Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Arts Management

ARTS MANAGEMENT byl klíčovým projektem společnosti Plzeň 2015 v oblasti vzdělávání. Od samotného počátku
se uskutečňoval ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU jako akreditovaný cyklus celoživotního vzdělávání.
Jeho smyslem bylo napomoci profesionalizaci neziskových organizací a poskytnout prohloubené vzdělávání příspěvkovým
organizacím nejenom v kultuře, ale i v oblastech, které s ní souvisejí. Kulturu nechápeme v pouze v tradičním slova smyslu,
ale i jako tvůrčí oblast, která zasahuje do celkového lidského konání.

Projekt ARTS MANAGEMENT byl tudíž určen široké škále potenciálních zájemců z řad manažerů pracovníků výše zmíněných
organizací, stejně jako administrátorům kultury na straně veřejné správy; pověřeným zástupcům samosprávy, a všem těm,
kdo se na vytváření kultury podílejí; např. učitelům, umělcům, organizátorům a animátorům kulturních projektů; studentům
a všem zainteresovaným jednotlivcům, především z Plzně a Plzeňského kraje; hlásit se však mohli i zájemci
z České republiky.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E