Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

navazující magisterské studijní obory

3 leté magisterské studium, absolvent získá titul MgA., prezenční forma studia.
Studijní programy akreditované v českém jazyce:

studijní program N8206
výtvarná umění
 
obor intermediální tvorba
specializace intermédia
specializace užitá fotografie
 
obor sochařství
specializace socha a prostor
specializace keramika

studijní program N8208
 
design
obor design
 
 
 
obor ilustrace a grafický design
specializace ilustrace
specializace grafický design
specializace malba

Navazující magisterské studium je tříleté, nutnou podmínkou pro podání přihlášky na toto studium je předchozí absolvování minimálně bakalářského studia.

V průběhu studia musí student získat minimálně 180 kreditů při dodržení předepsané skladby předmětů dané studijním plánem (tzn. v rámci plnění jednotlivých bloků studijního plánu absolvovat všechny A = povinné předměty, získat stanovený počet kreditů z B = povinně volitelných předmětů a dále získat potřebný počet kreditů z C = výběrových volitelných předmětů).

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je mj. i obhajoba studentem vypracované diplomové práce.

Struktura magisterského navazujícího studia je velmi podobná struktuře výuky na tradičních výtvarných školách - cca 2/3 objemu kreditů obsahuje výuka hlavního předmětu (ateliéru) a pouze zbylá třetina volitelných předmětů je k dispozici pro individuální doplnění nebo prohloubení kvalifikace či dovedností studenta. Magisterský stupeň již počítá s dostatečnou zralostí studenta, jenž plánuje svůj umělecký růst. Proto jsou volitelné předměty nabízeny ve většině případů bez přiřazování a doporučování do určitého konkrétního semestru studia.

Forma studia je prezenční.

Standardní doba studia - 3 roky, maximální doba studia v daném navazujícím magisterském studijním programu - 5 let. Přerušení studia je možné maximálně na 1 rok (do doby studia se nezapočítává, student v době přerušení studia nemá statut studenta).

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E