Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Proměny / Transformations

Tak jako každý rok se i letos uskuteční výstava dvojice pedagogů UUD v prostředí Chersonské umělecké školy na Ukrajině. Pro rok 2013 byli vybráni Bedřich Kocman (Ilustrace Grafika) a Jan Morávek (Multimédia). Jejich společná výstava s názvem Proměny / Transformations bude zahájena v chersonské Blue Cat Gallery ve středu 23. ledna 2013 v 16 hodin.

vernisáž: středa, 23 leden 2013
od: středa, 23 leden 2013
do: středa, 20 únor 2013

O autorech a jejich vystavených dílech

Bedřich Kocman
(1978)
Reakce na tvarovou různost světa, omamnost jeho chutí, vůní a tónů, mohou být rozličné. Od impresivního výrazu intuitivně zdůrazňujícího chvějivost a chvilkovost atmosféry, přes expresivní nadsázku ostře a palčivě zasahující prožitek diváka, po racionálně konstruované vyjádření usilující o hledání „pevného bodu“ ve vesmíru. Tvorba Bedřicha Kocmana se dlouhodobě přiklání k poslednímu z výše naznačených přístupů.

Pokusíme-li se nalézt nějaký obecně platný princip jeho práce, nějakou alespoň postačující podmínku, můžeme ji snad spatřit ve snaze o metodické uspořádání zachycovaného světa. Vzniklý artefakt je výsledkem pečlivé, trpělivé a usilovné procedury, která vyžaduje jasný výběr nástrojů a bravurní využití jejich procedurálních kvalit.

Finální výraz svědčí o možnosti konstruovat vyjádření světa na principu geometrie, v němž nezbývá mnoho prostoru pro dynamický pohyb. Vše je dáno k dispozici a stává se určitým a absolutním, pevně podřízeným zákonu notace. Tento princip uchopování světa lze sledovat již od antiky a doposud funguje jako svorník mezi uměleckým a vědeckým pojímáním světa. V něm se snoubí racionální úvahy o uspořádání kosmu s estetickými kvalitami jeho vyjádření. Není jistě těžké dohledat podobné programové tendence v umění i ve všech pozdějších historických obdobích.

Úsilí o vznešenou nehybnost a dokonalou nadpozemskou harmonii, které lze pozorovat u tohoto autora, se natolik liší od mainstreamových tendencí v současném umění, že může být v tomto ohledu podezíráno z archaismu či anachronismu.

Jindřich Lukavský

Prezentované grafické listy představují výběr z řady s názvem „proměny tisku“. Jednotlivé grafiky vznikaly přetiskováním a vrstvením ploch, linií a bodů nesených rozličnými matériemi v prostoru nazývaném grafický projev. V průběhu realizace docházelo k proměně a kombinaci rozličných grafických technik volených v závislosti na obsahové koncepci. Přitom platilo, že ars je podmiňováno a formováno skze techné.

Bedřich Kocman


Jan Morávek (1978)
Jan Morávek žije a pracuje v Praze. Věnuje se realizacím v neustále se rozšiřujícím spektru materiálů a technologií od klasických po hi-tech. Opírá se přitom o bohaté zkušenosti, které vedle své hlavní umělecké tvorby nabyl mj. i na poli koncertní i filmové scénografie, restaurování či světelného designu.

Vybrané objekty z cyklu Die Neue Mormons (2011–2012) a instalace Jelly Jesus (2007), Kiwi (2004), Thanks, Veronica! (2009) i objekt St Hubert Is a Woman (2009) spojuje reflexe osudů a rolí dnešního člověka, jež se proměňují v závislosti na dynamickém vývoji současného dění a neustálých společenských pohybech (tak typických pro období tekuté modernity). Dalším společným jmenovatelem uvedených soch je syntéza uměleckých a komerčních motivů. Autor pracuje s interpretací a apropriací náboženských prvků i pop-symbolů, symbolickým vyjádřením hledání nové víry i odkazy na vytváření novodobých model. Využívá přitom jak klasické sochařské techniky, tak i ryze současné materiály. Neváhá ani vyvíjet materiály nové, pokud mu ty konvenční nedovolí se přesvědčivě vyjádřit. Okolnosti časově náročných procesů realizace se pak přirozeně promítají do výsledné podoby Morávkových děl.

Petr Klíma

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E