Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
8206R124 / Fashion design

vedoucí ateliéru
doc. ak. mal. Helena Krbcová

kontaktní informace
kancelář / LS-330
telefon / 377636733
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultační hodiny /  *.DOC

informace k přijímacímu řízení

o ateliéru

Studium tohoto oboru je založeno na komplexní výtvarné průpravě, individuálním přístupu ke studentovi a na neustálém zdokonalování teoretických i praktických dovedností uměleckého i řemeslného charakteru. Výuka specializace Design obuvi a módních doplňků je koncipována tak, aby především neustále rozvíjela umělecký talent studenta a směrovala ho k návrhářské tvorbě v kontextu s vývojem oděvu. Invence studenta je rozvíjena volnou hrou a experimentováním s materiály i technologiemi, aby student byl kvalitně komplexně přípraven na profesionální dráhu designéra. Design obuvi a doplňků až po různé kabelky a tašky je vyučován jednak směrem k tvorbě solitérních modelů, tak i k získávání zkušeností a rozvíjení schopností spolupracovat s průmyslovou výrobou. Důraz je kladen na invenci ale i řemeslné dovednosti. Své práce studenti pravidelně vystavují, tedy zabývají se i tvorbou fotodokumentace – módní fotografií a instalací výstav i realizací módních přehlídek.

Absolvent této specializace je schopen pracovat jako samostatný návrhář obuvi či jiných doplňků v průmyslové výrobě. Dokáže zpracovávat a rozvíjet módní trendy, ilustrovat je pomocí módní kresby, ale i zpracovávat vlastní návrhy prostřednictvím počítačové techniky. Má přehled o materiálech, konstrukcích obuvi a je schopen vlastnoruční výroby prototypu. Má zkušenosti s průmyslovou výrobou a je tedy připraven pracovat v týmu ve velké průmyslové firmě i jako autor vytvářející solitéry a objekty.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce mohou posluchači obou specializací pravidelně vystavovat v několika plzeňských galeriích, jež FUD spravuje, ale i ve výstavních prostorech mimo Plzeň. Svými nejlepšími díly se zúčastňují designérských soutěží v tuzemsku i v zahraničí. Posluchači mohou absolvovat studijní i pracovní stáže v zahraničí, samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha uměleckých projektů a výtvarných akcí, plenéry a workshopy mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

Absolventi obou výše uvedených specializací mohou nastoupit přímo do praxe jako zaměstnanci určité instituce, či jako samostatně tvořící umělci ve svém oboru. Zároveň mohou po doplnění navazujícího magisterského studia pedagogického zaměření pedagogicky působit na školách všech stupňů a mimoškolských zařízeních různého typu. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení též pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu na FUD či na jiné fakultě ZČU v Plzni nebo na zcela jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: pí K. Parisis, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány za poplatek.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDU celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDU mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

 

 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FUD (viz Státní závěrečná zkouška > Design obuvi a módních doplňků).
 
Součásti SZZ jsou

  • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
  • zkouška z teorie a dějin oboru,
  • zkouška z dějin umění

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

  • Vytvoření malé autorské kolekce obuvi na dané či volné téma
  • Vytvoření malé autorské kolekce kabelek na volné téma
  • Vytvoření malé výrobní série obuvi pro děti ve spolupráci s průmyslovou výrobou
  • Vytvoření malé řady gumové obuvi ve spolupráci s průmyslovou výrobou
  • Vytvoření setu obuvi a tašky, včetně doplňků

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702