Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Zpomalte Zemi, vystupuji!

Dvojjediná výstava „Zpomalte Zemi, vystupuji!“ představuje práci studentů Ústavu umění a designu ZČU, kteří spolu v zimním semestru akademického roku 2012/13 absolvovali kurz Galerijní praxe.

vernisáž: středa, 19 prosinec 2012
od: úterý, 18 prosinec 2012
do: pátek, 15 únor 2013

„Pokud se držíš vznášejícího se balónu, čelíš obtížnému rozhodnutí – pustit ho než je příliš pozdě, nebo držet se dále a vznášet se výše, což vede k otázce: jak dlouho dokážeš udržet provaz?“
Danny z filmu „Withnail a já“, 1987

Výstava „Zpomalte Zemi, vystupuji!“ představuje práci studentů Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kteří spolu absolvovali kurz Galerijní praxe v zimním semestru akademického roku 2012/2013. Smysl tohoto kurzu nespočívá jen ve formálním řešení jednotlivých kroků směrem k realizaci společné výstavy, ale (snad především) v reflektování samotného poslání výstavní činnosti – jak v rámci vlastní tvorby, tak i v širších společenských souvislostech. Studenti zde mají možnost vyzkoušet jiné koncepty a postupy než ty, které zavedeně uplatňují ve svém „domácím“ oboru; mohou tak myšlenkově i technicky obohatit formativní etapu své tvůrčí dráhy. Projekt se skládá ze dvou spojených částí: v univerzitní Galerii Nad schody účastníci předkládají pomyslné „rodiště“ svých záměrů v podobě konceptuálních úvah a přípravných materiálů, v kulturním centru Papírna vystavují již definitivní díla. Druhá část výstavy představuje různé tvůrčí obory, od fotografie a grafiky až po prostorová díla v podnětném dialogu s bývalými průmyslovými prostory Papírny.
Téma výstavy, které si (spolu s jejím názvem) zvolili sami, zpracovali studenti každý po svém. Ústředním východiskem jejich rozmanitých reflexí je skutečnost, že nás současná společnost drží v zajetí ohlušujícího „šumu“ většinou bezcenné, přitom však manipulativní komunikace. Pohybujeme se tak odcizeně od vlastního vnitřního hlasu, mnohdy bez možnosti soustředěného sebeurčování. Název výstavy vyjadřuje bod zlomu, kdy se rezolutně vyčleníme od zdánlivě neúprosného chodu takto nastaveného světa, abychom zmíněnou situaci – tak či onak – vyřešili a vzali svůj osud zpět do vlastních rukou. Nechat se povznést oním balónem dále? Nebo pustit provaz? Kdy a s jakými následky? Odpovědi na tyto otázky najdeme zakódované v předložených dílech studentů UUD.

Richard Drury

Zahájení hlavní výstavy v kulturním centru Papírna se uskuteční ve středu 19. prosince 2012 od 18 hodin.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E