Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Made in Hungary 1880–2010

Po fotografické výstavě Ohlédnutí za ženou bude výstavní prostor nové budovy UUD hostit mimořádnou výstavu maďarského designu 19.–21. století kurátorsky připravenou prof. Gyulou Ernyeyem z Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti. Tato výstava s mezinárodním významem i působností, která se kromě Maďarska objevila například v Estonsku, Litvě či Rumunsku, představí to nejlepší z moderního maďarského designu.

fotogalerie

vernisáž: čtvrtek, 21 březen 2013
od: pátek, 22 březen 2013
do: pátek, 26 duben 2013

Výstava sleduje dějiny maďarského designu v průběhu 20. století na příkladech vynikajících výrobků a idejí. V případě představených exponátů však nejde pouze o formální estetické kvality – výstava prezentuje objekty, mezi jejichž přednosti patří vedle nepostradatelné kvality vnějšího tvaru i další hodnoty (technologické, ekonomické, sociologické aj.). Širší je i časové vymezení obsahu expozice, jejíž linie počíná v době rozvoje kultury úzce související s industrializací Maďarska a končí v období epochálních změn počátku 21. století.

Jak již bylo uvedeno, počátek příběhu maďarského designu, který výstava vypráví prostřednictvím vývoje formy výrobků, nalezneme v poslední třetině 19. století – v době, kdy se formuje síť institucí, které určovaly směr maďarské uměleckořemeslné výroby a designu v rámci monarchie, ať již šlo o založení Muzea užitého umění (1872) či vznik Uměleckoprůmyslové školy (1880). Důležitým mezníkem tohoto příběhu byla Mileniální výstava, uspořádaná v roce 1896 k 1 000. výročí maďarského státu. Následující období trvající téměř čtvrt století až do první světové války bylo svědkem vzestupu výrobců, kteří později udávali tón, a rozkvětu nejdůležitějších odvětví průmyslové výroby.

Po období útlumu, který byl důsledkem událostí první světové války a především poválečného vyrovnání (kdy země ztratila dvě třetiny svého území a třetinu svého obyvatelstva), se maďarský design znovu rozvíjí – nejdříve v dopravě, výrobě nábytku a v komerční a obalové grafice. Po druhé světové válce a nelehké době 50. let dochází v Maďarsku k rozšíření možností a schopností průmyslových designérů a k expanzi produktového designu. Na přelomu 70. a 80. let pak vzniká nejznámější maďarský produkt posledního půlstoletí – Rubikova kostka.

Dramatické politické události roku 1989 změnily situaci i na poli designu. Přestože země znovu získala nezávislost a s ní i nové možnosti, kolaps bývalých socialistických trhů a opětovná privatizace ekonomiky způsobily nové problémy a obtíže. Maďarský design musel znovu hledat svoji autentickou tvář. Řada mladých produktových designérů se však na prahu 21. století dočkala úspěchu, a to i díky návrhům nových typů výrobků typických pro post-industriální společnost, které nahradily někdejší masově vyráběné produkty (například zboží zdravotní péče pro bezpečnější a zdravější život, výrobky šetrné k životnímu prostředí), a objektů značné duševní hodnoty, které však vyžadují pouze skrovné finanční investice podobně jako Rubikova kostka (hračky značek Kelle či Gömböc).

Gyula Ernyey / Petr Klíma

Výstava Made in Hungary 1880–2010 potrvá v nové budově UUD do pátku 26. dubna 2013.

 

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E