Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Autorem hejtmanského řetězu pro Karlovarský kraj je Petr Vogel

pátek, 11 říjen 2019 14:02

Poprvé ve své historii má Karlovarský kraj hejtmanský řetěz. Hejtmance Janě Mračkové Vildumetzové jej předal jeho autor, vedoucí ateliéru Design kovu a šperku Petr Vogel.

 

Hlavní, základní motiv a záměr pro vytvoření hejtmanského řetězu je spolu se státním a krajským znakem soustava nosných článků, představujících jedinečné specifikum Karlovarského kraje, především v jeho bohatosti přírodních zdrojů a krás.

První, opakující se nosný segment představuje symbolicky tvar třech vln a svým transparentním charakterem vodní svět řek, léčivých pramenů, koupelí, vřídel, jezer a rašelinišť.
Přestože svou rozlohou je Karlovarský kraj druhý nejmenší, je přes svou velikost velice bohatý právě na tato přírodní bohatství.

Tento nosný segment je sestaven ze třech opticky rozpohybovaných vln z drahých kamenů, křišťálu, záhnědy a akvamarínu.

Druhý segment řetězu je tvarován třemi rovnými, modelově lomenými, broušenými a leštěnými kameny. Ty jsou svým narůstajícím a prohlubovaným charakterem odkazem na tzv. materiálově tvrdé suroviny, především na proslulý karlovarský vřídlovec a těžbu uhlí a rud.

Tento segment řetězu je sestaven ze dvou drahých kamenů, tmavě hnědočerného slovenského opálu a karamelově rezavého dřevitého opálu.

Stěžejní, centrální část řetězu je tvořena podle zákonem určujícího pravidla kompozicí dvou znaků - státního znaku České republiky a znaku kraje Karlovarského.

Státní znak je modelován medailérským způsobem a následně odlit do stříbra. Poté patinován tak, aby se kontrastně vykreslila a více zdůraznila modelace reliéfu.

Jako nosný materiál celého hejtmanského řetězu je, s odkazem na místní vzácné jáchymovské naleziště, použito stříbro ryzosti 925/000 o celkové hmotnosti 446 gramů.

Plaketa s pozlaceným nápisem a vyobrazením krajského znaku je vyrobena z taveného křišťálového skla ve světoznámé karlovarské sklárně Moser.

Plaketa je utavena do kruhového bloku a následně místními mistry broušena, pískována a rytá do požadovaného tvaru, přičemž avers je modelován v mírném tvaru zaobleného disku a revers je zbroušen tak, aby vynikl na rovné ploše erb kraje. Z jeho vrcholů je v úkosech plošně zbroušen do okraje celého lemu plakety. Krajský znak je rytý do negativního reliéfu na způsob glyptických děl. Díky jeho tvaru, hloubce, facetovému výbrusu a kompozičnímu řešení písma a znaku se podařilo docílit zajímavé prostorové hloubky a světelnosti celé plakety. Svým charakterem, vznešeností a dokonalým řemeslným provedením připomíná mistrovská křišťálová díla ze Svatovítského pokladu Karla IV.

Karlovarský kraj patří mezi kraje, které prošly nelehkým dějinným vývojem. Je to krajina, kde se kloubí velice zajímavá historie s dnešním, rozvíjejícím se a znovu se probouzejícím způsobem života. I toto propojení minulého a přítomného se ve vytvořených formách a užitých materiálech řetězu odráží.

Je to lokalita, kde se téměř na každém kroku setkáváme s rozmanitým přírodním bohatstvím ve všelijakých formách skupenství, stejně tak i místo, kde lidé vytvořili obdivuhodným způsobem svou prací a umem mnoho zajímavostí a po staletí tak utvářeli typickou kulturní krajinu zdejšího regionu.

Hejtmanský řetěz Karlovarského kraje symbolizuje alespoň část z těchto obdivuhodností, krás a přírodního bohatství.

Karlovarský kraj kvůli realizaci insignie původně oslovil tři možné autory. Na základě zaslaných nabídek a referencí vybral právě Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Petr Vogel je autorem také hejtmanského řetězu v Plzeňském kraji, který realizoval před třemi lety.

Naposledy změněno pátek, 11 říjen 2019 14:20

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E