Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Špička ledovce 2013

Také v letošním roce se v Galerii Ladislava Sutnara představuje výběr z oceněných bakalářských a diplomových prací čerstvých absolventů Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Studenti magisterského oboru Ilustrace a grafický design i bakalářského oboru Ilustrace a grafika, Fashion design, Design kovu a šperku a Sochařství představují rozmanitou expozici, kterou opět spojuje kvalita jednotlivých děl, které studenti při své práci dosáhli.

vernisáž: středa, 14 srpen 2013
od: čtvrtek, 15 srpen 2013
do: středa, 11 září 2013

 

Lukáš Beran / Sociální plakát

Lukáš Beran reaguje na vybranou, aktuální problematiku ze sociální oblasti. V plakátové kolekci se nezabývá jedním či dvěma tématy, ale postihl hned celou řadu problémových událostí a stavů. Ve dvou plakátech se věnuje politické situaci v Evropě. Další problematickou oblastí je sféra komunikace a svoboda projevu. Kritice se nevyhnul fenomén současnosti sociální síť facebook a ve zbytku kolekce poukazuje na témata se sexuálním podtextem, jako jsou pedofilie, prostituce a násilí na ženách. Nejde o bezprostředně související témata. Plakáty spojuje zobrazení silné myšlenky za pomocí minimálních vizuálních prostředků, které diváka provokuje a nutí k zamyšlení.

Přemysl Černý / Ekologický plakát

Diplomová práce Přemysla Černého představuje sérii deseti ekologických plakátů, jelikož považuje toto téma za nesmírně důležité. Domnívá se, že nastalo období určitého zlomu, kde můžeme na vlastní oči vidět zkázu, kterou lidstvo na naší planetě napáchalo a neustále páchá. Jeho snahou je donutit nenásilnou formou lidi k zamyšlení a to pomocí graficky silného plakátu.

Jana Zimová / Bláznivý jógin: Zázračný život a učení Dugpy Künlega

Tématem diplomové práce studentky magisterské specializace Ilustrace se stalo vytvoření ilustrací ke knize Bláznivý jógin: Zázračný život a učení Dugpy Künlega. Kniha pojednává o životopisu jednoho z předních tibetských jóginů Dugpy Künlega (1455-1570). Konečným výstupem se zde stala kompletní ilustrovaná kniha s odpovídající grafickou úpravou a typografií.

Marta Janoušková / Paměti mého rodu

Kniha „Paměti mého rodu“ vznikla na základě rukopisných vzpomínek Anny Koníčkové, ilustrace čerpají z rodinných fotografií. Diplomantka Marta Janoušková v knize uplatnila autorský koncept, fotografie, ilustrace a zpracovala grafickou úpravu a vazbu knihy.

Marie Kohoutová / Adolf Loos – život architekta

Diplomová práce studentky magisterské specializace Ilustrace vypráví o životě známého architekta Adolfa Loose.  Kromě pracovních souvislostí líčí komiks i Loosovy osobní vazby na Plzeň. Marie Kohoutová umožňuje čtenáři spoluprožít životní příběh tak výrazné osobnosti, jakou Adolf Loos bezpochyby byl. Svým výtvarným jazykem probudí zájem diváka a navnadí k přečtení komiksu tak říkajíc jedním dechem.

Petra Vořechovská / Masa města

Bakalářská práce Petry Vořechovské je inspirována psychologickými a sociologickými spisy, především Le Bona, E. Cannetiho, Mc Dougalla a S. Freuda, které mají podobnou základní myšlenku, že lidé se v davu stávají stejnými a neexistují žádné rozdíly mezi pohlavím, vzděláním, inteligencí apod. Člověk se stává pouhou částí většího organického útvaru. Z této myšlenky vychází i autorka maleb a litografií s názvem Masa města.

Kseniya Valieva / Hon na ovce

Soubor patnácti kreseb vytvořila jako svou bakalářskou práci studentka oboru mediální a didaktická ilustrace Kseniya Valieva. Kresby jsou inspirované knihou japonského spisovatele Haruki Murakami - Hon na ovce. Tento soubor je nahlédnutím do hluché a šedé atmosféry prostupující celou knihou. Ilustrace vtahují diváka do nitra velice intimního vnitřního světa hlavního hrdiny, kde jsou vzpomínky propleteny s realitou a fantazií.

Margarita Maliukevich / Adam a Napoleon

Další z oceněných bakalářských prací představuje autorská kniha s názvem Adam a Napoleon. Autorka pojednala vlastní příběh ilustracemi vytvořenými kombinovanou technikou a knihu zpracovala také po typografické stránce. Kniha funguje jako osobitý autoportrét. Reflektuje autorčino pozorování a vnímání světa a řeší v ní společenské problémy, které jsou z jejího pohledu důležité.

Toni Hvala / Reprezentativní dárkový obal

Pro studenta ateliéru Kniha a tvarování papíru se stalo výzvou vytvořit univerzální obal na šperky budoucnosti. Spolupracoval se šperkařkou Kateřinou Reichovou z UUD a jeho mottem bylo: „V jednoduchosti je síla.“ Důležitým faktorem se stala především jednoduchost, efektnost a nadčasovost. Té bylo dosaženo zejména díky materiálu, od kterého se již celkové zpracování odvíjelo, a na jehož vlastnosti se autor obalů plně soustředil.

Tereza Petáková / Dětské skládačky

Vynikající bakalářskou prací studentky ateliéru Kniha a tvarování papíru na téma „Dětské skládačky“, se stala dětská kolekce papírových skládacích hraček. Podnázev práce je Barvy v lese. Tato nápaditá kolekce by měla sloužit pro děti předškolního věku. Kolekce obsahuje Knihu jako dětskou skládačku, ve které děti mohou poznávat barvy zvířata a rostliny, které se vyskytují v lese. Při otevření knihy se objeví nejrůznější papírové skládací prvky, se kterými mohou děti manipulovat a hrát si.

Tereza Švolíková / Analýza současné módy a nové vize v odívání

Cílem bakalářské práce studentky oboru Fashion design, Terezy Švolíkové, bylo vytvoření kolekce koncipované jako vzkaz do budoucnosti. Inspirace se opírá o nálezy fragmentů historických oděvů, které jsou poznamenané vlivy prostředí. Současné oděvy by jednou mohly být nalezeny stejně tak, jako ty historické dnes. Modely jsou připravenými polotovary, ze kterých by si budoucí generace mohly znovu poskládat oděvy tak jako je nosíme v současnosti.

Markéta Šumová / Šperk pro nevidomé

Šperk pro nevidomé se stal ústředním tématem výjimečné bakalářské práce studentky oboru Kov a šperk. Soustředila se na smysly nevidomých, a to konkrétně a především na hmat. Vytvořila šperky do ruky z taveného čediče a dřeva. Dají se zde různě kombinovat jednotlivé povrchy kamene. Jednotlivé objekty jsou doplněny tenkým plíškem z nerezové oceli. Objekty tvoří různé tvary, které se dobře drží, ale zároveň mohou fungovat i jako estetický šperk. 

Hana Dýcková / Má mysl

Studentka oboru Sochařství, Hana Dýcková, si přála vytvořit zhmotnění svých přání a myšlenek, připomínku, na kterou se za pár let podívá, a vrátí se jí její současné pocity. Hledala vhodný symbol, kterým se chtěla vyjádřit. Zvolila hvězdu, tedy něco nepozemského, vzdáleného, světýlko na nebi jako cíl, příslib naděje. Přála si zapsat hvězdu do krajiny, propojit tak nebe se zemí. Hana nejprve řešila hvězdu pomocí linií v ploše, vytvářela varianty čtvercových kompozic a zkoumala vznikající kompozice. Z původně samostatných kompozic vznikl systém geometrického dekoru, kostelní podlahy. Šest kamenů zde vytvořilo fragment tohoto systému. Zvlnění kamenů odkazuje na okolní krajinu Jizerských hor.

 

 

 

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E