Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
8206R110 / Multimediální design 

vedoucí ateliéru
doc. akad. mal. Vladimír Merta

kontaktní informace
kancelář / LS-316
telefon / 377636731
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultační hodiny / *.DOC

odkazy

informace k přijímacímu řízení

fotogalerie

View the embedded image gallery online at:
https://www.fdu.zcu.cz/cz/335-nova-media#sigProGalleria55fb4f2d19

o ateliéru

Studium je zaměřeno na uměleckou tvorbu v celé šíři výtvarných forem – od designu, objektové tvorby, instalace, interaktivní instalace, velkoplošné projekce, fotografie, videoartu, až k vzájemné kombinaci těchto prostředků. Hlavní oblastí ale zůstávají stále se rozvíjející digitální média a jejich projevy v oblasti internetu, mobilních a GPS sítí a dalších komunikačních prostředků. Studium vede studenta k vyspělosti konceptuálního myšlení, schopnosti používat média ve zcela netradičním uměleckém ztvárnění. Soustředěnou pozornost věnuje výuka využití vědecko-technického rozvoje k dalšímu posunu při ztvárnění konkrétních zadání i vlastních projektů. Specializace dává prostor k nahlédnutí do jiných technických a vědeckých oborů, které se nabízejí na půdě univerzity, jako je obor mechanika, fyzika, elektronika, s možností různých přesahů mezioborové spolupráce. Přesahy do jiných oborů umožní absolventům uplatnění např. v reklamních studiích, na umělecké scéně, ve filmových a televizních ateliérech.

Během studia mohou posluchači multimediálních specializací pravidelně vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu v rámci výstav a účastí v mnoha soutěžích a projektech i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže v zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na různých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů buď individuálně, nebo spolu se studenty jiných fakult.

Multimediální specializace jsou koncipovány tak, aby umožňovaly po absolvování tohoto tříletého bakalářského studia uplatnění absolventů přímo v praxi.

Nejnadanější absolventi mají možnost v případě úspěšného splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat na FDULS ve studiu navazujícího magisterského programu Výtvarná umění, oboru Intermediální tvorba či jiného zvoleného studijního programu. Zároveň však mohou absolventi tohoto bakalářského studia v případě splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studiu na některém z jiných navazujících magisterských studijních programů na některé z fakult ZČU či na kterékoli jiné VŠ v tuzemsku, příp. v zahraničí.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: pí K. Parisis, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDU celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška > Multimédia, Animovaná a interaktivní tvorba, Nová média, Intermédia, Užitá fotografie).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Dění - videoprojekce, reflexe současného dění na identitu jednotlivce
 • Transformace - interaktivní projekt, 3D fotografie
 • Rituály - video performance - projekce
 • Reflexe současného dění na identitu jednotlivce - videoart
 • Pohyb a čas - interaktivní světelný projekt
 • Čas a prostor - videoprojekce objektů, land art
 • Blízké a vzdálené - velkoplošná fotografie
 • Utopie - video projekce
 • Umělecké dílo ve veřejném prostoru krajiny - velkoplošná videoprojekce

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E