Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Ateliér profesora Axmanna vystavuje v Galerii Ladislava Sutnara

Galerie Ladislava Sutnara a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vás srdečně zvou na výstavu ateliéru Ilustrace Grafika, vedeného profesorem Mikolášem Axmannem. Součástí doprovodného programu je koncert vokálního kvintetu Tutti Voci v neděli 17. listopadu od 17 hodin.

vernisáž: středa, 06 listopad 2019
od: čtvrtek, 31 říjen 2019
do: sobota, 30 listopad 2019

Rozhovor s věčností vedeme všichni a věříme představě, že první otázku jsme položili my, lidé. Nenahraditelným nástrojem tohoto dialogu je schopnost detailu zastupovat celek. Sůl ve vlasech mi připomene oceán, zrcadlení v kalužích zpřítomní nebesa. Planetu Zemi ochutnáváme každým prašným soustem, jediné zrnko písku zakryje našemu pohledu celý svět. Nejnaléhavěji se projeví tento vztah v lásce. Úplná pozornost věnovaná ze všech lidí jednomu jedinému.

Archeolog dokresluje tvar amfory podle střepu keramického hrdla, paleontolog z jednoho úlomku lebeční kosti vytváří představu o celém člověku, loupežníka usvědčil jediný otisk prstu. Při pozorném čtení své tváře v zrcadle nacházíme křižovatku obecného s jedinečným. V tomto způsobu uvažování o světě má grafický projev výhradní pozici. Princip otiskování, prostupující psychologii stejně jako pečení perníku, pískoviště nebo Barrandien s jeho trilobity, se projevuje v grafice nejzřetelněji. Jediný otisk matrice v sobě nese zprávu o všech předchozích i následujících, zprávu o vzájemnosti. Zdánlivě mechanické přenesení barvy a tvaru z jednoho účastníka procesu na druhého je reálným prvkem dialogu.

Jediný člověk, nezaměnitelná individualita, bude úplný pouze se svým znamením příslušnosti ke společenství, k souhrnu Homo. Ve své genetické výbavě si přinášíme také jedno prázdné místo, zaplnitelné pouze vřazením do smečky (houfu, zástupu, obce, rodiny, davu, masy, skupiny, kolektivu, hloučku, party, týmu, družstva, ekipy, mafie, klanu, bandy, populace, posádky, osazenstva, hordy, obyvatelstva, suity, kamarily, mužstva, třídy, vrstvy, kasty, národa, etnika, rasy, tlupy nebo sboru).

Tento vztahový potenciál je předmětem zájmu mnoha profesí a vědních oborů. Pro náš ateliér je významné grafickými prostředky mapovat cestu základního stavebního prvku – otisku, kresby nebo rytiny do rozvrhů a schémat společenského kontextu, tedy pozitivní interakce obrazového a verbálního jazyka, sledování hranice mezi vyslovitelným a zobrazitelným.

Cílem výstavního projektu KRUHOVÁ OBRANA je pojmenovat čarami, body a plochami studijní program ateliéru: otisk člověka vrženého do světla jako identifikace prožitku s jeho záznamem.

prof. Mikoláš Axmann

 

Kruhová obrana

En, den, dýnus,                                                 Černá Máry, skoč do jámy!     

stojím na tvém stínu,                                         Co tam je?

sú, raka, tyky, taka,                                          Jen Tvůj stín,

uteč nebo, budeš plakat!                                   stáhne si tě do hlubin.

                                                                      Stáhne si tě do pekla,

                                                                      kdybys byla utekla.

Stínová Baba. Baba se předává tím, že honící šlápne na stín některého z honěných. Ti pak vyhledávají bezpečí v místech, kde nevrhají stín (např. ve stínu zdi či auta, v křoví, apod.).

Obkreslením stínu začínají dějiny zobrazování.
Stín je indexem člověka. Stín je součástí expozice ve fotografii. Nemrtví stín nevrhají. Stín je reziduem člověka. Kerberos hlídá vstup do podsvětí. Před Hádem defilují zástupy stínů. Ne každý je Orfeus, nebo má medový koláč. Stín je výsledek eklipsy. Zatmění jsou předzvěstí apokalypsy. Stín je minimem ideje. V Platónově jeskyni jsou stíny šalbou nevidoucích. Stín tvoří šev mezi apeiron a peras. Osvícení, projasnění, osvětlení je oslepující. Konfrontuje ideu s temným nevědomím. Někomu tak postačí blikanec. Stín je represe. U Junga představuje skryté nebo nevědomé aspekty já. Prostřednictvím empatie a projekce poznáváme ostatní. Co je v nás, je i v nich. Ad perpetranda miracula rei unius, praví smaragdová deska. Stín je kánonem. Věci i lidé se díky němu mohou jevit jinak. Díky pseudoskopii se z malého stává velký. I když se jeho stín stane mordorským prokletím, je někde záblesk, jiskra, světlo naděje.
Obkreslením stínu začínají dějiny zobrazování.

Ecce homo, stín a imago se propojují v kruhu. Rota mundi, ensō, nimbus, circulus vitiosus, quadratura circuli.

Nebo kruhová obrana.

Jindřich Lukavský

Fotoreport: Alexander Dym

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E