Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
8206T117 / Ilustrace a grafický design - Ilustrace

vedoucí ateliéru ilustrace
doc. akad. mal. Josef Mištera

kontaktní informace
kancelář / LS-331
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

o ateliéru

Poptávka uchazečů po studiu ilustrace v naší republice převyšuje současné možnosti vysokých škol. Obor je koncipován tak, aby vyplnil i prostor mezi zaměřením absolventů stávajících oborů a požadavky praxe.

Struktura magisterského navazujícího studia je velmi podobná struktuře výuky na tradičních výtvarných školách – cca 2/3 objemu kreditů obsahuje výuka hlavního předmětu (ateliéru) a pouze zbylá třetina volitelných předmětů je k dispozici pro individuální doplnění nebo prohloubení kvalifikace či dovedností studenta. Magisterský stupeň již počítá s dostatečnou zralostí studenta, jenž plánuje svůj umělecký růst. Proto jsou volitelné předměty nabízeny ve většině případů bez přiřazování a doporučování do určitého konkrétního semestru studia. Délka standardní doby studia navazujícího magisterského stupně jsou 3 roky.

Vedle hlavního ateliéru ilustrace (ve specializaci Ilustrace) či grafický design (ve specializaci Grafický design) budou posluchači během studia absolvovat další povinné předměty: estetiku a teorie umění, vybrané kapitoly z dějin umění, nedílnou součástí studijního plánu je i absolvování povinné praxe a povinné exkurze. V rámci rozšíření a zpestření kvalifikace si studenti dle doporučení garanta oboru vedle hlavního ateliéru volí z kreativního bloku např. kresbu, malbu, vědeckou ilustraci, intermédia, grafiku atd. Paletu zvolených předmětů v rámci svého studijního plánu završí volbou některého povinně volitelného předmětu rozšiřujícího bloku - např. fotografování klasického, fotografování digitálního, umělecké fotografie, dějin současné fotografie, dějin vizuální komunikace apod.

Rozložení studia v navazujícím magisterském oboru Ilustrace a grafický design - specializace Ilustrace

- pod vedením doc. M.A. Barbary Šalamounové (do roku 2019), MgA. Marie Kohoutové (od roku 2020)

Výuka se zaměří na uchazeče, kteří absolvovali bakalářské studium (ateliér komiks a ilustrace pro děti) na Sutnarce i na nově příchozí uchazeče z jiných škol či ateliérů.
Semestr se bude skládat z výuky povinné související s daným projektem a druhým volným tématem, na němž dle obtížnosti či objemu může student pracovat dva semestry.

V nabídce bude:
- vstup do tvorby komiksu od prvopočátku,
- vstup do dětské ilustrace a trojrozměrné práce,
- výuka storyboardu pro práci v agenturách,
- vstup do světa plastické knihy zvané pop up.

Pro ty, kteří mají rádi pohyb a kus vědy k tomu, se bude studium zaměřovat i na práci s lentikulárními čočkami. Ty do ilustrace, plakátu, komiksu či objektu vnesou pohyb a život. K této kapitole studia neodmyslitelně patří i základy animace.

Pro všechny, co komiksu již rozumí, je v nabídce vstup do digitálního komiksu, do světa gamebook komiksu, do projektů, které si uchazeči sami vyberou a které tak mohou v ateliéru zrealizovat. Je možné vyzkoušet různé styly a žánry komiksů, aby byli uchazeči připraveni na pracovní poptávku a nikdo je svojí objednávkou nezaskočil. Bude možné pokračovat v rozvoji ilustrace nejen pro děti související se zadáním, ale i vyzkoušet si své schopnosti rychlého ilustrátora, stejně jako se oddávat svému vlastnímu dlouhodobějšímu projektu.

Nadšenci pop upu budou dále rozvíjet tuto disciplínu. Například tvorbou knih, malých i velkých objektů, jejich kombinacemi, což může vyústit i do prostoru většího než jen stránky knih.

Ti, kteří základy storyboardu již mají, se mohou více zprofesionalizovat během detailnější a více do hloubky jdoucí práce na různých typech tohoto žánru včetně digitálního procesu až do konečné podoby.

Nadále se budeme účastnit soutěží i výstav, hledat nové cesty s těmi, kteří jsou rádi vizionáři.

- pod vedením akad. mal. Renáty Fučíkové a MgA. Ing. Václava Šlajcha 

Výuka je určena pro studenty, kteří úspěšně absolvovali bakalářské studium na škole s výtvarným zaměřením.

Budoucí magistry připravujeme pro profesní dráhu ilustrátora. Rozvíjíme jejich výtvarný projev, a to ve všech technikách: klasickými výtvarnými postupy i čistě digitální cestou. Hlavní důraz klademe na sdělnost a vysokou výtvarnou úroveň ilustrace.

Tvorba našeho ateliéru se zaměřuje na příjemce všech věkových kategorií, především však na školní mládež, teenagery a kategorii young adult. Při rozvíjení didaktické složky ilustrace využíváme k předání informace různé ilustrační žánry: klasickou knižní ilustraci, výstavní panely, postery, komiksy, poštovní známky.

Odpovědí na požadavky dnešní digitalizované doby je ilustrace mediální: krátké animace, videohry, deskové hry, muraly, venkovní bannery, videomapping. V souladu se současnými trendy rozvíjíme také aplikovanou ilustraci, která slouží ke kultivaci našeho prostředí: ilustračně ošetřené objekty v interiéru i exteriéru, tedy potisk na soupravách textilií, tapetách, porcelánu.

V magisterském studiu přecházejí naši studenti k rozsáhlejším úkolům: vytvářejí větší cykly ilustrací k naučným textům i k beletrii. Pokud mají dostatek erudice, věnují se i práci na autorských knihách či autorských projektech.

Naši studenti se také pravidelně účastní výstav a soutěží, a to domácích i zahraničních. Podnikáme s nimi cesty na významná ilustrátorská fóra, jakými jsou světová bienále nebo knižní veletrhy.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul BcA. získaný na umělecké škole výtvarného zaměření a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: pí K. Parisis, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované. 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů (zkušební okruhy viz Státní závěrečné zkoušky > Ilustrace a grafický design > specializace Ilustrace)

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru,
 • zkouška z dějin umění,dějin užitého umění, estetiky,

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Ilustrovaná kniha poezie
 • Ilustrovaná kniha beletrie
 • Ilustrace historické beletrie
 • Ilustrace pro děti – pohádky
 • Ilustrace pro děti – dobrodružná literatura
 • Kalendář
 • Digitální interaktivní kniha nebo časopis
 • Návrhy knižních obálek
 • Kresebný cyklus na literární téma
 • Grafický cyklus na literární téma
 • Kniha jako objekt

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E