechny se vztahem k pohybu a zároveň dovoluje hledat přesahy jednotlivých uměleckých disciplín. Účastníci kurzu si v první polovině týdne vyzkouší vybrané disciplíny nového cirkusu jako je vzdušná akrobacie na šálách, kruhu nebo hrazdě, pozemní párová akrobacie, žonglování, hooping a další. Během seznamování s jednotlivými disciplínami si vyberou specializaci, kterou budou rozvíjet v druhé polovině týdne. Ta bude zaměřena na tvorbu společného vystoupení všech účastníků kurzu. V této části bude prostor pro uplatnění vlastního uměleckého zaměření kurzistů a objevování osobitého způsobu vyjádření. Zároveň se v této části formou her seznámí s technikami pohybového divadla, improvizace a jevištního pohybu.

principy současného tance

vyučující /  MgA. Kateřina Bednářová
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Tanec = prostor +čas + tvar + pohyb

Kurz je určen každému, kdo má radost z pohybu, komu pohyb přináší potěšení a kdo má chuť poznat další možnosti pohybu prostřednictvím technik současného tance.

Technika současného tance se opírá o základní princip účinnosti v pohybu. Za tímto účelem se do ní integrují poznatky o fungování lidského těla, které přinášejí výzkumy v příslušných vědeckých oborech (anatomie, fyziologie, kineziologie, biomechanika) a též poznatky z jiných systémů tzv. body-mind awareness.

Technika současného tance využívá některých nových principů, které vycházejí z experimentů amerického postmoderního tance v 60. a 70. letech minulého století. Některé tyto principy známe i v moderním tanci, jejich vnímání se však víceméně změnilo s uplatněním nového pohledu na některé z nich, zejména na požadavky efektivního fungování těla v pohybu.

Naše tělo existuje v prostoru, expanduje do prostoru, vytváří prostor a obsahuje vnitřní prostor. Pohybuje se v čase, rytmicky, různou dynamikou a rychlostí v souladu anebo v opozici s hudebním doprovodem. Stejně jako můžeme při kresbě přitlačit tužkou na papír, šrafovat plochu nebo vést lehce plnou linku, stejně měníme kvalitu pohybu.

Kurz účastníky seznámí se základními tanečními principy současného tance a možnostmi vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Účastníci budou vedeni k uvědomění si vlastního těla, zkoumání jeho fyzických možností a zdokonalení technické zdatnosti, zároveň budou hledat vlastní pohybový slovník, vlastní pohybové vyjádření.

Výstupem kurzu budou pohybové kompozice vycházející z improvizací na zadaná témata týkající se základních tanečních principů současného tance.


science fiction design pro film

vyučující /  Chris Rosewarne, Velká Británie
jazyk kurzu / aj

Chris Rosewarne je renomovaný filmový výtvarník (mimo jiné získal i nominaci na cenu Emmy), který účastníky seznámí se svými pracovními postupy, které uplatnil například při práci na filmech jako jsou Hvězdné války VIII, Spectre nebo Strážci Galaxie. Účastníci se naučí rychlé tvorbě návrhů v programu Photoshop, následně je převedou do 3D pomocí speciálního softwaru a využijí další techniky práce ve Photoshopu k vytvoření vizuálu ve filmovém stylu. Chris Rosewarne se specializuje na sci-fi přístroje/roboty a na navrhování architektonických prostředí pro film. Účastníci si jedno z těchto témat vyberou s cílem vytvořit působivý filmový vizuál.

- skicování

- techniky kresby a malby v programu Adobe Photoshop

- rychlé skicování z ortogonálních pohledů

- tvorba a editace digitálních 3D modelů v programu SketchUp (případně jiném dle preference účastníka)

- renderování v programu Keyshot (případně jiném dle preference účastníka)

- využití textur v programu Adobe Photoshop

- využití filmového nasvícení k zesílení atmosféry

- techniky digitální kresby a malby

Předpokládá se alespoň základní znalost práce s programem Photoshop, vhodná je i zkušenost v oblasti 3D modelování. Účastníci si přinesou vlastní notebook s nainstalovaným programem Photoshop (+ myš nebo tablet) a SketchUp nebo SketchUp Make (download: http://www.sketchup.com/download/all), případně jiným programem pro 3D modelování, se kterým jsou zvyklí pracovat. K dispozici bude PC učebna s programem Photoshop.

 

 serigrafie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen všem zájemcům o získání či prohloubení zkušeností s různými metodami tisku přes šablonu.

Účastníci kurzu budou seznámeni se základním dělením jednotlivých grafických disciplin. Vymezíme si pojem serigrafie, sítotisk vůči ostatním grafickým technologiím a podrobně si popíšeme základní charakteristiky tisku přes síto a principy, na kterých je založen. Dále se účastníci kurzu prakticky seznámí s jednotlivými nástroji, používanými materiály, jednotlivými technikami v serigrafii a v praktických ukázkách si sami jednotlivé postupy práce také vyzkouší. Náplň kurzu je volena tak, aby si účastníci mohli v praktických ukázkách ověřit co možná nejširší spektrum různých technologických postupů od těch nejjednodušších až po práci technologicky náročnou.
Na základě praktické zkušenosti se seznámí s odlišnými výrazovými možnostmi grafického vyjadřování v této oblasti.

- tisk přes šablonu, realizace v exteriéru
- přímá x nepřímá šablona
- pozitiv x negativ, (rezerváž na sítu)
- barevný soutisk
- realizace grafického listu formátu B1


sborový zpěv

vyučující / Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., katedra hudební kultury FPE ZČU
jazyk kurzu / čj, aj

 

Kurz je určen zájemcům o sborový a ansámblový zpěv, případně zájemcům o poučenou interpretaci tzv. staré hudby, kteří již mají zkušenost se sborovým zpěvem. Programem kurzu bude nácvik duchovní hudby z 18. století, která se nalézá v archivech jihozápadních Čech, např. skladby Brixiho, Linka a dalších. Vybraný repertoár bude zaslán přihlášenému frekventantovi měsíc před začátkem kurzu, aby měl možnost si nastudovat svůj part. V průběhu kurzu bude prováděn kolektivní nácvik současně s individuálním řešením hlasových problémů každého pěvce. Výstupem kurzu je večerní koncert a vznik nahrávky studované skladby.

storyboard

vyučující / Kurt van der Basch, Kanada
jazyk kurzu / aj

Kurz proběhne pod vedením zkušeného autora storyboardů a koncepčních ilustrací pro řadu Hollywoodských filmů, jako je např. Star Wars ep VII a VIII, Atlas mraků nebo Iluzionista. Účastníci se naučí základy tvorby storyboardu pro film, jejíž principy jsou platné i pro další oblasti umění, jako je reklama, animace, komiks apod. V návaznosti na analýzu vybraných filmových sekvencí a storyboardů budou sami formou praktických kresebných cvičení zpracovávat zadané části scénářů. Účastníci rovněž prohloubí své kresebné dovednosti a schopnost vyjadřování myšlenek a nálad prostřednictvím rychlých a srozumitelných kresebných technik.
 
- principy tvorby storyboardu, terminologie a základní typy záběrů
- volba záběrů a pohyb/úhel kamery jako prostředky vyvolání různých emocionálních reakcí u diváků
- praktické ukázky, analýza filmových sekvencí, diskuse
- převedení psaného scénáře do podoby storyboardu
- tvorba seznamu záběrů, chronologie příběhu, práce se scénami a postavami
- kresba a ilustrace pro produkci:
   tvorba půdorysu pro vysvětlení pozice kamery
   kresba s minimální předlohou
   rychlá kresba hlavy a figury
   různé druhy perspektivy
   kompozice obrazu pro vytvoření různé atmosféry

Účastníci si mohou pro využití v kurzu přinést vzorky scénářů (vlastní či cizí tvorba).


Videotvorba

vyučující / MgA. Lukáš Kellner
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Video a videoart


Účastník kurzu by měl mít základní znalost ovládání kamery/DLSR zařízení a být seznámen s principy fungování editačních programů pro střih videa.

 

-    úvod do videotvorby – problematika různých autorských přístupů k práci s videem, rozšíření znalostí v oboru využitelných postupů, práce s editačními programy
-    teoretické i praktické seznámení s natáčecí technikou
-    práce v tvůrčím týmu na realizaci praktických cvičení, kde si každý člen týmu vyzkouší různé disciplíny spojené se vznikem pořadu (režie, kamera, zvuk, střih, script a výstup před kamerou)
-    volné video / videoart, reportáž, rozhovor, záznam události
-    seznámení s pokročilou funkcí videoeditorů - effects keyframes / kolorace / adobe dynamic link
-    editace pořízených záznamů, export a prezentace výsledného videa

Základy grafických technik

vyučující / MgA. Mgr. Jan Kocman
jazyk kurzu / čj

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy čtyř tradičních tiskových technologií: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy a šablonový tisk. Účastníci se seznámí s konfrontací historických a současných přístupů v oblasti umělecké grafiky i polygrafie. Problematika grafických technik jim bude zprostředkována jako podpora kresby, malby, ilustrace. Výuka bude podpořena a dokumentována řadou experimentálních tisků, které si každý účastník odnese v podobě malé knihy či brožury.
Úvod kurzu nabídne historické vymezení disciplín, uvede je do kontextu se současností a seznámí účastníky s používanými nástroji a materiály. Praktická část se pak bude skládat vždy z přípravy tiskové matrice a realizace tisku.

 


 


 

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E