Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

My Personal Dark Passenger

vernisáž: středa, 26 únor 2014
od: čtvrtek, 27 únor 2014
do: sobota, 15 březen 2014

V dramaturgickém plánu nyní Galerie Ladislava Sutnara uvádí výstavu autora a pedagoga nejmladší generace - sochaře a multimediálního umělce Jana Morávka.
V jeho práci se střetává obtížná pozice sochaře na poli současného umění a mnohaletá zkušenost light designéra, kdy mu na sítnici ulpívá obraz předmětů a postav jako objektů stíhaných stínem. Využívá tělo - schránku na duši - jako projekční plochu pro svá sdělení. Ironizuje vyprázdněnost znaků euro-atlantické kultury postavené na křesťanství. V této souvislosti reflektuje adoraci, jako způsob zaslepení, který může mít až fatální následky.
I přestože ve své tvorbě využívá formálního rozvolnění postmoderny, zůstává vytrvalým hledačem smyslu bytí. Pokračuje v náladě české ironizace a skepse, která prostupuje místní umění od figurativních malířů (Sopko) po konceptualisty (Kovanda), jako východiska vyrovnání se se světem.

Informace o autorovi
Jan Morávek na Fakultě umění a designu vede ateliér multimédií. Narodil se 9. 5. 1978 v Praze.
V letech 1993 -1997 absolvoval Mistrovskou školu uměleckého designu v Praze obor- sochařství u prof.ak.soch Jiřího Kryštůfka a poté ateliér socha II. u prof.ak.soch. Jiřího Beránka na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Od roku 2007 uskutečnil několik autorských projektů
v Botanické zahrada hl.města Prahy v Troji „Skulptura natura", „Nová sadba", „Pozdní sběr". Účastnil se několika samostatných a skupinových výstav. Mezi lety 2005- 2010 působil jako
lektor na katedře volného umění na VŠUP v Praze. Od roku 2008 jako odborný asistent ateliéru sochařství na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni. Podílí se na land-artových projektech„soutok řek" a „Zaniklé kostely".

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E