Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

design kovu a šperku

obor
8206R125 / Design kovu a šperku

vedoucí ateliéru
doc. M.A. Petr Vogel

kontaktní informace
kancelář / LS-327
telefon / 377636734
e-mail /  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultační hodiny / *.DOC

informace k přijímacímu řízení

facebook ateliéru

instagram ateliéru

o ateliéru

Obor Design kovu a šperku vychází z řemeslného základu způsobů a postupů zpracování kovu. Na bakalářském stupni rozvíjí tradice tohoto oboru v důkladném osvojení klasických přístupů i v hledání nových postupů a technologií v kontextu rozvoje vědy a techniky. Na tomto základě je kultivován tvůrčí potenciál studentů směrem ke kreativnímu využití nabytých schopností. Obor sleduje cesty výtvarných proudů na domácí i zahraniční scéně k tvorbě vycházející z aktuálních proměn životního stylu. Výuka je založena na komplexní výtvarné průpravě. Šperk je vyučován jako specifické výtvarné médium s bohatstvím výrazových prostředků, inspirací a možností využití celé škály tradičních i netradičních materiálů. Pozornost je věnována i medailérským předmětům – plaketám, medailím a insigniím.

Absolvent oboru Design kovu a šperku bude schopen navrhovat a realizovat úkoly v rámci svého oboru. Šperk v sobě zahrnuje prakticky všechny materiály (včetně např. pearsingu), i technologie (např. stříbrnictví, zlatnictví, galvanoplastiku atd.). Absolvent bude ovládat základy technologií, spojených s kovem (klempířství, svářecí technologie, kovářství, řezání laserem, broušení…)., bude schopen vyřešit design příborů, kuličkových per, ale též sedacího nábytku, zábradlí, mříží apod., volných plastik, zvonů, dětských prolézaček aj.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce, mohou posluchači pravidelně vystavovat v ateliérové galerii meta/ll/um a dalších výstavních prostorech, jež FDULS spravuje, stejně jako v galeriích mimo Plzeň. Posluchači mohou absolvovat studijní stáže v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha uměleckých projektů a výtvarných akcí, plenéry a workshopy mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

Po úspěšném dokončení tohoto tříletého bakalářského studia může absolvent nastoupit přímo do praxe. Současně bude mít otevřenu možnost samostatně umělecky tvořit ve svém oboru. Zároveň má absolvent po doplnění navazujícího magisterského studia pedagogického zaměření možnost pedagogicky působit na školách všech stupňů a mimoškolských zařízeních různého typu.

Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu svého oboru na FDULS či ve studiu jiného zvoleného studijního programu na FDULS či na jiné VŠ v tuzemsku či v zahraničí.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: pí K. Parisis, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

 

 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška > Design kovu a šperku).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Vnitřní prostor – papírový šperk
 • Symbol – prsten – ušlechtilý kov, obal
 • Rituál – náhrdelník – přírodní materiál
 • Stavba – brož – smalt, schránka
 • Protiklady, kontrast – spona – umělá hmota, reklamní fotografie
 • Mechanická hračka – realizace, obal
 • Diadém
 • Židle
 • Stůl
 • Klika
 • Zábradlí - nerez
 • Jídelní příbor -nerez
 • Konvice
 • Předměty ke stolování
 • Ražená mince – architektonický objekt, text a znak
 • Portrétní medaile

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E