Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

akce UUD archiv

Ladislav Sutnar - Evropa, klutura

Monumentální verze výstavy plakátové tvorby studentů čtyř evropských uměleckých škol v odletové hale Terminálu 2, Letiště Václava Havla Praha.

Výstavu pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ve spolupráci s Českým Aeroholdingem, a.s., Fakultou umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015.

Projekt nesoucí název Ladislav Sutnar - Evropa, kultura je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU realizuje v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Fakt, že Plzeň se stala pro letošek nositelem tohoto prestižního titulu a stojí v centru pozornosti evropské kulturní veřejnosti, je příležitostí k prezentaci širokého spektra projektů a aktivit. Zároveň je město Plzeň už neodmyslitelně spjato s osobností svého rodáka a jedné z ikon programu Evropského hlavního města kultury, světově uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara.

„V projektu Ladislav Sutnar - Evropa, kultura jsme propojili tato dvě témata. Můj projekt Hommage à Sutnar jsme spojili s projektem prof. Míška Evropa/kultura. Studenti z evropských vysokých škol tak konfrontují své umění designérské i své světonázorové postoje a zároveň oslavují odkaz umělce, jehož dílo v Evropě znovu objevujeme," říká Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a jeden z vedoucích pedagogů projektu, do kterého se zapojily čtyři evropské vysoké umělecké školy.

V tomto projektu studenti vysokých uměleckých škol vzdávají poctu Sutnarovi - typografovi, grafickému designérovi, tvůrci plakátů, teoretikovi, pedagogovi a člověku, který věřil, že umění a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, dělat lepším, kultivovat. Zároveň se projekt dotýká hodnot, které po celá staletí formovaly tvář Evropy. Tyto hodnoty jsou tím, co současnou Evropu spojuje a zároveň vytváří prostor pro bohatství kultur, poznání a vzdělanosti. Význam kultury je v každé společnosti nezastupitelný. Kultura je nositelem dědictví, které má své kořeny v historii. Nese v sobě poznání minulosti a závazků, které logicky přecházejí z generace na generaci. „Je nutné se zastavit v každodenním shonu a uvědomit si, že kultura je nositelem nejen klasických významů, mezi které patří výtvarné umění, architektura, literatura, hudba nebo dramatická tvorba, včetně vzdělání, ale je součástí našeho chování a komplexu hodnot, které lidská společnost vytváří," doplňuje prof. Karel Míšek z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Studenti ze tří různých zemí dostali během společných workshopů, při kterých vzniklo na 150 plakátů na dané téma, příležitost k vzájemnému dialogu a společné tvorbě. Nyní mohou prostřednictvím série výstav a prezentací do tohoto tolik potřebného dialogu zapojit i širokou veřejnost," uzavírá děkan plzeňské fakulty Josef Mištera.

Možnost vystavit výběr děl vzniklých v rámci tohoto projektu v prostorách Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha je možností oslovit široké spektrum lidí rozdílných kultur a národností a posílit mezinárodní rozměr tohoto projektu. Právě prostor Letiště se v rámci daného tématu i celoevropského kontextu jeví jako ideální místo pro prezentaci. Reflexe díla světově uznávaného designéra Ladislava Sutnara i téma role kultury v současné Evropě viděné očima mladých umělců mají potenciál zaujmout cestující, kteří právě v prostorách letištních hal mohou vnímat onu rozmanitost a hloubku tématu silněji než kde jinde.
Zapojené univerzity:
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Akademie výtvarných umění ve Varšavě
Akademie výtvarných umění v Bratislavě

Soubor plakátů již byl prezentován na třech výstavách v Plzni a Regensburgu, v následujících měsících ho čekají i další zastávky ve výstavních prostorách nejen v Evropě. Výstava v odletové hale letiště Václava Havla Praha je monumentální verzí této putovní výstavy.

Monumentální verze výstavy plakátové tvorby studentů čtyř evropských uměleckých škol v odletové hale Terminálu 2, Letiště Václava Havla Praha.

Výstavu pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ve spolupráci s Českým Aeroholdingem, a.s., Fakultou umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015.

Projekt nesoucí název Ladislav Sutnar - Evropa, kultura je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU realizuje v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Fakt, že Plzeň se stala pro letošek nositelem tohoto prestižního titulu a stojí v centru pozornosti evropské kulturní veřejnosti, je příležitostí k prezentaci širokého spektra projektů a aktivit. Zároveň je město Plzeň už neodmyslitelně spjato s osobností svého rodáka a jedné z ikon programu Evropského hlavního města kultury, světově uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara.

„V projektu Ladislav Sutnar - Evropa, kultura jsme propojili tato dvě témata. Můj projekt Hommage à Sutnar jsme spojili s projektem prof. Míška Evropa/kultura. Studenti z evropských vysokých škol tak konfrontují své umění designérské i své světonázorové postoje a zároveň oslavují odkaz umělce, jehož dílo v Evropě znovu objevujeme," říká Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a jeden z vedoucích pedagogů projektu, do kterého se zapojily čtyři evropské vysoké umělecké školy.

V tomto projektu studenti vysokých uměleckých škol vzdávají poctu Sutnarovi - typografovi, grafickému designérovi, tvůrci plakátů, teoretikovi, pedagogovi a člověku, který věřil, že umění a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, dělat lepším, kultivovat. Zároveň se projekt dotýká hodnot, které po celá staletí formovaly tvář Evropy. Tyto hodnoty jsou tím, co současnou Evropu spojuje a zároveň vytváří prostor pro bohatství kultur, poznání a vzdělanosti. Význam kultury je v každé společnosti nezastupitelný. Kultura je nositelem dědictví, které má své kořeny v historii. Nese v sobě poznání minulosti a závazků, které logicky přecházejí z generace na generaci. „Je nutné se zastavit v každodenním shonu a uvědomit si, že kultura je nositelem nejen klasických významů, mezi které patří výtvarné umění, architektura, literatura, hudba nebo dramatická tvorba, včetně vzdělání, ale je součástí našeho chování a komplexu hodnot, které lidská společnost vytváří," doplňuje prof. Karel Míšek z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Studenti ze tří různých zemí dostali během společných workshopů, při kterých vzniklo na 150 plakátů na dané téma, příležitost k vzájemnému dialogu a společné tvorbě. Nyní mohou prostřednictvím série výstav a prezentací do tohoto tolik potřebného dialogu zapojit i širokou veřejnost," uzavírá děkan plzeňské fakulty Josef Mištera.

Možnost vystavit výběr děl vzniklých v rámci tohoto projektu v prostorách Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha je možností oslovit široké spektrum lidí rozdílných kultur a národností a posílit mezinárodní rozměr tohoto projektu. Právě prostor Letiště se v rámci daného tématu i celoevropského kontextu jeví jako ideální místo pro prezentaci. Reflexe díla světově uznávaného designéra Ladislava Sutnara i téma role kultury v současné Evropě viděné očima mladých umělců mají potenciál zaujmout cestující, kteří právě v prostorách letištních hal mohou vnímat onu rozmanitost a hloubku tématu silněji než kde jinde.
Zapojené univerzity:
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Akademie výtvarných umění ve Varšavě
Akademie výtvarných umění v Bratislavě

Soubor plakátů již byl prezentován na třech výstavách v Plzni a Regensburgu, v následujících měsících ho čekají i další zastávky ve výstavních prostorách nejen v Evropě. Výstava v odletové hale letiště Václava Havla Praha je monumentální verzí této putovní výstavy.

 • vernisáž pondělí, 14 září 2015
 • od úterý, 15 září 2015
 • do pátek, 20 listopad 2015

Špička ledovce

Špička ledovce je jednou ze stálic ve výstavním programu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, a stejně jako v minulých letech představí vybrané absolventy bakalářských a magisterských programů, kteří dosáhli těch nejlepších výsledků při realizaci svých absolventských prací. Jejich díla se vyznačují nejen myšlenkovou, ale také technickou propracovaností a jsou zpracovány na vysoké umělecké úrovni. Letošní výstava představuje oceněné absolventy:

Pavla Boháčová: MYTHO
/specializace Ilustrace/
Na téma starých mytologických příběhů vznikla diplomová práce – série hraček, skládající se z dřevěných vojáčků, antických hrdinů a koňských spřežení. K této sérii vznikl také soubor originálních obalů a samozřejmě samotná značka MYTHO. Jednotlivé hračky jsou navržené tak, aby se daly skládat, různě kombinovat přinášely tak ddo hry pokaždé něco nového. Práce se základními tvary I barvami odkazuje na dílo Ladislava Sutnara, který ctil jednoduchost a jasné sdělení ve všech oblastech své tvorby.

Veronika Gocová: ŠPERK – OBJEKT / OBJEKT ŠPERK // SANTINI
/Design kovu a šperku/
Diplomová práce, nazvaná ŠPERK – OBJEKT / OBJEKT – ŠPERK s podnázvem SANTINI, vychází z tvorby, uvažování a životní filosofie známého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela. Programem této práce je studie vzájemných vztahů mezi šperkem a objektem, rámovaná námětem geometrie a inspirovaná dílem tohoto významného architekta. Praktická část diplomové práce reaguje na proces tvorby a dílo Jana Blažeje Santiniho – Aichela, konkrétně na poutní kostel na Zelené hoře. Práce je s touto architektonickou památkou svázána svým tvaroslovím, které je inspirováno půdorysnými nákresy tohoto kostela, jeho architekturou a atmosférou, a také číselnou symbolikou odkazující k tomuto poutnímu místu. Při tvorbě je použit konstrukční princip tensegrity, který symbolicky propojuje moderní a barokní architekturu (současnost a minulost).

Daniel Hájek: FORMULA FUTURE
/specializace Produktový design/
Formula Future neboli formule budoucnosti je bakalářská práce na téma "Design formulového vozu". Jedná se o dvoustopé závodní vozidlo určené pro jednoho řidiče na tratě vyhrazené pro závody Formula Future. Jedním ze stanovených cílů bylo navrhnout tvarově, ale i konstrukčně inovativní formuli, která bude na první pohled působit uvěřitelně a funkčně. Samozřejmostí by měl být i ikonický tvar, který by reprezentoval novou éru formule a vytvořil novou vizi budoucnosti. O pohon formule se starají čtyři elektromotory. Co se týká použitého materiálu, jedná se spíše o science fiction. Jde o nano bateriové články propletené vlákny, které spojuje pojivo s řízeným elektrickým polem a je tedy možné jeho hustotu přesouvat celým dílem karoserie, díky tomu je možné měnit nastavení tuhosti vozu a jeho deformační zóny. Ovládání vozu zajišťuje interaktivní volant s displayem, pohybovým čidlem a hlasovým ovládáním. Řidič musí najít harmonii mezi přetížením ve voze a schopností mít formuli pod kontrolou, volant není nikterak ukotvený. Dalšími nestandardními ovládacími prvky jsou klapky na křídlech a ocasní ploutev umožňující práci s aerodynamikou vozu. Zamýšlel jsem se také nad samotným systémem závodů. Tratě jsou bohaté na změny povrchů a detekční zóny, které přidávají, nebo ubírají výkon vozů.

Adam Jelínek: AUTORSKÁ KNIHA (téma Terraformace Venuše)
/specializace Grafický design/
V mé diplomové práci řeším terraformaci Venuše, tedy přizpůsobení prostředí planety k možnému obývání lidmi. Formátem autorské knihy představuji pojem terraformace, uvádím důvody, které přimějí lidstvo ke kolonizaci vesmíru ale řeším i technické možnosti přesunu nebo vizi osídlení Venuše. Kniha je stavěna na základě vědeckých článků a vlastní fantazie. Součástí je i příručka přesunu, která připravuje obyvatele Země na přesun a úkony s ním spojené. V rámci práce vznikly i plakáty propagující knihu.

Sergey Lelyukh: INTERVENCE
/specializace Užitá fotografie/
Moje práce se skládá ze 20 snímků. Jde o reportážní snímky s aktivním digitálním zpracováním. Rozhodně se nejedná o dokument, ale o můj pohled na realitu získaný z dokumentárních fotografií. Tato práce pro mě zůstala zajímavá po všechny fáze tvorby. A i teď, mám o ni stále zájem. Toto téma je mnohem širší a hlubší, než jsem si představoval. Ještě nikdy v životě jsem nepracoval tak dlouho nad jedním souborem a pravděpodobně poprvé v životě chci pokračovat v této práci i po odevzdání. Zajímám se o práci na hranici dokumentu a fotomontáže. V průběhu celého procesu jsem hledal tuto hranici, hledal jsem v celé sérii a v každé fotografii individuálně, hledal jsem jak při fotografování, tak i při zpracování a tisku fotografií

Monika Lepschy: VLASTNÍ UCELENÁ KOLEKCE KABELEK, TAŠEK A JINÝCH DOPLŇKŮ
/Fashion design/
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na vytvoření vlastního materiálu v podobě ručně vyčiněné, původně odpadní lososí kůže tradičním způsobem, její další úpravou a zpracováním. Vznikla kolekce obuvi a módních doplňků, která je rozdělená do tří setů. Celkem obsahuje tři páry dámské obuvi, tašku přes rameno či do ruky, dvě malé kabelky a pásek. Formu celé kolekce jsem záměrně zvolila tak, aby podtrhla a ukázala, jak lze pracovat s nejvýraznější a nejpodstatnější součástí mých doplňků, kterou je lososí kůže. Ta se objevuje v různobarevných podobách a jednotlivé doplňky celé kolekce se také liší jejím použitím. Formálně je celá kolekce inspirována tvaroslovím samotného živého lososa a je tedy fúzí organických tvarů s prvky streamline designu. Hlavní části celé kolekce jsou tvořeny z přírodních materiálů, kterými jsou bukové dřevo, telecí kůže a ručně vyčiněná přírodní i barvená lososí kůže.

Jakub Orava: PAMĚŤ PRCHAVÉHO MÍSTA /PROUD ČASU/
/specializace Socha a prostor/
Myšlenkou bylo zobrazit lidské poznání, které je uloženo v paměti krajiny. Toto poznání, je ale v neustálém pohybu a krouží kolem pomyslné osy. Přirovnal bych to k zámku, ve kterém klíč hýbe závorami, až zapadnou do svých zářezů a umožní klíči otočit všechny najednou. Tak i jednotlivé naše poznání, které neustále sbíráme a přehodnocujeme, do sebe zapadnou, až v jedinou chvíli a na malý moment.
Dílo, které jsem vytvořil v této lokalitě jsem nazval Proud času. Inspirací mi byly filozofické myšlenky Aristotela a sv. Augustina, kteří se ve svých spisech zaobírali úvahami o čase. Práci bych přirovnal k pohybu ozubených kol v hodinovém strojku. Záměrem díla bylo nějakým způsobem výtvarně uchopit toto soukolí a převézt do krajiny. Zvolil jsem variantu pomocí kameno-hliněných teras, které se pomyslně otáčejí na duchovní ose. Tuto osu mi zastupuje ohrožený kostel sv. Václava. Druhé kolo tohoto soukolí zastupuje rovinu pozemskou. Má vlastní osu orientovanou na sever, která je tvořena velkým kamenem. Duchovní a pozemské soukolí funguje na principu reliéfního prolínání.

Špička ledovce je jednou ze stálic ve výstavním programu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, a stejně jako v minulých letech představí vybrané absolventy bakalářských a magisterských programů, kteří dosáhli těch nejlepších výsledků při realizaci svých absolventských prací. Jejich díla se vyznačují nejen myšlenkovou, ale také technickou propracovaností a jsou zpracovány na vysoké umělecké úrovni. Letošní výstava představuje oceněné absolventy:

Pavla Boháčová: MYTHO
/specializace Ilustrace/
Na téma starých mytologických příběhů vznikla diplomová práce – série hraček, skládající se z dřevěných vojáčků, antických hrdinů a koňských spřežení. K této sérii vznikl také soubor originálních obalů a samozřejmě samotná značka MYTHO. Jednotlivé hračky jsou navržené tak, aby se daly skládat, různě kombinovat přinášely tak ddo hry pokaždé něco nového. Práce se základními tvary I barvami odkazuje na dílo Ladislava Sutnara, který ctil jednoduchost a jasné sdělení ve všech oblastech své tvorby.

Veronika Gocová: ŠPERK – OBJEKT / OBJEKT ŠPERK // SANTINI
/Design kovu a šperku/
Diplomová práce, nazvaná ŠPERK – OBJEKT / OBJEKT – ŠPERK s podnázvem SANTINI, vychází z tvorby, uvažování a životní filosofie známého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela. Programem této práce je studie vzájemných vztahů mezi šperkem a objektem, rámovaná námětem geometrie a inspirovaná dílem tohoto významného architekta. Praktická část diplomové práce reaguje na proces tvorby a dílo Jana Blažeje Santiniho – Aichela, konkrétně na poutní kostel na Zelené hoře. Práce je s touto architektonickou památkou svázána svým tvaroslovím, které je inspirováno půdorysnými nákresy tohoto kostela, jeho architekturou a atmosférou, a také číselnou symbolikou odkazující k tomuto poutnímu místu. Při tvorbě je použit konstrukční princip tensegrity, který symbolicky propojuje moderní a barokní architekturu (současnost a minulost).

Daniel Hájek: FORMULA FUTURE
/specializace Produktový design/
Formula Future neboli formule budoucnosti je bakalářská práce na téma "Design formulového vozu". Jedná se o dvoustopé závodní vozidlo určené pro jednoho řidiče na tratě vyhrazené pro závody Formula Future. Jedním ze stanovených cílů bylo navrhnout tvarově, ale i konstrukčně inovativní formuli, která bude na první pohled působit uvěřitelně a funkčně. Samozřejmostí by měl být i ikonický tvar, který by reprezentoval novou éru formule a vytvořil novou vizi budoucnosti. O pohon formule se starají čtyři elektromotory. Co se týká použitého materiálu, jedná se spíše o science fiction. Jde o nano bateriové články propletené vlákny, které spojuje pojivo s řízeným elektrickým polem a je tedy možné jeho hustotu přesouvat celým dílem karoserie, díky tomu je možné měnit nastavení tuhosti vozu a jeho deformační zóny. Ovládání vozu zajišťuje interaktivní volant s displayem, pohybovým čidlem a hlasovým ovládáním. Řidič musí najít harmonii mezi přetížením ve voze a schopností mít formuli pod kontrolou, volant není nikterak ukotvený. Dalšími nestandardními ovládacími prvky jsou klapky na křídlech a ocasní ploutev umožňující práci s aerodynamikou vozu. Zamýšlel jsem se také nad samotným systémem závodů. Tratě jsou bohaté na změny povrchů a detekční zóny, které přidávají, nebo ubírají výkon vozů.

Adam Jelínek: AUTORSKÁ KNIHA (téma Terraformace Venuše)
/specializace Grafický design/
V mé diplomové práci řeším terraformaci Venuše, tedy přizpůsobení prostředí planety k možnému obývání lidmi. Formátem autorské knihy představuji pojem terraformace, uvádím důvody, které přimějí lidstvo ke kolonizaci vesmíru ale řeším i technické možnosti přesunu nebo vizi osídlení Venuše. Kniha je stavěna na základě vědeckých článků a vlastní fantazie. Součástí je i příručka přesunu, která připravuje obyvatele Země na přesun a úkony s ním spojené. V rámci práce vznikly i plakáty propagující knihu.

Sergey Lelyukh: INTERVENCE
/specializace Užitá fotografie/
Moje práce se skládá ze 20 snímků. Jde o reportážní snímky s aktivním digitálním zpracováním. Rozhodně se nejedná o dokument, ale o můj pohled na realitu získaný z dokumentárních fotografií. Tato práce pro mě zůstala zajímavá po všechny fáze tvorby. A i teď, mám o ni stále zájem. Toto téma je mnohem širší a hlubší, než jsem si představoval. Ještě nikdy v životě jsem nepracoval tak dlouho nad jedním souborem a pravděpodobně poprvé v životě chci pokračovat v této práci i po odevzdání. Zajímám se o práci na hranici dokumentu a fotomontáže. V průběhu celého procesu jsem hledal tuto hranici, hledal jsem v celé sérii a v každé fotografii individuálně, hledal jsem jak při fotografování, tak i při zpracování a tisku fotografií

Monika Lepschy: VLASTNÍ UCELENÁ KOLEKCE KABELEK, TAŠEK A JINÝCH DOPLŇKŮ
/Fashion design/
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na vytvoření vlastního materiálu v podobě ručně vyčiněné, původně odpadní lososí kůže tradičním způsobem, její další úpravou a zpracováním. Vznikla kolekce obuvi a módních doplňků, která je rozdělená do tří setů. Celkem obsahuje tři páry dámské obuvi, tašku přes rameno či do ruky, dvě malé kabelky a pásek. Formu celé kolekce jsem záměrně zvolila tak, aby podtrhla a ukázala, jak lze pracovat s nejvýraznější a nejpodstatnější součástí mých doplňků, kterou je lososí kůže. Ta se objevuje v různobarevných podobách a jednotlivé doplňky celé kolekce se také liší jejím použitím. Formálně je celá kolekce inspirována tvaroslovím samotného živého lososa a je tedy fúzí organických tvarů s prvky streamline designu. Hlavní části celé kolekce jsou tvořeny z přírodních materiálů, kterými jsou bukové dřevo, telecí kůže a ručně vyčiněná přírodní i barvená lososí kůže.

Jakub Orava: PAMĚŤ PRCHAVÉHO MÍSTA /PROUD ČASU/
/specializace Socha a prostor/
Myšlenkou bylo zobrazit lidské poznání, které je uloženo v paměti krajiny. Toto poznání, je ale v neustálém pohybu a krouží kolem pomyslné osy. Přirovnal bych to k zámku, ve kterém klíč hýbe závorami, až zapadnou do svých zářezů a umožní klíči otočit všechny najednou. Tak i jednotlivé naše poznání, které neustále sbíráme a přehodnocujeme, do sebe zapadnou, až v jedinou chvíli a na malý moment.
Dílo, které jsem vytvořil v této lokalitě jsem nazval Proud času. Inspirací mi byly filozofické myšlenky Aristotela a sv. Augustina, kteří se ve svých spisech zaobírali úvahami o čase. Práci bych přirovnal k pohybu ozubených kol v hodinovém strojku. Záměrem díla bylo nějakým způsobem výtvarně uchopit toto soukolí a převézt do krajiny. Zvolil jsem variantu pomocí kameno-hliněných teras, které se pomyslně otáčejí na duchovní ose. Tuto osu mi zastupuje ohrožený kostel sv. Václava. Druhé kolo tohoto soukolí zastupuje rovinu pozemskou. Má vlastní osu orientovanou na sever, která je tvořena velkým kamenem. Duchovní a pozemské soukolí funguje na principu reliéfního prolínání.

 • vernisáž pátek, 18 září 2015
 • od sobota, 19 září 2015
 • do pátek, 09 říjen 2015

Richard Conte - Láska a válka ve Versailles

V rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 uvádí Galerie Ladislava Sutnara Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara výstavu francouzského umělce a teoretika Richarda Conteho nazvanou "Láska a válka ve Versailles". Umělec představí "Bioart", výsledek dlouhodobého projektu, který vznikal v úzké spolupráci se zahradníky zámeckých sadů Versailles. Efemérní Bioart je zachycen na cyklu fotografií a videí.

V rámci projektu "Láska a válka ve Versailles", který Conte vystaví v České republice poprvé, bylo v zahradách legendárního francouzského zámku (od roku 2004 do roku 2010) pěstováno ovoce a zelenina s grafickými šablonami. Na sérii fotografií s jablky divák objeví erotické scény, které slunce v době uzrávání na ovoci doslova exponovalo. Jablka s galantními erotickými motivy XVIII. století představiují lásku, a baklažány – lilky, na jejichž slupkách slunce exponovalo motivy zbraní, granátů, válečných letadel a helicoptér představují válku. Téma lásky a války tak evokuje vášnivé, ale zároveň politické Versailles.

Hlavním tématem badatelské činnosti Richarda Conteho je tvůrčí proces, tzv. poïetika – antropologie tvorby (inspirovaná Valérym, Pareysonem a Passeronem). Uměleckou tvorbou a zkušeností s ní, jak v teoretické, tak praktické rovině se Conte zabývá dlouhodbě. Badatelská práce umělce se zaměřuje na studium tvůrčích přístupů – vznik uměleckého díla. Od doby, kdy Conte vedl redakci Recherches Poïetiqués se dostává ve své tvorbě k četným mezioborovým průnikům do oblastí jako je sport, průmysl, medicína, biologie, geofyzika, právo, které se mohou na první pohled jevit jako výtvarnému umění velmi vzdálená.

Richard Conte (*1953) je profesorem na Fakultě výtvarných umění a uměnovědy pařížské Sorbonny (ústav Arts Plastiques & Sciences de l'art). Jako výtvarník se zabývá malbou, performancí a Bioartem. V lednu 2012 byl zvolen ředitelem výzkumného institutu ACTE (Arts/ Créations/ Théories/ Esthétiques).

Výběr výstav: Galerie Tableau v Marseille, Galerie Zafman v Paříži, Muzeum Nicéphore-Niépce v Chalon-sur-Saône, svou práci také prezentoval na výstavách v zahraničí: v Koreji, Rusku, Tunisku, Kandě, Itálii, Německu, Belgii, na Komorském souostroví, atd. Díla Richarda Conteho jsou součástí veřejných i soukromých sbírek ve Francii, Dánsku, USA, Rusku, Jižní Koreji, Číně, Kanadě, Tunisku, atd.

Výběr z publikační činnosti: Pommes libertines (Libertínská jablka) 2008 s Emmanuelem Pierratem, Dessin hors papier (Kresba mimo papír) 2009, Esthétique du pire (Estetika nejhoršího) Centre Pompidou Metz 2011, atd. Profesor Conte řídil či spoluřídil přes deset kolektivních vědeckých publikací a založil edici Arts et monde contemporain (Umění a současný svět) při nakladatelství Sorbonny. Na webových stránkách www.richardconte.fr je možné shlédnout velkou část umělcovy práce v malbě, performanci, videu a Bioart.

Výstava ,,Láska a válka ve Versailles'' Richarda Conteho navazuje na spolupráci mezi francouzskou univerzitou Panthéon - Sorbonne a plzeňskou Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara. V rámci této spolupráce Jiří Kornatovský vystavil svá díla v Galerii Journiac pařížské Sorbonny na podzim roku 2013. Plzeňská výstava se zapisuje do kontinuálního dialogu, který umělci a profesoři těchto dvou škol: Jiří Kornatovský a Richard Conte vystavili na jaře 2013 v marseillské Galerii Tableau v rámci projektu Marseille - Evropské hlavní město kultury 2013.

V rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 uvádí Galerie Ladislava Sutnara Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara výstavu francouzského umělce a teoretika Richarda Conteho nazvanou "Láska a válka ve Versailles". Umělec představí "Bioart", výsledek dlouhodobého projektu, který vznikal v úzké spolupráci se zahradníky zámeckých sadů Versailles. Efemérní Bioart je zachycen na cyklu fotografií a videí.

V rámci projektu "Láska a válka ve Versailles", který Conte vystaví v České republice poprvé, bylo v zahradách legendárního francouzského zámku (od roku 2004 do roku 2010) pěstováno ovoce a zelenina s grafickými šablonami. Na sérii fotografií s jablky divák objeví erotické scény, které slunce v době uzrávání na ovoci doslova exponovalo. Jablka s galantními erotickými motivy XVIII. století představiují lásku, a baklažány – lilky, na jejichž slupkách slunce exponovalo motivy zbraní, granátů, válečných letadel a helicoptér představují válku. Téma lásky a války tak evokuje vášnivé, ale zároveň politické Versailles.

Hlavním tématem badatelské činnosti Richarda Conteho je tvůrčí proces, tzv. poïetika – antropologie tvorby (inspirovaná Valérym, Pareysonem a Passeronem). Uměleckou tvorbou a zkušeností s ní, jak v teoretické, tak praktické rovině se Conte zabývá dlouhodbě. Badatelská práce umělce se zaměřuje na studium tvůrčích přístupů – vznik uměleckého díla. Od doby, kdy Conte vedl redakci Recherches Poïetiqués se dostává ve své tvorbě k četným mezioborovým průnikům do oblastí jako je sport, průmysl, medicína, biologie, geofyzika, právo, které se mohou na první pohled jevit jako výtvarnému umění velmi vzdálená.

Richard Conte (*1953) je profesorem na Fakultě výtvarných umění a uměnovědy pařížské Sorbonny (ústav Arts Plastiques & Sciences de l'art). Jako výtvarník se zabývá malbou, performancí a Bioartem. V lednu 2012 byl zvolen ředitelem výzkumného institutu ACTE (Arts/ Créations/ Théories/ Esthétiques).

Výběr výstav: Galerie Tableau v Marseille, Galerie Zafman v Paříži, Muzeum Nicéphore-Niépce v Chalon-sur-Saône, svou práci také prezentoval na výstavách v zahraničí: v Koreji, Rusku, Tunisku, Kandě, Itálii, Německu, Belgii, na Komorském souostroví, atd. Díla Richarda Conteho jsou součástí veřejných i soukromých sbírek ve Francii, Dánsku, USA, Rusku, Jižní Koreji, Číně, Kanadě, Tunisku, atd.

Výběr z publikační činnosti: Pommes libertines (Libertínská jablka) 2008 s Emmanuelem Pierratem, Dessin hors papier (Kresba mimo papír) 2009, Esthétique du pire (Estetika nejhoršího) Centre Pompidou Metz 2011, atd. Profesor Conte řídil či spoluřídil přes deset kolektivních vědeckých publikací a založil edici Arts et monde contemporain (Umění a současný svět) při nakladatelství Sorbonny. Na webových stránkách www.richardconte.fr je možné shlédnout velkou část umělcovy práce v malbě, performanci, videu a Bioart.

Výstava ,,Láska a válka ve Versailles'' Richarda Conteho navazuje na spolupráci mezi francouzskou univerzitou Panthéon - Sorbonne a plzeňskou Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara. V rámci této spolupráce Jiří Kornatovský vystavil svá díla v Galerii Journiac pařížské Sorbonny na podzim roku 2013. Plzeňská výstava se zapisuje do kontinuálního dialogu, který umělci a profesoři těchto dvou škol: Jiří Kornatovský a Richard Conte vystavili na jaře 2013 v marseillské Galerii Tableau v rámci projektu Marseille - Evropské hlavní město kultury 2013.

 • vernisáž středa, 16 září 2015
 • od čtvrtek, 17 září 2015
 • do pátek, 16 říjen 2015

Ladislav Sutnar - Evropa, klutura

Místo konání: Budova váldy Horního Falcka, Regensburg

Projekt nesoucí název Ladislav Sutnar - Evropa, kultura je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU realizuje za významné podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, do jehož programu projekt spadá. Již od roku 1985, kdy vznikl, je cílem projektu Evropské hlavní město kultury přispět ke sblížení evropských národů. Města nesoucí tento prestižní titul tak každoročně prezentují a propagují kulturní dědictví svých zemí. Stejně tak Plzeň, která je Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, nabízí mimořádně rozsáhlou prezentaci kulturních projektů a aktivit. Jednou z ikon plzeňského programu je přitom i slavný rodák a významná osobnost světového designu Ladislav Sutnar, který byl až do svého odchodu do USA v roce 1939 jedním z předních designérů v Evropě.

„V projektu Ladislav Sutnar - Evropa, kultura jsme propojili tato dvě témata. Můj projekt Hommage à Sutnar jsme spojili s projektem prof. Míška Evropa/kultura. Studenti z evropských vysokých škol tak konfrontují své umění designérské i své světonázorové postoje a zároveň oslavují odkaz umělce, jehož dílo v Evropě znovu objevujeme," říká Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a jeden z vedoucích pedagogů projektu, do kterého se zapojily čtyři evropské vysoké umělecké školy.

V tomto projektu studenti vysokých uměleckých škol vzdávají poctu Sutnarovi - typografovi, grafickému designérovi, tvůrci plakátů, teoretikovi, pedagogovi a člověku, který věřil, že umění a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, dělat lepším, kultivovat. Zároveň se projekt dotýká hodnot, které po celá staletí formovaly tvář Evropy. Tyto hodnoty jsou tím, co současnou Evropu spojuje a zároveň vytváří prostor pro bohatství kultur, poznání a vzdělanosti. Význam kultury je v každé společnosti nezastupitelný. Kultura je nositelem dědictví, které má své kořeny v historii. Nese v sobě poznání minulosti a závazků, které logicky přecházejí z generace na generaci. „Je nutné se zastavit v každodenním shonu a uvědomit si, že kultura je nositelem nejen klasických významů, mezi které patří výtvarné umění, architektura, literatura, hudba nebo dramatická tvorba, včetně vzdělání, ale je součástí našeho chování a komplexu hodnot, které lidská společnost vytváří," doplňuje prof. Karel Míšek z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
„Studenti ze tří různých zemí dostali během společných workshopů, při kterých vzniklo na 150 plakátů na dané téma, příležitost k vzájemnému dialogu a společné tvorbě. Nyní mohou prostřednictvím série výstav a prezentací do tohoto tolik potřebného dialogu zapojit i širokou veřejnost," uzavírá děkan plzeňské fakulty Josef Mištera.

Zapojené univerzity:
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Akademie výtvarných umění ve Varšavě
Akademie výtvarných umění v Bratislavě
Soubor plakátů již byl prezentován na dvou výstavách v Plzni a v následujících měsících ho čekají i další zastávky ve výstavních prostorách nejen v Evropě. Monumentální verze výstavy bude k vidění na připravované výstavě v odletové hale letiště Václava Havla v Praze od září do listopadu 2015.

Místo konání: Budova váldy Horního Falcka, Regensburg

Projekt nesoucí název Ladislav Sutnar - Evropa, kultura je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU realizuje za významné podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, do jehož programu projekt spadá. Již od roku 1985, kdy vznikl, je cílem projektu Evropské hlavní město kultury přispět ke sblížení evropských národů. Města nesoucí tento prestižní titul tak každoročně prezentují a propagují kulturní dědictví svých zemí. Stejně tak Plzeň, která je Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, nabízí mimořádně rozsáhlou prezentaci kulturních projektů a aktivit. Jednou z ikon plzeňského programu je přitom i slavný rodák a významná osobnost světového designu Ladislav Sutnar, který byl až do svého odchodu do USA v roce 1939 jedním z předních designérů v Evropě.

„V projektu Ladislav Sutnar - Evropa, kultura jsme propojili tato dvě témata. Můj projekt Hommage à Sutnar jsme spojili s projektem prof. Míška Evropa/kultura. Studenti z evropských vysokých škol tak konfrontují své umění designérské i své světonázorové postoje a zároveň oslavují odkaz umělce, jehož dílo v Evropě znovu objevujeme," říká Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a jeden z vedoucích pedagogů projektu, do kterého se zapojily čtyři evropské vysoké umělecké školy.

V tomto projektu studenti vysokých uměleckých škol vzdávají poctu Sutnarovi - typografovi, grafickému designérovi, tvůrci plakátů, teoretikovi, pedagogovi a člověku, který věřil, že umění a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, dělat lepším, kultivovat. Zároveň se projekt dotýká hodnot, které po celá staletí formovaly tvář Evropy. Tyto hodnoty jsou tím, co současnou Evropu spojuje a zároveň vytváří prostor pro bohatství kultur, poznání a vzdělanosti. Význam kultury je v každé společnosti nezastupitelný. Kultura je nositelem dědictví, které má své kořeny v historii. Nese v sobě poznání minulosti a závazků, které logicky přecházejí z generace na generaci. „Je nutné se zastavit v každodenním shonu a uvědomit si, že kultura je nositelem nejen klasických významů, mezi které patří výtvarné umění, architektura, literatura, hudba nebo dramatická tvorba, včetně vzdělání, ale je součástí našeho chování a komplexu hodnot, které lidská společnost vytváří," doplňuje prof. Karel Míšek z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
„Studenti ze tří různých zemí dostali během společných workshopů, při kterých vzniklo na 150 plakátů na dané téma, příležitost k vzájemnému dialogu a společné tvorbě. Nyní mohou prostřednictvím série výstav a prezentací do tohoto tolik potřebného dialogu zapojit i širokou veřejnost," uzavírá děkan plzeňské fakulty Josef Mištera.

Zapojené univerzity:
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Akademie výtvarných umění ve Varšavě
Akademie výtvarných umění v Bratislavě
Soubor plakátů již byl prezentován na dvou výstavách v Plzni a v následujících měsících ho čekají i další zastávky ve výstavních prostorách nejen v Evropě. Monumentální verze výstavy bude k vidění na připravované výstavě v odletové hale letiště Václava Havla v Praze od září do listopadu 2015.

 • od pondělí, 17 srpen 2015
 • do pátek, 09 říjen 2015

Hele, kniha... podruhé

Výstavní projekt chystaný ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni představí respektovaný studijní obor, který propojuje literaturu, grafický design, typografii, ilustraci s dalšími oblastmi volného umění. Klasické techniky a nové technologie v podání nejúspěšnějších studentů vedly k vytvoření unikátních artefaktů.

Výstava Hele, kniha... představuje rozmanité práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni zabývající se různými pojetími knihy. Kniha se na výstavě představí jako svébytné nejen informační, ale také umělecké médium, jehož možností zpracování je nespočetně. K vidění budou ručně vázané knihy šité japonskou či koptskou vazbou, tedy tradiční knihařská práce. Tradiční je také práce s ručním papírem, přičemž méně tradiční, ale o to pozoruhodnější je práce s barvenou papírovinou, která je využita pro tvorbu knižní ilustrace. K vidění jsou také skládaná leporela, z různých materiálů, různého způsobu zpracování a různých formátů. Největšími knihami lze procházet, jiné lze otevřít a „vstoupit" do nich. Zastoupen je také komiks, který se zde objevuje především v podobě plzeňských pověstí, historie města a slavných osobností Plzně. Komiks je také zpracován v podobě velkých kostek, které volně levitují v prostoru. Některé vystavené práce se pohybují na rozmezí knihy a objektu a kladou divákům otázky, jestli to či ono je stále ještě knihou...

Kurátoři: Zdeňka Bílková, František Steker

Výstavní projekt chystaný ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni představí respektovaný studijní obor, který propojuje literaturu, grafický design, typografii, ilustraci s dalšími oblastmi volného umění. Klasické techniky a nové technologie v podání nejúspěšnějších studentů vedly k vytvoření unikátních artefaktů.

Výstava Hele, kniha... představuje rozmanité práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni zabývající se různými pojetími knihy. Kniha se na výstavě představí jako svébytné nejen informační, ale také umělecké médium, jehož možností zpracování je nespočetně. K vidění budou ručně vázané knihy šité japonskou či koptskou vazbou, tedy tradiční knihařská práce. Tradiční je také práce s ručním papírem, přičemž méně tradiční, ale o to pozoruhodnější je práce s barvenou papírovinou, která je využita pro tvorbu knižní ilustrace. K vidění jsou také skládaná leporela, z různých materiálů, různého způsobu zpracování a různých formátů. Největšími knihami lze procházet, jiné lze otevřít a „vstoupit" do nich. Zastoupen je také komiks, který se zde objevuje především v podobě plzeňských pověstí, historie města a slavných osobností Plzně. Komiks je také zpracován v podobě velkých kostek, které volně levitují v prostoru. Některé vystavené práce se pohybují na rozmezí knihy a objektu a kladou divákům otázky, jestli to či ono je stále ještě knihou...

Kurátoři: Zdeňka Bílková, František Steker

 • vernisáž čtvrtek, 30 červenec 2015
 • od pátek, 31 červenec 2015
 • do neděle, 27 září 2015

Krásy Zhejiangu

Na venkově a na ostrovech provincie Zhejiang žije skupina zemědělců a rybářů, kteří se stali nadšenými amatéry v tradičním místním umění. Ačkoli pouze krátce, absolvovali odborné studium a odborné přípravy v umělecké škole, a za pomoci výtvarných pedagogů z místních kulturních center se jim daří pokračovat v umění malování. Obrazy odrážejí jejich každodenní život, místní tradice a zvyky na papíře, nebo plátně v různých formách. Jejich práce je známá jako malba rybářů a zemědělců.

Obrazy na výstavě jsou plné fantazie, jednoduché a přirozené, stručné, a výrazné. Umělci malují volnými, ale ráznými tahy, používají výrazné barvy a kladou důraz na detaily. Jejich tvorba je nespoutaná, celkovým dojmem působí obrazy možná až dětsky, lidé jsou větší než stromy, ryby jsou větší než lodě, zároveň však působí čistě, jednoduše, zasněně, až mysticky. Obrazy Vás vtáhnou do života rybářů a zemědělců provincie Zhejiang, která nese vůni půdy a zvuky moře.

Výstavu a její autory budeme hostit bohužel pouze týden, můžeme se ale těšit na živou prezentaci těchto umělců. Denně budou přímo v prostoru své výstavy malovat nové výjevy z moří a polí, nebo kdo ví, možná se inspirují krásami našich krajů.

Na venkově a na ostrovech provincie Zhejiang žije skupina zemědělců a rybářů, kteří se stali nadšenými amatéry v tradičním místním umění. Ačkoli pouze krátce, absolvovali odborné studium a odborné přípravy v umělecké škole, a za pomoci výtvarných pedagogů z místních kulturních center se jim daří pokračovat v umění malování. Obrazy odrážejí jejich každodenní život, místní tradice a zvyky na papíře, nebo plátně v různých formách. Jejich práce je známá jako malba rybářů a zemědělců.

Obrazy na výstavě jsou plné fantazie, jednoduché a přirozené, stručné, a výrazné. Umělci malují volnými, ale ráznými tahy, používají výrazné barvy a kladou důraz na detaily. Jejich tvorba je nespoutaná, celkovým dojmem působí obrazy možná až dětsky, lidé jsou větší než stromy, ryby jsou větší než lodě, zároveň však působí čistě, jednoduše, zasněně, až mysticky. Obrazy Vás vtáhnou do života rybářů a zemědělců provincie Zhejiang, která nese vůni půdy a zvuky moře.

Výstavu a její autory budeme hostit bohužel pouze týden, můžeme se ale těšit na živou prezentaci těchto umělců. Denně budou přímo v prostoru své výstavy malovat nové výjevy z moří a polí, nebo kdo ví, možná se inspirují krásami našich krajů.

 • vernisáž pondělí, 22 červen 2015
 • od úterý, 23 červen 2015
 • do pátek, 26 červen 2015

Úspěch Mladého ateliéru

středa, 10 červen 2015 11:05

Mladý ateliér získal 2. místo na Prague Design Week

Mladý ateliér získal 2. místo na Prague Design Week

Hommage à Sutnar - Evropa, kultura

Projekt nesoucí název Hommage à Sutnar - Evropa, kultura je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU realizuje za významné podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, do jehož programu projekt spadá. Již od roku 1985, kdy vznikl, je cílem projektu Evropské hlavní město kultury přispět ke sblížení evropských národů. Města nesoucí tento prestižní titul tak každoročně prezentují a propagují kulturní dědictví svých zemí. Stejně tak Plzeň, která je Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, nabízí mimořádně rozsáhlou prezentaci kulturních projektů a aktivit. Jednou z ikon plzeňského programu je přitom i slavný rodák a významná osobnost světového designu Ladislav Sutnar, který byl až do svého odchodu do USA v roce 1939 jedním z předních designérů v Evropě.

Druhého uvedení se tato výstava dočká ve foyer Nové scény Divadla J. K. Tyla v Plzni, cílem je přiblížení projektu širší veřejnosti a kde jinde než v kulturní instituci by se to mělo lépe podařit.

více o projektu najdete ZDE.

Projekt nesoucí název Hommage à Sutnar - Evropa, kultura je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU realizuje za významné podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, do jehož programu projekt spadá. Již od roku 1985, kdy vznikl, je cílem projektu Evropské hlavní město kultury přispět ke sblížení evropských národů. Města nesoucí tento prestižní titul tak každoročně prezentují a propagují kulturní dědictví svých zemí. Stejně tak Plzeň, která je Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, nabízí mimořádně rozsáhlou prezentaci kulturních projektů a aktivit. Jednou z ikon plzeňského programu je přitom i slavný rodák a významná osobnost světového designu Ladislav Sutnar, který byl až do svého odchodu do USA v roce 1939 jedním z předních designérů v Evropě.

Druhého uvedení se tato výstava dočká ve foyer Nové scény Divadla J. K. Tyla v Plzni, cílem je přiblížení projektu širší veřejnosti a kde jinde než v kulturní instituci by se to mělo lépe podařit.

více o projektu najdete ZDE.

 • vernisáž čtvrtek, 04 červen 2015
 • od pátek, 05 červen 2015
 • do neděle, 28 červen 2015

(ID)ENTITA

Festival Days of Jerusalem , Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury vás zvou na koprodukční výstavu volného umění a designu (ID)ENTITA.

„Člověk je právě tím víc sebou samým, tím více individualitou, že má sílu, fantazii a inteligenci se proměňovat." (Milan Kundera)

Třicet mladých multidisciplinárních umělců ze dvou měst – Jeruzaléma a Plzně, se setká v industriálním prostoru plzeňského DEPO2015, aby se z různorodých perspektiv, na základě odlišných osobních zkušeností pramenících z rozdílných kultur a zázemí, zabývali svojí identitou. Expozici tvoří díla vybraná na základě otevřené výzvy vyhlášené na jeruzalémské vysoké škole Bezalel Academy of Arts and Design a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Kurátoři: Danica Kovařová, Claudette Zorea
Výstavní architektura: Denisa Strmisková a Dagmar Štěpánová (studio Formafatal)

Days of Jerusalem jsou kulturní akcí pořádanou pod záštitou Jeruzalémské radnice a tento rok budou pořádány v Plzni, které je evropským městem kultury 2015, a to ve spolupráci s Plzeňským krajem, radnicí města Plzeň a projektem Plzeň EHMK 2015.

Jedním z cílů Days of Jerusalem v Plzni je nejen přivézt zajímavé umělce, ale navíc je propojit s těmi českými. Proto většina highlightů plzeňského programu spočívá právě v koprodukčních projektech. Ty budou na Days of Jerusalem prezentovány jako výsledek společného úsilí a kulturní spolupráce.

Více informací najdete na adrese http://daysofjerusalem.com/cs.

Festival Days of Jerusalem , Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury vás zvou na koprodukční výstavu volného umění a designu (ID)ENTITA.

„Člověk je právě tím víc sebou samým, tím více individualitou, že má sílu, fantazii a inteligenci se proměňovat." (Milan Kundera)

Třicet mladých multidisciplinárních umělců ze dvou měst – Jeruzaléma a Plzně, se setká v industriálním prostoru plzeňského DEPO2015, aby se z různorodých perspektiv, na základě odlišných osobních zkušeností pramenících z rozdílných kultur a zázemí, zabývali svojí identitou. Expozici tvoří díla vybraná na základě otevřené výzvy vyhlášené na jeruzalémské vysoké škole Bezalel Academy of Arts and Design a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Kurátoři: Danica Kovařová, Claudette Zorea
Výstavní architektura: Denisa Strmisková a Dagmar Štěpánová (studio Formafatal)

Days of Jerusalem jsou kulturní akcí pořádanou pod záštitou Jeruzalémské radnice a tento rok budou pořádány v Plzni, které je evropským městem kultury 2015, a to ve spolupráci s Plzeňským krajem, radnicí města Plzeň a projektem Plzeň EHMK 2015.

Jedním z cílů Days of Jerusalem v Plzni je nejen přivézt zajímavé umělce, ale navíc je propojit s těmi českými. Proto většina highlightů plzeňského programu spočívá právě v koprodukčních projektech. Ty budou na Days of Jerusalem prezentovány jako výsledek společného úsilí a kulturní spolupráce.

Více informací najdete na adrese http://daysofjerusalem.com/cs.

 • vernisáž středa, 03 červen 2015
 • od čtvrtek, 04 červen 2015
 • do sobota, 20 červen 2015

klauzury/diplomky 2015

Stejně jako v minulých letech pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara na závěr akademického roku přehlídku toho nejlepšího z klauzurních, semestrálních, bakalářských a diplomových prací. Výstavu zahájíme v pondělí 8.6.2015 v 17 hodin v budově fakulty.

Všechny ateliéry předvedou to nejlepší z prací svých studentů za akademický rok 2014/2015. Zároveň je výstava koncipována jako reprezentativní výstava plzeňské umělecké fakulty, která nese Sutnarovo jméno a pečuje o jeho duchovní odkaz. Naleznete zde tedy díla inspirovaná Sutnarem – jeho tvorbou a jeho učením. Výstava probíhá zároveň s dalšími dvěma prezentacemi studentských prací reagujících na Sutnara. Ve foyer Nové scény Divadla J. K. Tyla v Plzni jsou k vidění plakáty z cyklu Hommage à Sutnar – Evropa, kultura; v Galerii města Plzně probíhá výstava Inspirace Sutnar s pestrou paletou prací, od dřevěných hraček až po šperky. Výstavy jsou součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který  akulta designu a umění Ladislava Sutnara realizuje se společností Plzeň 2015, o.p.s. a dalšími partnery.

Výstava klauzurních, semestrálních, bakalářských a diplomových prací, která má tradici již od působení původního Ústavu umění a designu, propojí celou budovu plzeňské "továrny na umění" v jeden obrovský výstavní prostor. Za léta fungování této umělecké školy si její studenti pod vedením renomovaných uměleckých osobností vybudovali nejen doma, ale i v zahraničí vynikající pověst, a tak se můžeme i letos těšit na přehlídku talentovaných a mnohdy již i v praxi úspěšných mladých umělců.

Stejně jako v minulých letech pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara na závěr akademického roku přehlídku toho nejlepšího z klauzurních, semestrálních, bakalářských a diplomových prací. Výstavu zahájíme v pondělí 8.6.2015 v 17 hodin v budově fakulty.

Všechny ateliéry předvedou to nejlepší z prací svých studentů za akademický rok 2014/2015. Zároveň je výstava koncipována jako reprezentativní výstava plzeňské umělecké fakulty, která nese Sutnarovo jméno a pečuje o jeho duchovní odkaz. Naleznete zde tedy díla inspirovaná Sutnarem – jeho tvorbou a jeho učením. Výstava probíhá zároveň s dalšími dvěma prezentacemi studentských prací reagujících na Sutnara. Ve foyer Nové scény Divadla J. K. Tyla v Plzni jsou k vidění plakáty z cyklu Hommage à Sutnar – Evropa, kultura; v Galerii města Plzně probíhá výstava Inspirace Sutnar s pestrou paletou prací, od dřevěných hraček až po šperky. Výstavy jsou součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který  akulta designu a umění Ladislava Sutnara realizuje se společností Plzeň 2015, o.p.s. a dalšími partnery.

Výstava klauzurních, semestrálních, bakalářských a diplomových prací, která má tradici již od působení původního Ústavu umění a designu, propojí celou budovu plzeňské "továrny na umění" v jeden obrovský výstavní prostor. Za léta fungování této umělecké školy si její studenti pod vedením renomovaných uměleckých osobností vybudovali nejen doma, ale i v zahraničí vynikající pověst, a tak se můžeme i letos těšit na přehlídku talentovaných a mnohdy již i v praxi úspěšných mladých umělců.

Ondřej Neff (a jeho dílo) očima studentů

Srdečně Vás zveme do Univerzitní knihovny Západočeské univerzity na vernisáž výstavy ilustrovaných, komiksových a lentikulárních /pohyblivých/ plakátů k 70. jubileu Ondřeje Neffa. Výstavu zahájíme ve středu 3.6.2015 v 17:00 v Knihově Bory /Univerzitní 18/. Součástí zahájení je také autorské čtení Ondřeje Neffa, je tedy opravdu na co se těšit Výstava je zdarma přístupná do 3.7.2015 v otevíracích hodinách Univerzitní knihovny.

Celkově bude ke shlédnutí 43 tištěných a 11 lentikulárních plakátů velikosti B1, které ilustrativně a komiksově reagují jak na osobnost Ondřeje Neffa, tak na jeho knihy a práci. V lentikulárních tiscích jsou náznaky obsahu knihy, stejně jako reakce na internetovou doménu Neviditelný pes či Hyena, rozhýbány do 3 kreseb.

Ondřej Neff
Český spisovatel science-fiction, science-fiction odborník, novinář, zakladatel 1. internetového deníku v Čechách Neviditelný pes, překladatel, teoretik fotografie i science-fiction. Ondřej Neff je všestranným činitelem v oblasti kultury a publicistiky a od poloviny 80. let nejvýraznější osobností české science-fiction. Ke sci-fi literatuře se Ondřej Neff dostal přes svého oblíbeného Julese Verna, jehož knihy sbírá ve starých vydáních a napsal o něm monografii. Ondřej Neff se věnuje hlavně svému Neviditelnému psu, texty z internetu vydal v pěti svazcích. Pokračuje ve vydávání Zakázaných technologií v Ikarii, v Softwarových novinách tiskne seriál Milenium a příležitostně píše i povídky.

 

http://www.knihovna.zcu.cz/
http://www.fdu.zcu.cz/cz/339-komiks-a-ilustrace-pro-deti
https://www.facebook.com/#!/comics.zcu?fref=ts

 

 

Srdečně Vás zveme do Univerzitní knihovny Západočeské univerzity na vernisáž výstavy ilustrovaných, komiksových a lentikulárních /pohyblivých/ plakátů k 70. jubileu Ondřeje Neffa. Výstavu zahájíme ve středu 3.6.2015 v 17:00 v Knihově Bory /Univerzitní 18/. Součástí zahájení je také autorské čtení Ondřeje Neffa, je tedy opravdu na co se těšit Výstava je zdarma přístupná do 3.7.2015 v otevíracích hodinách Univerzitní knihovny.

Celkově bude ke shlédnutí 43 tištěných a 11 lentikulárních plakátů velikosti B1, které ilustrativně a komiksově reagují jak na osobnost Ondřeje Neffa, tak na jeho knihy a práci. V lentikulárních tiscích jsou náznaky obsahu knihy, stejně jako reakce na internetovou doménu Neviditelný pes či Hyena, rozhýbány do 3 kreseb.

Ondřej Neff
Český spisovatel science-fiction, science-fiction odborník, novinář, zakladatel 1. internetového deníku v Čechách Neviditelný pes, překladatel, teoretik fotografie i science-fiction. Ondřej Neff je všestranným činitelem v oblasti kultury a publicistiky a od poloviny 80. let nejvýraznější osobností české science-fiction. Ke sci-fi literatuře se Ondřej Neff dostal přes svého oblíbeného Julese Verna, jehož knihy sbírá ve starých vydáních a napsal o něm monografii. Ondřej Neff se věnuje hlavně svému Neviditelnému psu, texty z internetu vydal v pěti svazcích. Pokračuje ve vydávání Zakázaných technologií v Ikarii, v Softwarových novinách tiskne seriál Milenium a příležitostně píše i povídky.

 

http://www.knihovna.zcu.cz/
http://www.fdu.zcu.cz/cz/339-komiks-a-ilustrace-pro-deti
https://www.facebook.com/#!/comics.zcu?fref=ts

 

 

 • vernisáž pátek, 03 červenec 2015

Ladislav Sutnar - Venuše a Inspirace Sutnar

úterý, 19 květen 2015 12:52

Mimořádná výstava Sutnarových slavných Venuší a reflexe Sutnara v dílech studentů fakulty, která nese jeho jméno.

Mimořádná výstava Sutnarových slavných Venuší a reflexe Sutnara v dílech studentů fakulty, která nese jeho jméno.

Ladislav Sutnar - užitá tvorba

úterý, 12 květen 2015 09:44

Další z cyklu výstav projektu Návrat Ladislava Sutnara

Další z cyklu výstav projektu Návrat Ladislava Sutnara

Unie umění a designu v Plzni

pondělí, 11 květen 2015 13:12

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU zakládá Unii umění a designu.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU zakládá Unii umění a designu.

Současný český dům očima mladých architektů

Již dříve jsme informovali o projektu Soutěž Současný dům očima mladých architektů 2015, všechna soutěžní kola jsou uzavřená, vítěze známe, a tak nezbývá než zahájit dvě výstavy, které z projektu vzešly.

13. - 16. května 2015 se na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara setkají vítězové z jendotlivých zahraničních škol, a při společném workshopu na téma Rodinný dům v městské zástavbě, budou moci konfrontovat a srovnávat svou tvorbu. Studenti z Polska, Maďarska, Slovinska a České republiky nabídnou výhled pro budoucnost rodinného bydlení ve 21. století.

První výstava bude zahájena 13.5.2015 v 17 hodin v Restauraci ZA OPONOU v budově Nového divadla v Plzni. Tato část nabídne ohlédnutí za předešlými ročníky soutěže. Výstava potrvá do 13.6.2015 a bude otevřena vždy od pondělí do neděle 11:00 - 24:00.

Druhá výstava mapuje letošní ročník soutěže a pohled na současný městský a současný venkovský dům očima maldých architektů. Vernisáž se koná 15.5.2015 v 15 hodin v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Výstava potrvá do 29.5.2015 a bude otevřena vždy od pondělí do pátku 08:00 - 20:00.

Výstava 4. ročník soutěže se konají pod záštitou
ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA
1. náměstka primátora statutárního města Plzně Mgr. Martina Baxy
a děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Josefa Mištery

Projekt je podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem.
Další informace na www.slavnestavby.cz

 

 

 

Již dříve jsme informovali o projektu Soutěž Současný dům očima mladých architektů 2015, všechna soutěžní kola jsou uzavřená, vítěze známe, a tak nezbývá než zahájit dvě výstavy, které z projektu vzešly.

13. - 16. května 2015 se na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara setkají vítězové z jendotlivých zahraničních škol, a při společném workshopu na téma Rodinný dům v městské zástavbě, budou moci konfrontovat a srovnávat svou tvorbu. Studenti z Polska, Maďarska, Slovinska a České republiky nabídnou výhled pro budoucnost rodinného bydlení ve 21. století.

První výstava bude zahájena 13.5.2015 v 17 hodin v Restauraci ZA OPONOU v budově Nového divadla v Plzni. Tato část nabídne ohlédnutí za předešlými ročníky soutěže. Výstava potrvá do 13.6.2015 a bude otevřena vždy od pondělí do neděle 11:00 - 24:00.

Druhá výstava mapuje letošní ročník soutěže a pohled na současný městský a současný venkovský dům očima maldých architektů. Vernisáž se koná 15.5.2015 v 15 hodin v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Výstava potrvá do 29.5.2015 a bude otevřena vždy od pondělí do pátku 08:00 - 20:00.

Výstava 4. ročník soutěže se konají pod záštitou
ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA
1. náměstka primátora statutárního města Plzně Mgr. Martina Baxy
a děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Josefa Mištery

Projekt je podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem.
Další informace na www.slavnestavby.cz

 

 

 

 • vernisáž pátek, 15 květen 2015
 • od sobota, 16 květen 2015
 • do pátek, 29 květen 2015

FDUFestival studentského filmu

středa, 06 květen 2015 09:45

První ročník soutěžní přehlídky studentských filmů se uskuteční 12. května 2015

První ročník soutěžní přehlídky studentských filmů se uskuteční 12. května 2015

Skečbetl

středa, 29 duben 2015 09:55

20.5.2015 od 15 hodin se v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnare odehraje 2. ročník soutěžního ilustrátorského klání Skečbetl. Stále jsou otevřené přihlášky, a to až do 5.5.2015, přihlásit se můžete přes formulář na webu skecbetl.cz.

Pro začínající mladé ilustrátory dnes není jednoduché prorazit. Není jednoduché se dostat k zakázkám a překročit tak propast, která vzniká mezi školou a profesí. Potíže v tomto ohledu může vyřešit zdravá komunita nadšených lidí, a přesně takovou se studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pokouší v Plzni založit. Proto vznikl Skečbetl, soutěž do které se může přihlásit v podstatě kdokoliv. Ve dvou kolech a ve dvou disciplínách mají soutěžící možnost během časového limitu předvést co umí. Skečbetl ale není jen o soutěžení, pozvaní jsou i jedni z nejzručnějších ilustrátorů současné scény, např. Vladimír Strejček, nechybí ani zástupci studií, nebo ambiciózních projektů v oblasti grafiky. Skečbetl nabídne prostor pro diskuzi a vzájemnou inspiraci. Během přednášek připravovaných pro letošní rok padnou i praktické informace o tom, jak funguje komunikace mezi klienty a umělci, nebo jak správně ohodnotit svou práci. Pozvaní výtvarníci zase rádi načerpají energii a nové nápady v čerstvém kolektivu.

Aktuality sledujte na facebooku Skečbetlu.

20.5.2015 od 15 hodin se v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnare odehraje 2. ročník soutěžního ilustrátorského klání Skečbetl. Stále jsou otevřené přihlášky, a to až do 5.5.2015, přihlásit se můžete přes formulář na webu skecbetl.cz.

Pro začínající mladé ilustrátory dnes není jednoduché prorazit. Není jednoduché se dostat k zakázkám a překročit tak propast, která vzniká mezi školou a profesí. Potíže v tomto ohledu může vyřešit zdravá komunita nadšených lidí, a přesně takovou se studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pokouší v Plzni založit. Proto vznikl Skečbetl, soutěž do které se může přihlásit v podstatě kdokoliv. Ve dvou kolech a ve dvou disciplínách mají soutěžící možnost během časového limitu předvést co umí. Skečbetl ale není jen o soutěžení, pozvaní jsou i jedni z nejzručnějších ilustrátorů současné scény, např. Vladimír Strejček, nechybí ani zástupci studií, nebo ambiciózních projektů v oblasti grafiky. Skečbetl nabídne prostor pro diskuzi a vzájemnou inspiraci. Během přednášek připravovaných pro letošní rok padnou i praktické informace o tom, jak funguje komunikace mezi klienty a umělci, nebo jak správně ohodnotit svou práci. Pozvaní výtvarníci zase rádi načerpají energii a nové nápady v čerstvém kolektivu.

Aktuality sledujte na facebooku Skečbetlu.

Hommage à Sutnar - Evropa, kultura

Výstavu pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ve spolupráci s Fakultou umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Putovní výstava bude následně k vidění v Praze na Letišti Václava Havla, ve Varšavě, Bratislavě a dalších nejen evropských městech.

Projekt nesoucí název Hommage à Sutnar - Evropa, kultura je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU realizuje za významné podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, do jehož programu projekt spadá. Již od roku 1985, kdy vznikl, je cílem projektu Evropské hlavní město kultury přispět ke sblížení evropských národů. Města nesoucí tento prestižní titul tak každoročně prezentují a propagují kulturní dědictví svých zemí. Stejně tak Plzeň, která je Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, nabízí mimořádně rozsáhlou prezentaci kulturních projektů a aktivit. Jednou z ikon plzeňského programu je přitom i slavný rodák a významná osobnost světového designu Ladislav Sutnar, který byl až do svého odchodu do USA v roce 1939 jedním z předních designérů v Evropě.

„V projektu Hommage à Sutnar - Evropa, kultura jsme propojili tato dvě témata. Můj projekt Hommage à Sutnar jsme spojili s projektem prof. Míška Evropa/kultura. Studenti z evropských vysokých škol tak konfrontují své umění designérské i své světonázorové postoje a zároveň oslavují odkaz umělce, jehož dílo v Evropě znovu objevujeme ," říká Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a jeden z vedoucích pedagogů projektu, do kterého se zapojily čtyři evropské vysoké umělecké školy.

„Po Jiřím Trnkovi, prvním ze slavných Plzeňanů připomínaném dvěma velkými výstavami, se nyní Plzeň jako Evropské hlavní město kultury stává městem Sutnarovým. Jeho odkaz tvoří důležitou součást kulturního dědictví Plzně a jako inspirace může podnítit další generaci umělců, kteří zde tvoří a pomáhají vtisknout Plzni novou značku kulturní metropole," uvádí programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.

"V tomto projektu studenti vysokých uměleckých škol vzdávají poctu Sutnarovi - typografovi, grafickému designérovi, tvůrci plakátů, teoretikovi, pedagogovi a člověku, který věřil, že umění a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, dělat lepším, kultivovat," dodává Josef Mištera.

Zároveň se projekt dotýká hodnot, které po celá staletí formovaly tvář Evropy. Tyto hodnoty jsou tím, co současnou Evropu spojuje a zároveň vytváří prostor pro bohatství kultur, poznání a vzdělanosti. „Je nutné se zastavit v každodenním shonu a uvědomit si, že kultura je nositelem nejen klasických významů, mezi které patří výtvarné umění, architektura, literatura, hudba nebo dramatická tvorba, včetně vzdělání, ale je součástí našeho chování a komplexu hodnot, které lidská společnost vytváří," doplňuje prof. Karel Míšek z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Studenti ze tří různých zemí dostali během společných workshopů, při kterých vzniklo téměř 150 plakátů na dané téma, příležitost k vzájemnému dialogu a společné tvorbě. Nyní mohou prostřednictvím série výstav a prezentací do tohoto tolik potřebného dialogu zapojit i širokou veřejnost," uzavírá děkan plzeňské fakulty Josef Mištera.

Zapojené univerzity:
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Akademie výtvarných umění ve Varšavě
Akademie výtvarných umění v Bratislavě

Soubor plakátů na téma Hommage à Sutnar - Evropa, kultura bude v první fázi postupně vystaven ve třech zemích, poté ho čekají další výstavní prostory nejen v Evropě.
Plzeň / ČR – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Plzeň / ČR  Foyer Nového divadla v Plzni (červen 2015)
Praha / ČR – Letiště Václava Havla, Terminál II (podzim 2015)
Varšava / PL – Akademie výtvarných umění
Bratislava / SR – Muzeum designu

Výstavu pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ve spolupráci s Fakultou umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Putovní výstava bude následně k vidění v Praze na Letišti Václava Havla, ve Varšavě, Bratislavě a dalších nejen evropských městech.

Projekt nesoucí název Hommage à Sutnar - Evropa, kultura je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU realizuje za významné podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, do jehož programu projekt spadá. Již od roku 1985, kdy vznikl, je cílem projektu Evropské hlavní město kultury přispět ke sblížení evropských národů. Města nesoucí tento prestižní titul tak každoročně prezentují a propagují kulturní dědictví svých zemí. Stejně tak Plzeň, která je Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, nabízí mimořádně rozsáhlou prezentaci kulturních projektů a aktivit. Jednou z ikon plzeňského programu je přitom i slavný rodák a významná osobnost světového designu Ladislav Sutnar, který byl až do svého odchodu do USA v roce 1939 jedním z předních designérů v Evropě.

„V projektu Hommage à Sutnar - Evropa, kultura jsme propojili tato dvě témata. Můj projekt Hommage à Sutnar jsme spojili s projektem prof. Míška Evropa/kultura. Studenti z evropských vysokých škol tak konfrontují své umění designérské i své světonázorové postoje a zároveň oslavují odkaz umělce, jehož dílo v Evropě znovu objevujeme ," říká Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a jeden z vedoucích pedagogů projektu, do kterého se zapojily čtyři evropské vysoké umělecké školy.

„Po Jiřím Trnkovi, prvním ze slavných Plzeňanů připomínaném dvěma velkými výstavami, se nyní Plzeň jako Evropské hlavní město kultury stává městem Sutnarovým. Jeho odkaz tvoří důležitou součást kulturního dědictví Plzně a jako inspirace může podnítit další generaci umělců, kteří zde tvoří a pomáhají vtisknout Plzni novou značku kulturní metropole," uvádí programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.

"V tomto projektu studenti vysokých uměleckých škol vzdávají poctu Sutnarovi - typografovi, grafickému designérovi, tvůrci plakátů, teoretikovi, pedagogovi a člověku, který věřil, že umění a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, dělat lepším, kultivovat," dodává Josef Mištera.

Zároveň se projekt dotýká hodnot, které po celá staletí formovaly tvář Evropy. Tyto hodnoty jsou tím, co současnou Evropu spojuje a zároveň vytváří prostor pro bohatství kultur, poznání a vzdělanosti. „Je nutné se zastavit v každodenním shonu a uvědomit si, že kultura je nositelem nejen klasických významů, mezi které patří výtvarné umění, architektura, literatura, hudba nebo dramatická tvorba, včetně vzdělání, ale je součástí našeho chování a komplexu hodnot, které lidská společnost vytváří," doplňuje prof. Karel Míšek z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Studenti ze tří různých zemí dostali během společných workshopů, při kterých vzniklo téměř 150 plakátů na dané téma, příležitost k vzájemnému dialogu a společné tvorbě. Nyní mohou prostřednictvím série výstav a prezentací do tohoto tolik potřebného dialogu zapojit i širokou veřejnost," uzavírá děkan plzeňské fakulty Josef Mištera.

Zapojené univerzity:
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Akademie výtvarných umění ve Varšavě
Akademie výtvarných umění v Bratislavě

Soubor plakátů na téma Hommage à Sutnar - Evropa, kultura bude v první fázi postupně vystaven ve třech zemích, poté ho čekají další výstavní prostory nejen v Evropě.
Plzeň / ČR – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Plzeň / ČR  Foyer Nového divadla v Plzni (červen 2015)
Praha / ČR – Letiště Václava Havla, Terminál II (podzim 2015)
Varšava / PL – Akademie výtvarných umění
Bratislava / SR – Muzeum designu

 • vernisáž čtvrtek, 07 květen 2015
 • od pátek, 08 květen 2015
 • do pátek, 29 květen 2015

Nominace na Cenu Ladislava Sutnara 2015

pondělí, 20 duben 2015 13:58

FDULS vyhlašuje čtvrtý ročník prestižní Ceny Ladislava Sutnara.

FDULS vyhlašuje čtvrtý ročník prestižní Ceny Ladislava Sutnara.

FDULS na Prague Photo 2015

pondělí, 20 duben 2015 12:21

FDULS reprezentuje na Prague Photo pět studentů Užité fotografie.

FDULS reprezentuje na Prague Photo pět studentů Užité fotografie.

10 let plzeňských laviček

I v letošním roce se mohou plzeňané těšit na barevné lavičky ve Smetanových sadech. Jubilejní 10. ročník plzeňských laviček zahájíme výstavou, která se ohlíží zpět za historií projektu. V pondělí 20.4.2015 v 17 hodin zahájíme ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje retrospektivní výstavu, která reflektuje na úspěch projektu - 127 laviček, 57 autorů a 58 sponzorů.

Rotary Club Plzeň Beseda svým projektem Lavičky naplňuje záměry rotariánského hnutí pomáhat potřebným, pomáhat mládeži a pomáhat v místě kde žijí. Lavičky z minulých ročníků lze spatřit v areálech Fakultní nemocnice v Plzni na Borech a na Lochotíně, i ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, kam byly po skončení minulých ročníků darovány.

Lavičky jsou veřejným vyjádřením humanitární podpory zúčastněných firem a společností zdravotně postiženým dětem sdruženým v občanském sdružení HELP ME. Lavičky byly vyrobeny dle návrhu Architektonického studia Hysek výrobním družstvem TVAR Klatovy. Výtvarné ztvárnění laviček každoročně realizují studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni dle vlastních návrhů vybraných dárcovskými subjekty.

 

I v letošním roce se mohou plzeňané těšit na barevné lavičky ve Smetanových sadech. Jubilejní 10. ročník plzeňských laviček zahájíme výstavou, která se ohlíží zpět za historií projektu. V pondělí 20.4.2015 v 17 hodin zahájíme ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje retrospektivní výstavu, která reflektuje na úspěch projektu - 127 laviček, 57 autorů a 58 sponzorů.

Rotary Club Plzeň Beseda svým projektem Lavičky naplňuje záměry rotariánského hnutí pomáhat potřebným, pomáhat mládeži a pomáhat v místě kde žijí. Lavičky z minulých ročníků lze spatřit v areálech Fakultní nemocnice v Plzni na Borech a na Lochotíně, i ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, kam byly po skončení minulých ročníků darovány.

Lavičky jsou veřejným vyjádřením humanitární podpory zúčastněných firem a společností zdravotně postiženým dětem sdruženým v občanském sdružení HELP ME. Lavičky byly vyrobeny dle návrhu Architektonického studia Hysek výrobním družstvem TVAR Klatovy. Výtvarné ztvárnění laviček každoročně realizují studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni dle vlastních návrhů vybraných dárcovskými subjekty.

 

 • vernisáž pondělí, 20 duben 2015
 • od úterý, 21 duben 2015
 • do pondělí, 18 květen 2015

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E