Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Špička ledovce 2018

Srdečně zveme na výstavu Špička ledovce, která je tradičním výběrem nejlepších bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Výstava je v Galerii Ladislava Sutnara k vidění do 18. srpna. Všechny práce jsou oceněné Cenou děkana za diplomovou práci a Čestným uznáním děkana v případě bakalářských prací, a to pro svou originální myšlenku a vynikající zpracování.

fotogalerie

vernisáž: středa, 25 červenec 2018
od: čtvrtek, 26 červenec 2018
do: sobota, 18 srpen 2018

Bačová Barbora – OBRAZNE POVEDANÉ /Fotografie jako příběh/

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit vizuální příběh probíhající paralelně v několika obsahových rovinách, za použití denním záznamů mobilním telefonem, které reflektují dění okolo mě. Tyto záznamy se stávají neodmyslitelnou součástí jednak mojí dosavadní ale i současné tvorby. Příběhem je pro mě určitý proces selektivního vnímání a v neposlední řadě zkušenost, kterou provází vlastně – vlastní nezkušenost.

Jiří Císler – ODSUN NĚMECKÉHO OBYVATELSTVA /Soubor autorských plakátů/
Cílem je soubor plakátů B1 (707×1000 mm) s edukačním přesahem na téma Odsun německého obyvatelstva 1945. Chci ukázat, jak byl odsun organizován, proveden, jak náš stát zasahoval do života lidí, se kterými se rozhodl rozejít. Čím více o odsunu budeme vědět, tím méně nás budou moci populisté všech barev i částí politického spektra děsit zkazkami o rušení Benešových dekretů 14 a podobně. Odsun byl určitě noční můra pro všechny. Rád bych aby to tím také skončilo, a událost a její okolnosti už nebyly používané jako novodobý strašák, kdykoli se hodí do populace vnést něco hysterie. Zůstalo už jen málo odsunutých či pamětníků
té doby... Události se odehrály před více než sedmdesáti lety.

Pavel Dobrovolný – AUTUMN 2018/2019
/Kolekce reagující na módní trendy a přinášející vlastní autorské téma/
Cílem práce bylo vytvořit luxusní pánskou kolekci, která je pohodlná a praktická pro svého nositele a zároveň opěvuje krejčovské řemeslo a doplňky z kvalitních materiálů. Důležité pro mě bylo si uvědomit, jak pracovat
s jednotlivými částmi obleku a jak do nich dostat větší pohodlnost. Zanechal jsem vzhled obleku a do části, kde dochází při nošení k největšímu tlaku, jsem zakomponoval pletené vsadky. Zároveň jsem se inspiroval sportovním oblečením a doplňky. Chtěl jsem vytvořit sportovní, volnočasové oblečení tak aby, si zachovalo svůj sportovní vzhled, ale snažil jsem se některé části nahradit trochu netypickým materiálem pro daný střih.

Lucie Dynterová – TOVÁRNA NA UMĚNÍ /Digitální komiks/
Když jsem poprvé viděla komiks The Land of the Magic Flute, usmyslela jsem si, že bych chtěla jako svoji závěrečnou práci vytvořit dílo podobného rázu, které by čerpalo z možností, které jeho elektronická
podoba nabízí. Původně jsem se rozhodovala mezi vytvořením webkomiksu a interaktivního digitálního projektu, ale jelikož jsem neměla žádné zkušenosti s programováním webových stránek, zaměřila
jsem se raději na možnost druhou. Jako cíl práce jsem si tedy stanovila vytvoření digitálního komiksu
na vlastní námět, který by umožnil čtenáři určitou formu interaktivity. Celý projekt jsem chtěla zhotovit svépomocí, abych získala zkušenosti, které s tvorbou podobných digitálních děl souvisí.

Marko Hreha - "ZDÁ SE, ŽE NANEJVÝŠ PEČLIVÉ A KULTIVOVANÉ ŘEMESLNÉ PROVEDENÍ JE NA VYMŘENÍ" / L. Sutnar
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit sérii konstrukčních šperků, kdy jsem byl ovlivněný vzduchotechnikou budovy a jejími technickými prvky. Ale ne jen kopírováním přesných tvarů, ale výběrem rozličných konstrukčních detailů, které jsem použil ve šperku tak, abych vystihl jejich charakter. Cílem práce bylo také to, abych měl volnost v samotné výrobě a vymýšlení technických prvků. Další krok byl v mém komponování využít a vymyslet pohyblivé části, aby šperk nebyl jen statický.

Jakub Ivanovský – KONCEPT PŘEBALU GRAMOFONOVÉHO HUDEBNÍHO NOSIČE
/Design obalu průmyslového výrobku/
Při zpracování tématu přebalů hudebních nosičů jsem si rád vyzkoušel experiment s neobvyklým pojetím přebalu za pomocí zajímavých tiskových technik, které mohou značně napomoci v inovaci designu přebalu desky. Rád bych také svou prací upozornil na samotný vinyl, jako stále aktuální médium, které zažívá znovuzrození v konfrontaci s dnešním digitálním médiem, které do značné míry ovládá dnešní hudební průmysl. Celá série všech osmi přebalů má potencionál fungovat i jako zábavná edukativní pomůcka pro jedince, kteří by si chtěli rozšířit obzor v této sekci jazzové hudby.

Zdeňka Kudrnová – URAŠIMA, CESTA JAPONSKÉHO CHLAPCE ZA ŠTĚSTÍM /Ilustrovaná kniha/
Cílem mojí bakalářské práce je vytvoření ilustrované knihy k pohádce Urašima. Ve své práci bych chtěla představit dětskému čtenáři tuto japonskou pohádku a přiblížit mu její kouzelný svět, který je odlišný od toho našeho. Díky tomu, že tradiční japonské pohádky u nás nejsou příliš známé, vidím přínos práce v seznámení se s jednou z nejznámějších japonských pohádek a poukázání na její krásu.

Thu Ha Le – I
Za cíl práce považuji sama sebe. Naivně sepisuji životopis ve vizuální a prostorové formě, vědomě si buduji onu trnitou cestičku a doufám, že mi dopomůže k pochopení, jež nutně ani nevyžaduje pochopení sama
sebe, ale pochopení všeho – všeho smyslu života, všech otázek. Nejsem ani tak zvědavá jako tříleté dítě ptající se denně na milion otázek, jako spíš zoufalá a tápající až utápějící v naprosto vymyšlené a nesmyslné bublině nekonečného kulatého a zrádného kolotoče.

Alena Lišková – MINT DREAM /"Unexpected..."/
Bakalářská práce s názvem Mint Dream kde stojím na hranici užitého umění a designu. Cílem bylo vytvořit samoglazovací porcelán, materiál fungující bez použití glazury. Z tohoto záměru se mi podařilo vytvořit volné objekty, které mohou divákovi poodhalit proces výpalu, který za běžných okolností zůstává skryt. Pro mou potřebu funkčnosti materiálu jsem vytvořila set na podávání saké.
Alžběta Moravcová – KŘIK ZE SODOMY /Autorská kniha/
Jako cíl práce jsem si zvolila vytvoření autorské knihy, jež by byla schopna vyjádřit mou interpretaci biblického textu. Ráda bych se pokusila pracovat se vším, co jsem se v posledních třech letech naučila tak, aby co nejvíce charakteristik v knize bylo použito uvědoměle a se záměrem. Ráda bych, aby právě ilustrace a zpracování tématu přinášelo něco nového, něco navíc k samotnému textu. Aby pouze nekopírovalo napsané, ale rozvíjelo naznačené.

Olena Pavlenko – MOTOROVÝ ČLUN
Poslední dobou velké firmy jako Aston Martin nebo Lexus spolupracují s firmami, specializujícími se na výrobu lodí a společně vyvíjejí sportovní lodě. Inspirovala mě loď AM 37, její propojení všech detailů a křivek charakteristických pro vozidla Aston Martin působí elegantně. Chtěla bych u svého návrhu docílit stejné kvality. U většiny postavených lodí převládá ve tvaru důraz na konstrukci na úkor designu. Díky své specializaci chci propojit design a konstrukci. Cílem práce je navrhnout tvarově inovativní loď, která bude na první pohled působit reálně a funkčně. Chtěla bych se touto prací v budoucnu prezentovat a dále se rozvíjel v tomto odvětví.

Andrea Pavlovičová - KOLEKCE VYPLÝVAJÍCÍ Z TVAROVÉHO A TECHNOLOGICKÉHO EXPERIMENTU
Cílem mé práce bylo vytvořit kolekci oděvů, která bude hravá, barevná a zároveň moje vize byla,
že si vyrobím materiál nebo určitý prvek oděvu sama a vyzkouším si novou techniku zpracování.
Oděvy, které vytvářím, nejsou vždy nositelné, spíše mi jde o koncept a atmosféru, která z oděvů vyzařuje.

Zbyšek Semelka - ADVERTISING THE EARTH RADIO STEPHEN P. McGREEVY'S VLF CUT-OUTS
/Autorský animovaný film/
Cíl práce je hotové video, za které se nemusím stydět. Našel jsem téma, které stojí za to ukázat lidem
a předat širší veřejnosti přístupnější formou. Ponouká mě chuť dělit se o poznatky o světě a krásu,
která nás obklopuje. Kromě toho jde také o můj osobní rozvoj. Vyzkoušet si vytvořit krátký autorský animovaný film, který bude mít hlavu a patu. Začátek, prostředek i konec. Můj cíl je potěšit divákovo
oko i ucho a předat informaci a pocit, který doufám přetrvá i po těch pár minutách sledování.

Nina Bednářová – ŘEČ TĚLA
Cesta k danému tématu byla téměř náhodná a zároveň absolutně vyplynula z okamžiku a prostředí, ve kterém jsem se nacházela. Zhruba před rokem jsem byla na studijním pobytu v Sofii, hlavním městě Bulharska. Setkala jsem se s několika cizími jazyky a různými temperamenty. Přirozeně je pak v takové komunikaci stěžejní řeč těla a dorozumívání se všemi možnými prostředky, z nichž nejvýraznější v rámci sdělení je gestikulace, postoj a výraz tváře. Taková řeč těla, která je cílená a vědomá.

Radka Bošková – CESTA VODOU /Bibliofilie/
Téma týkající se zvířat jsem si zvolila proto, že se zajímám o zvířata už od raného dětství a ráda je začleňuji do své tvorby. Konkrétní téma jeseterů jsem vybrala na základě jednoho projektu pro město Frymburk
o vybudování návštěvnického centra, kde měl hrát jeseter roli jakéhosi průvodce celým centrem, kde by byly nádrže s rybami žijícími v oblasti Lipenska. Na konci by byla nádrž s živými jesetery. Projekt mě zaujal
z hlediska jesetera jako ohroženého druhu a původním mým plánem bylo vytvořit příběh nebo časovou osu jesetera, jakožto prehistorického druhu, kterého jsme na našem území téměř vyhubili.

Matěj Fröhlich – MŮJ DŮM - MŮJ HRAD
Téma jsem se rozhodl pojmout spíše abstraktně, místo jakési stavby, kterou toto téma na první pohled evokuje. Ve mně osobně vyvolává toto slovní spojení pocit bezpečného místa, které dle mého názoru nemusí být za každou cenu stavba. Já osobně jako své nejbezpečnější místo považuji svůj osobní prostor a hlavu,
ve které mohu bránit a uchovávat své nejniternější myšlenky a pocity. Tento svůj prostor jsem se rozhodl vypodobnit jako prázdnou místnost, do které by mohl teoreticky každý libovolně vejít. Do této místnosti jsem ale vytvořil strážce v podobě mechanického objektu, který vzdorovitě brání prázdnou místnost v prostoru jediného možného vchodu, tedy dveří.

Eva Hegedüsová – VICE VERSA
/„Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu" P. Picasso/
Moje práce reflektuje skutečnosti, kterých si okolo sebe v daném čase všímám. Pracuji s jistou formou náhody, která funguje jako mozaika. Sbírám jednotlivé části a skládám je do sebe. Nekladu tak silný důraz na konečný výsledek, protože tuto práci považuji za cestu.

Kateřina Kartáková – MOJE ZNAČKA /Vlastní filozofie a analýza stylu/
Cílem této práce je ujasnit si celkovou koncepci a vytvořit kolekci oděvů nastiňující vzhled a směr působení mé do budoucna plánované značky. Značka cílí na ženu kráčející v čele, vedoucí tým, dominantnější, ctižádostivou, cílevědomou a vždy elegantní a upravenou. Ženu pohybující se ve větší míře v mužském, soudobém a intelektuálním prostředí. Ženu, která vyhledává kvalitu a cení si řemesla a ručních technik.
Má zdravé sebevědomí, velké ambice a ctí pravidla a řád. Zajímá se o umění, módu, design a literaturu.

Tereza Lišková – STOPY (Boty jako obraz, obraz jako boty)
Pro mě je důležitým faktorem, to co vlastně bota pro mě symbolizuje, a to je záznam nějaké stopy člověka na světě, proto také název Stopy. Podtitulem mého názvu je Obraz jako boty, Boty jako obraz, tím jsem se chtěla vyjádřit k názoru na obraz a jeho přesahy. Inspirací mi také byl výrok Marie Lassnig: „ Okraj plátna slouží jako hranice a to je velká škoda."4 pokusila jsem se tedy pomocí tohoto podtitulu nabourat hranice obrazu a pokusit se, aby se alespoň na chvíli stal botou. Zároveň aby nepřekročil zjevnost obrazu jako takového.

Jaroslav Prchal – DESIGN ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU
Každý uživatel zabezpečovacích systémů si nechce hyzdit stěny svého domova plastovými krabičkami. Někteří výrobci mají snahu své produkty umístit do atraktivního tvaru, ale většině se to často nedaří.
Již na začátku jsem chtěl navrhnout na první pohled odlišující se návrhy od stávajících zařízení. Myslím si,
že k zajištění správné funkčnosti se tento typ zařízení bude těžko ukrývat / zabudovávat do zdí. Mojí snahou proto bylo vytvořit zajímavé a zároveň elegantní prvky, za které se uživatel nebude stydět.

Zuzana Votrubcová – IN DESIGN WE TRUST /Autorská kniha/
Cílem mé práce se stal průvodce základem sazby publikace v programu Adobe InDesign. Vzhledem k velmi
široké škále nástrojů i funkcí, které program nabízí, a které jsou pro řešení specifických problému velmi přínosné, ale mohou být matoucí pro někoho, kdo v programu teprve začíná pracovat, jsem se rozhodla soustředit se na základní postup, na kterém je možné dále stavět a své znalosti rozšiřovat. Účelem publikace je vizuálně poutavou formou uživateli vysvětlit postup sazby a ukázat mu, že pokud se tento postup naučí, ušetří si v budoucnu mnoho času, který může věnovat například své tvorbě, nebo vzdělávání.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E