Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Art2Go / výstava studentů Galerijní praxe

Dvojjediná výstava Art2Go představuje práci studentů UUD, kteří spolu absolvovali kurz Galerijní praxe v letním semestru roku 2012/2013. První, doprovodná výstava bude zahájena v pondělí 13. května 2013 v 18 hodin ve výstavním prostoru v budově UUD, vernisáž druhé, jednovečerní výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2013 v 18 hodin v plzeňském mezioborovém prostoru Papírna.

vernisáž: pondělí, 13 květen 2013
od: úterý, 14 květen 2013
do: čtvrtek, 30 květen 2013

„Ale staré šaty jsou hnusné“, pokračoval núnavný šepot. „Staré šaty vždycky odhazujeme. Radši zahazovat, nežli opravovat, radši zahazovat, nežli opravovat, radši zahazovat... (…) Když jehlou píchnu, vždycky si vzdychnu.“ (Aldous Huxley, Konec civilizace)

Smysl kurzu Galerijní praxe nespočívá jen ve formálním řešení jednotlivých kroků směrem k realizaci společné výstavy, ale (snad především) v reflektování samotného poslání výstavní činnosti – jak v rámci vlastní tvorby, tak i v širších společenských souvislostech. Studenti zde mají možnost vyzkoušet jiné koncepty a postupy, než ty, které zavedeně uplatňují ve svém „domácím“ oboru; mohou tak myšlenkově i technicky obohatit formativní etapu své tvůrčí dráhy. Projekt se skládá ze dvou spojených částí: ve výstavních prostorách nové budovy UUD účastníci předkládají pomyslné „rodiště“ svých záměrů v podobě konceptuálních úvah a přípravných materiálů, v plzeňském mezioborovém prostoru Papírna vystavují (byť na jeden večer) již definitivní díla v podnětném dialogu s bývalými průmyslovými prostory tohoto objektu.

Téma výstavy, které si (spolu s jejím názvem) zvolili sami, zpracovali studenti každý po svém. Můžeme mu především rozumět jako ohnisku reflexí jevů a projevů konzumní společnosti ve smyslu globální nemoci nenasytného spotřebitelství a její (spíše méně, než více úspěšné) léčby v podobě ekologických inciativ jako například recyklace a prosazování obnovitelných energetických zdrojů. V další rovině jde o řadu závažných otázek mnohdy neviditelně zakotvených ve fungování společnosti, které se v rámci uměleckého trhu teprve obnažují: co skutečné znamená hodnota, originalita, výměna, obchod, vlastnictví? Které mechanismy fakticky určují chod a vzhled civilizačního prostředí, ve kterém se denodenně pohybujeme? Máme možnost cokoliv na tom ovlivňovat k lepšímu, nebo jsme jen bezmocní účastníci ve všeobjímající dystopii tvářící se jako normální svět? V nejobecnější rovině lze téma výstavy Art2Go vnímat i jako pojednání „věčných otázek“ trvání a pomíjivosti.

Různorodé úvahy studentů Galerijiní praxe, ze kterých se tento projekt skládá, berme jako podnětný kámen hozený do rybníku dnešní bezmyšlenkovitosti.

Richard Drury

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E