Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Klauzury 1/13

Stejně jako v minulých letech představují studenti Ústavu umění a designu i letos na závěr zimního semestru akademického roku své klauzurní a semestrální práce, tentokrát poprvé ve velkorysém prostoru nové budovy UUD.

fotogalerie

vernisáž: úterý, 29 leden 2013
od: středa, 30 leden 2013
do: čtvrtek, 07 únor 2013

K vidění bude mimořádný soubor inspirativních děl z širé krajiny výtvarného umění a designu. Vedle ilustrací, grafik, maleb, figurálních kreseb, fotografií, animací a knih to budou rovněž sochařské instalace, keramické objekty, práce z oblasti grafického designu, fashion designu, designu kovu a šperku i průmyslového a produktového designu. Chybět samozřejmě nebudou ani multimediální, intermediální a novomediální práce.

Začít můžeme právě v ateliéru Nová média, kde se studenti vyrovnávali se zadáním na téma Zázrak. Semestrální i klauzurní práce jejich intermediálních kolegů se nesly v duchu tématu Čaj o páté. V ateliéru Multimédia studenti společné zadání nesdíleli; každý z nich měl ve formě filmu nebo videa přinést autorskou výpověď na zvolené osobní téma. Studenti animované a interaktivní tvorby vytvořili soubor animací na téma Plzeňská dvanáctka a již tradiční téma Hlavy. Studenti nově otevřeného ateliéru Užitá fotografie pracovali se zadáním nevyčerpatelných možností Zátiší.

Osobitá témata nabídly i další ateliéry – zadáním pro studenty oboru Design kovu a šperku, kteří dlouhodobě hledají řadu možných interpretací významu i podob šperku, byl návrh pečetního prstenu a objektu či šperku coby amuletu. Studenti oboru Sochařství se věnovali tématům s existenciálním rozměrem – Že zemřu, vím, že se stanu věčným, tuším a Zbožštění. Mezi řadou volných plastik a instalací nicméně najdeme i klasické modelované portrétní studie a lidské figury v životní velikosti, jejichž zvládnutí patří do základní výbavy budoucích sochařů.

Studenti bakalářského programu v ateliéru Produktový design měli volné zadání na téma Vítr, jejich souputníci z průmyslového designu pak téma Voda. Studenti obou ateliérů se však zabývali i studiemi na konkrétnější témata – navrhovali autosedačku, hand-bike, vakuovou přísavku, osvětlovací těleso, kliku či zařízení pro průmyslovou filtraci. Magistři designu pak přišli s návrhy (elektro)kola, elektromobilu či chopperu. Studenti bakalářského programu v  ateliéru Keramika navrhovali misku pro vlastní použití, předmětem úsilí jejich kolegů z magisterského programu byla témata Design pro konec světa a Redesign výrobků neexistující manufaktury.

Hlavním zadáním tohoto semestru pro studenty ateliérů Design oděvu a Design obuvi a módních doplňků bylo téma Resilience (odolnost, houževnatost, případně pružnost), vypsané pro letošní ročník mezinárodní soutěže Arts of Fashion Competition, jíž se plzeňští studenti pod vedením vedoucí ateliérů doc. Heleny Krbcové každoročně úspěšně účastní. Vezmeme-li v úvahu již tradičně mimořádně přesvědčivé výsledky, jichž studenti obou ateliérů dosáhli, mají i letos ty nejlepší předpoklady pro úspěch.

Budoucí grafičtí designéři stojící na samém začátku studia se učili základům svého řemesla na tradičním zadání – bod, linie, plocha, prostor. Studenti druhého ročníku se věnovali typografickým úlohám, zadáním pro třetí ročník byla grafická úprava výroční zprávy a návrh filmového plakátu. Některé z těchto plakátů jsou v současné době k vidění na výstavě studentů UUD Plakáty – Plzeň – Ponožky – Praha v pražských kinech Světozor, Aero a Bio Oko. Výstava probíhá ve spolupráci s filmovou galanterií Terryho ponožky.

Studenti z magisterského programu grafického designu si tříbili svůj talent na sérii plakátů pro společnost Člověk v tísni, navrhovali také plakáty pro letošní ročník mezinárodní soutěže ke Dni připomínky holocaustu a výstavu velkoformátových tisků ve Štruncových sadech v Plzni. Poslední zmíněný úkol sdíleli grafičtí designéři s ilustrátory, konkrétně se studenty magisterského programu ateliéru Ilustrace pod vedením ředitele UUD doc. Josefa Mištery. Ti se zabývali i ilustracemi sebraných pověstí jižního Plzeňska či autorskou knihou na téma Výlet. Jejich mladší kolegové z bakalářského programu v ateliéru Mediální a didaktická ilustrace vytvářeli mimo jiné i ilustrace k dětským říkadlům. V ateliéru Komiks a ilustrace pro děti se setkáme s pracemi na téma Najdi svoji Plzeň (Plzeň 2013) a originálními variacemi souboru povídek Malebné mordy.

V ateliéru Kniha a tvarování papíru se pozornost studentů soustředila jako obvykle na autorskou knihu – ať už v podobě leporela či knih s použitím řady grafických a knihařských technik i ručního papíru. V nově otevřeném ateliéru Malba se studenti věnovali portrétu své oblíbené dětské hračky, deníku a převedení slavných obrazů z dějin umění do grafické podoby. Tato díla jsou určena pro výmalbu podchodu nedaleko fotbalového stadionu ve Štruncových sadech.

Vernisáž výstavy Klauzury 1/13 se uskuteční v úterý 29. ledna 2013 od 18 hodin.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E