Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obecné informace k CŽV

Celoživotním vzděláváním si účastníci prohlubují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci, přičemž studium je uskutečňováno v rámci akreditovaných studijních programů. Tento široce dostupný způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara poskytuje v rámci celoživotního vzdělávání pod názvem Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k VŠ studiu umění a designu výuku akreditovaných uměleckých kurzů zaměřených na výtvarná umění a design. Každoročně si několik desítek účastníků z řad široké veřejnosti i budoucích uchazečů o studium na uměleckých VŠ tímto způsobem na FDULS prohlubuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci.

Celoživotní vzdělávání na FDULS je otevřeno zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. Účastníci mohou absolvovat jak praktické ateliérové kurzy (kresbu, malbu, grafický design, fotografii a další), tak i teoretické přednášky (např. z dějin umění). Další možností pro získání dovedností v umělecké oblasti i připravenosti na přijímací zkoušky je absolutorium mimořádného několikasemestrálního kurzu figurální kresby prof. Borise Jirků.

odkazy

Úspěšným absolventům jednotlivých kurzů vydá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara osvědčení o absolutoriu, jež je podepsáno rektorem ZČU a děkanem FDULS.

V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat vysokoškolský titul. Stanou-li se úspěšní absolventi celoživotního vzdělávání po zdárném splnění podmínek přijímacího řízení studenty FDULS podle § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), mohou jim být na základě žádosti při dodržení stanovených podmínek  podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) uznány kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému absolvování vysokoškolského studia a získání vysokoškolského titulu.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702