Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

bakalářky | diplomky 2018

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara letos poprvé představí bakalářské a diplomové práce samostatně a jejich výstava bude předcházet prezentaci klauzurních a semestrálních prací. Výstava je svěžím koktejlem, v němž se mísí to nejlepší z animované a interaktivní tvorby, designu, fashion designu, keramického designu, ilustrace, grafiky, komiksu, grafického designu, užité fotografie, multimédií, knihy a tvarování papíru či sochy. Výstava je k vidění do 14. června.

vernisáž: úterý, 22 květen 2018
od: středa, 23 květen 2018
do: čtvrtek, 14 červen 2018

„Pro závěrečné práce v ateliéru Ilustrace Grafika je letos příznačná volba dnes vzácných technik - klasického knihtisku, kamenotisku a tištěného reliéfu. Současná témata jsou tak obohacena o reálný vztah k hluboké tradici. Místem setkání modernity a historizujícího přístupu jsou autorské knihy a bibliofilie. Nejde přitom o staromilství, vždyť příběh města hříchu a jeho zkázy je dnes stejně živý jako v době prvních písemných záznamů. Prostě Sodoma Gomora," napsal vedoucí ateliéru Mikoláš Axmann.

Ateliér Mediální a didaktická ilustrace představí bakalářské práce např. Zdeňky Kudrnové, jejíž kniha „Urašima" je monumentálním ztvárněním japonské pohádky. Podivuhodné a v závěru nešťastné putování mladého japonského rybáře za štěstím podtrhují obrovité detaily podmořské fauny a flóry. Svou morbiditou podtrhují zvláštnost celého příběhu. Kniha je navržena na ateliérovou cenu. Kateřina Váňová ve své knize „Poutění" popisuje poutní cesty. Autorka práci postavila na autentickém zážitku, trasu opravdu prošla a zaznamenala. Práci pak rozdělila na část emotivnější, v níž zpracovala svoje pocity a sny v celostránkových akvarelech, a na část naučnou, podanou prostou kresbou. Všechny ilustrace příjemně barevně scelila. Petra Horáková v knize "Světlo Vánoc" mapuje prostřednictvím obrazů období zimního slunovratu. Představuje vývoj vánočních svátků od pohanských dob až po křesťanské, prostřednictvím přesvědčivých ilustrací předkládá atmosféru potemnělých místností, zářících svíček, praskot polen. "Jeden rok v haiku" je kniha, v níž se ilustrátorka Anastasia Silevich nechala unést kouzlem sedmnácti slabik a do jejich výtvarného zpracování se pustila digitálně. Úspěšně využila textury, barevné plochy, kontrast velkých krajin s drobnými postavami. Citlivě kombinovala barvy, jimiž úsporně vytvořila atmosféru jednotlivých ročních období.

Diplomové práce ateliéru Ilustrace představuje např. autorská kniha Česká myslivost od Terezy Lukešové. Kniha podává starším dětem ucelený a přehledný soubor informací o fauně českých lesů, o chráněných i ohrožených druzích. Ilustrovaný popis je navíc ozvláštněný mysliveckou latinou. Vybrané živočišné druhy nám ilustrátorka navíc představuje na velkých dvoustranách v jejich přirozeném prostředí. Kniha Terezy Lukešové nám vysvětluje zásadní rozdíl mezi pojmy myslivost a lov. Představuje myslivce jako lesní hospodáře, kteří pečují o lesní faunu a hony jim slouží pouze k udržení stavů zvěře. Utřídíme si myslivecké uniformy, posedy, neboli lesní pozorovatelny, rasy loveckých psů nebo právě samotné druhy honů. Krátký exkurs do historie myslivosti představují ilustrace eklekticky čerpající z tapisérií, rytin i olejomaleb. Další diplomovou prací, kterou vedla Renáta Fučíková je kniha New Home od Terezy Pchalkové, která se věnuje tématice migrace. Je to obrazový průvodce světem současné Střední Evropy, končinou proměnlivého počasí čtyř ročních dob, místem, kde žijeme v poměrné harmonii a poklidu. Ilustrace mají primárně sloužit jako jakási učebnice pro děti z jiného kulturního okruhu, mohou ale posloužit i dětem našim. Upozorní je na cennost rodinných a přátelských vztahů, na nádhernou svobodu a bezprostřednost, v nichž žijeme a jichž si mnohdy ani nevážíme. Druhá strana leporela New Home ukazuje, co potkalo malou hrdinku knihy v jejím domově a co musela podstoupit, než došla až do našich končin. Na protilehlých stranách leporela se potkávají protichůdné výjevy: bombardovaná vesnice v kontrastu k míru rozkvetlé letní louky. Hořící domy proti záři vánočního trhu. Děsivé zážitky v mořských vlnách proti prázdninovému cachtání v české řece. Obě linie ilustrací se protnou v postavách otce a holčičky: provázejí nás celou knihou, až je v závěru najdeme v novém domově.

Komiks a ilustrace pro děti, pod vedením doc. Barbary Šalamounové, letos nabízí dvě bakalářské práce z oblasti digitálního komiksu. První je pojatá formou hry s nevtíravým prvkem vstupu do světa umění. Druhá práce tohoto zaměření je komiks připravovaný pro mobilní a iPad aplikaci v kooperaci s profesionálním studiem a jedná se o komiks reagující na politické dění. Dále návštěvníci uvidí klasické komiksové pojetí slovenské pohádky a komiksu zaměřeného na otázku pravdy a lásky, stejně jako knížku pro děti o jeskyních a jejích obyvatelích. Poslední dvě díla bakalářského stupně se zaměřila na ilustrované kalendáře s obsahem zvířecího světa českých lesů a luk, druhý naopak vychází z jógového cvičení a vnímání prostého okamžiku štěstí. V magisterském studiu jsou to dvě práce. Jedna je autorskou dětskou knihou vyprávějící příběh o dvou lenochodích dětech. Ilustrace jsou zhotovené linorytem a kolorované v počítači. Doprovodné části tohoto projektu jsou razítka pro děti a zhudebněná báseň. Druhá diplomová práce je pastelem ilustrovaný příběh o autorčině osobě a nitru, vycházeje z citací tří knih, jako například z Malého prince.

Ateliér Grafický design, který vede v magisterském stupni Kristýna Fišerová, je zastoupen prací Anastasie Vrublevské, která vytvořila funkční font Lidno, akcidenční písmo, vycházející z titulního nápisu Lidových novin mezi lety 1924–1945. Studentka rozpracovala plno u sadu znaků pro sazbu verzálkami ve dvou řezech: regular a italic. Jednotlivé litery prezentuje kromě vzorníku, který bude k nahlédnutí na výstavě diplomantských prací, také formou volných plakátů. Student Martin Kadlec zpracoval logo a jednotný vizuální styl města Most. Hlavním cílem projektu je zlepšit vizuální identitu jednoho z největších severočeských měst a ukázat možnost kvalitní komunikace s jeho obyvateli. Zjednodušení orientace ve městě a vytvoření důstojného loga pro město s pohnutou historií. Nový vizuální styl města Mostu student postavil na silné značce stylizované litery „M". Zuzana Votrubcová zpracovala příručku pro tvorbu sazby v grafickém programu Indesign. Vizuálně poutavou formou uživateli vysvětluje postup sazby a ukazuje mu, že pokud se předkládaný způsob naučí, ušetří si v budoucnu mnoho času. Studentka představuje ucelený návod, jak zpracovat materiály od vizitek, přes grafy, tabulky a další prvky.

Závěrečné práce dvou ateliérů expandují do mimo fakultních prostor. Ateliér Malba své závěrečné práce prezentuje v prostorách galerie Papírna Plzeň. Zde bude výstava samostatně zahájena 22. května v 18:00 hodin a potrvá do 14. června. Na výstavě nazvané Vyvrcholení jsou představeny diplomové práce tří studentek a bakalářské práce šesti studentek a studentů atelieru malby. „Sešli se tu opravdu různorodé práce jak obsahově, tak materiálně. Obrazový oltářový soubor s rozpětím 13 metrů stojí za to vidět, neméně působivé jsou malby-sochy z polystyrenu, zajímavá je práce na téma generace „Y" i pokus o průnik do světa „zombee formalismu" současné mediální preference. Jednou z bakalářských prací je i instalace se zavěšenými obrazy a anglickým názvem „I". Všechny práce jsou malbami, ať na plátně, nebo jiných materiálech, ať tradiční, anebo přesahem," vysvětluje vedoucí ateliéru Aleš Ogoun.

Ateliér kov a šperk vystavuje své práce v Západočeském muzeu v Plzni. Vernisáž se uskuteční 29. května v 17:00 hodin a výstava potrvá do 17. června. Marko Hreha se ve své bakalářské práci zabývá architekturou budovy fakulty, která má odhalené technické prvky. Student si vybral různé detaily a zpracovával je do výsledných broží a objektů. Anna Šupolíková na výstavě představí sérii jemných konstrukcí z ocelových drátů. Každá obsahuje papírový kapesník, který při fouknutí konstrukci rozpohybuje. Set různých komponentů Barbory Aradské se dá různě skládat a stavět do objektů a šperků. Tématem diplomové práce Veroniky Menčíkové je terapie přírodou. Její objekty lákají k usednutí na louku plnou květin a jen sledovat jak vánek zlehka pohybuje stébly trávy.

Výstava je vhodná nejen pro zájemce o umění, ale i pro zájemce o studium na Sutnarce nebo zaměstnavatele hledající odborné pracovníky ze zmíněných oborů.

Výstavu je možné navštívit každý všední den od 8 do 20 hodin. Vstup je zdarma.

Foto: Said Ismail

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E