Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Ohlédnutí za ženou / Woman – A Look Back

Po skončení výstavy klauzurních prací přináší letní semestr do nové budovy Ústavu umění a designu ZČU výstavu Ohlédnutí za ženou. Výstava představí výběr z fotografické tvorby, která vznikla během workshopů pořádaných v rámci sympozia Žena, jež se uskutečnilo na půdě UUD v listopadu loňského roku.

vernisáž: čtvrtek, 14 únor 2013
od: pátek, 15 únor 2013
do: pátek, 15 březen 2013

Jednalo se o pilotní ročník projektu, který by se měl do budoucna konat každoročně. Již pro tento premiérový ročník se podařilo zajistit účast renomovaných českých i zahraničních fotografů, kteří se během jednoho týdne zhostili vedení workshopů, prezentací, přednášek, konzultací a diskusí. Byli to: Barbora Bálková, Veronika Bromová, Zdeňka Hanáková, Jana Hojstričová (SK), Libuše Jarcovjaková, Věra Kuttelvašerová Stuchelová, Zuzana Zbořilová, Vojtěch Aubrecht, Aristeidis Kontogeorgis (GR), Paul Kooiker (NL) a Miro Švolík. Akce byla určená nejen studentům UUD, ale i posluchačům ostatních fakult ZČU a zájemcům z řad široké veřejnosti. Celkem vznikl program čítající devatenáct bodů a trvající celkem padesát hodin, který navštívilo na 700 účastníků. Právě otevřenost vůči veřejnosti, nízkoprahovost (účast na žádné z akcí nebyla zpoplatněna), šíře programové nabídky a účast špičkových lektorů daly této události rozměr výjimečnosti.

Na výstavě se v pestré paletě individuálních projevů setkáváme s pracemi dokumentárního charakteru i ryze autorskou uměleckou tvorbou. Vysoká úroveň vystavených děl, vypovídající o kreativní atmosféře sympozia, jistě poslouží nejen jako připomenutí tvůrčích listopadových dní, ale též jako pozvání na příští ročníky akce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E