Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

galerie ladislava sutnara

adresa
Riegrova 11, 301 00 Plzeň

kontakt
e-mail /  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon / 377 63 68 89

Otevírací doba
úterý - pátek 10:00 - 18:00
sobota 10:00 - 15:00

Sledujte FB profil naší galerie zde

galerie LS rieg

Galerie Ladislava Sutnara vznikla v květnu 2011 transformací dosavadní Univerzitní galerie, situované v kulturním srdci města – v bezprostřední blízkosti Divadla J. K. Tyla, Měšťanské besedy, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Západočeského muzea či Knihovny města Plzně. Jejím dlouhodobým cílem je etablovat se jako prestižní galerie, jež se soustředí převážně na vystavování současného designu a užitého umění. Tato pozice by měla reflektovat zvyšující se význam a důležitost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v plzeňské i regionální kultuře a školství. Galerie hostí výstavy domácích i hostujících pedagogů a studentů, zároveň v rámci přeshraniční i euroregionální spolupráce seznamuje veřejnost s tvorbou spřízněných zahraničních umělců, designérů a institucí – a to především partnerských měst Plzně či bývalých, současných a budoucích evropských hlavních měst kultury. Hlásí se tak k aktivní spoluúčasti na projektu Plzeň – EHMK 2015.

Neméně významný je pro galerii jedinečný odkaz osobnosti a díla Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka. Galerie se hlásí k Sutnarovi i jedním z jeho log, které si se svolením Radoslava L. Sutnara, syna proslulého designéra, vzala za své. Jedna z výstav bude každoročně věnována právě fenoménu Sutnar – a stane se tak jedním z uzlových bodů struktury výstavního plánu. Dalším takovým bodem jsou květnové Slavnosti svobody, během nichž se v galerii již několik let představují američtí umělci spjatí s Plzní či Českou republikou. Ostatně právě v rámci Slavností se v roce 2011 otevřela Galerie Ladislava Sutnara jedinečnou výstavou Tribute 21 Roberta Rauschenberga. Navazující červnový termín je v rámci Měsíce Meliny Mercouri pravidelně věnován umělci či instituci z některého z evropských hlavních měst kultury. V červnu 2011 se tak v galerii představila École Supérieure des Arts Plastiques et Visuels z belgického města Mons, jež bylo vedle Plzně vybráno coby Evropské hlavní město kultury 2015. Vrcholem výstavního plánu roku 2011 byla podzimní výstava Americké Venuše Ladislava Sutnara. V říjnu roku 2012 na ni navázala další výstava ze Sutnarova bohatého díla – Cesty nové typografie. U příležitosti slavnostního otevření nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara tak galerie představila Sutnarovu plakátovou a typografickou tvorbu.

Logo Galerie Ladislava Sutnara ke stažení v pdf

Druhý život aneb příběhy 25 lidí ve fotografiích Iren Stehli

středa, 12 září 2018 14:22

Srdečně zveme 25. září do Galerie Ladislava Sutnara, kde se od 17:00 hodin uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s fotografkou Iren Stehli. Výstava je unikátním putovním projektem, který připravilo Švýcarské velvyslanectví v České republice u příležitosti 50. výročí pražského jara 1968 a 100. výročí založení Československa. Umělkyně na portrétních fotografiích prezentuje pohled na téma migrace skrze osudy Čechů a Slováků, kteří po roce 1968 opustili Československo a za svůj nový domov si zvolili Švýcarsko.

Špička ledovce 2018

pondělí, 23 červenec 2018 15:12

Srdečně zveme na výstavu Špička ledovce, která je tradičním výběrem nejlepších bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Výstava je v Galerii Ladislava Sutnara k vidění do 18. srpna. Všechny práce jsou oceněné Cenou děkana za diplomovou práci a Čestným uznáním děkana v případě bakalářských prací, a to pro svou originální myšlenku a vynikající zpracování.

Tàssies: Three books in the wall (A reading experience)

středa, 27 červen 2018 09:43

Srdečně zveme do Galerie Ladislava Sutnara, která představí knižní ilustrace Josepa Antoniho Tàssiese. Výstavní prostory zaplní ukázky ilustrací z knih The lost Child, Stolen Names a If. Vernisáž se uskuteční ve středu 27. června od 18:00 hodin.

Pilseñ

čtvrtek, 03 květen 2018 13:26

Srdečně zveme do Galerie Ladislava Sutnara na výstavu Pilseñ, která v galerii potrvá do 26. května.

1948 / na ostré hraně

úterý, 20 únor 2018 15:53

Ve všech směrech unikátní výstava je k vidění v Galerii Ladislava Sutnara. Nenechte si ujít komentovanou prohlídku s autory v pondělí 26. února od 17 hodin.

Labyrint na ulici

čtvrtek, 10 srpen 2017 14:35

V letošním roce jsme součástí festivalu Živá ulice, jehož hlavní část se koná právě v těchto dnech. 

Špička ledovce 2017

úterý, 01 srpen 2017 11:44

Špička ledovce je tradičním výběrem nejlepších bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Všechny práce jsou oceněné Cenou děkana, Čestným uznáním děkana nebo Cenou ateliéru, a to pro svou originální myšlenku a vynikající zpracování.

Concrete, blue and space

čtvrtek, 27 duben 2017 15:50

Výstava Concrete, blue and space představuje tvorbu slovenské designérky Jany Potiron, která v Plzni vede ateliér Designu nábytku a interiéru. Jejím autorským kolekcím úložného nábytku a interiérovým řešením dominuje beton, odstíny šedi a výrazně modrá. Experimentuje s minimalistickými formami a hledá vzájemné přesahy designu a umění.

Autorčin teoretický výzkum uživatelské a materiálové psychologie v designu v praxi souvisí s hledáním specifického tvarosloví produktů, kterým připisuje emocionální a společenský význam. Předpokladem řešení je subjektivita diváka, nedokonalost vnímání a proměnlivost používaní produktů v čase. Funkci objektů respektuje, primárně však pracuje s asociacemi, výrazovostí a interakcí člověka s materiálním světem. Designéra vnímá jako tvůrce hodnot, pro kterého smysl navrhování spočívá v laskavém a zodpovědném přístupu k produkci věcí, které nás obklopují, v aktuálnosti řešení a v zohlednění individuality jednotlivců.

Nová kolekce navazuje na dosavadní dílo autorky, ve kterém aplikuje autorskou techniku povrchového betonování, pracuje s optickými iluzemi a emocionálními obsahy. Citací uměleckého vyjádření mistrů jakým je Yaacov Agam, Yves Klein nebo Felice Varini, propojuje umělecký projev s principy nábytkové tvorby. Východiskem správné interpretace je specifická vzdálenost a úhel pohledu. Nábytek nabývá formátu uměleckého díla. Design objektů bere v úvahu klamné vnímání a individuální chápání diváka, snaží se ho aktivovat a měnit v prostoru, a tím nabízí nový estetický zážitek.

Výběrem z realizací si divák udělá obrázek o předcházejícím vývoji v tvorbě autorky. Prostřednictvím geometrických tvarů nábytek personifikuje, asociativně hledá souvislosti mezi známou performancí a materiálem na použitých prvcích. Výstavu nábytkových prvků doplňuje obrazová dokumentace dosud realizovaných projektů pod vlastní značkou Grung, nebo díla z doby působení ve sdružení KEKS Design, které fungovalo jako skupina mladých designérů, kamarádů a kolegů v oblasti produktového, průmyslového a také grafického designu. Aktivity Jany Potiron můžete sledovat při samostatných i týmových interiérových řešeních, sociálně-kulturních projektech, stejně jako při realizaci světelných site-specific instalací v exteriéru, nebo v nábytkovém site-specific designu.

www.grungdesign.com

SHAPES

úterý, 28 únor 2017 12:00

Výstava SHAPES zahájí v galerii v letošním roce projekt Ladislav Sutnar 120 let. Na podzim si totiž připomeneme kulaté výročí narození této významné osobnosti. Cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti dosud neznámou tvář Sutnarova pedagogického i tvůrčího odkazu a zároveň popularizovat město Plzeň, rodiště této významné umělecké osobnosti,podobně, jako se tomu děje v případě architekta Adolfa Loose.

Ladislav Sutnar byl nejen geniální umělec a teoretik, ale také skvělý pedagog v tradici Komenského „Schola ludus" (škola hrou). Dosvědčuje to jeho přímá aktivita na poli vzdělávání k vizuální gramotnosti (publikace Visual Design in Action, spolupráce na knihách Malá vlastivěda, Fotografie vidí povrch, či návrh knihy World of Shape). Jeho didaktické principy jsou využívány i v současnosti například ve výuce prof. R. Rogera Remingtona či Stevena Hellera v USA, ale i u dalších významných zahraničních i tuzemských pokračovatelů jeho odkazu.

Právě v návrhu didaktické knihy - The World of Shape lze rozpoznat Sutnarův pedagogický talent. V úvodu autor píše: „Všichni žijeme v nekonečném světě tvarů. Všechno kolem nás má tvar. Vy sami máte tvar. Váš stín je také tvar: některým tvarům dává vzniknout příroda. Jiné vytváří člověk. Určité tvary jsou jednoduché. Další mohou být obtížně zjistitelné. Pohled na některé z nich vás potěší. K jiným pocítíte odpor. Ale každý tvar vypráví nějaký příběh!" Kniha měla pomoci rodičům dětí porozumět tvarům, s nimiž činíme zkušenost v každodenním životě. Ladislav Sutnar pro ni ale nikdy nenašel vydavatele.

Po takřka půl století se k Sutnarově snaze vrátili studenti z FDULS a pokusili se jít v autorových stopách. Na výstavě naleznete práce studentů Grafického designu pod vedením doc. ak. mal. Ditty Jiřičkové a doc. MgA. Kristiny Fišerové, která je autorkou koncepce celé výstavy. Bude zde vystavena také tvorba studentů Mediální a didaktické ilustrace, jež vznikla pod vedením akad. mal. Renáty Fučíkové a MgA. Ing. Václava Šlajcha., a práce studenta ateliéru Ilustrace a grafiky pod vedením prof. ak. mal. Mikoláše Axmanna. Několik prací zde představí také ateliéry Užité fotografie a Animované a interaktivní tvorby a Intermédií.

Na vernisáži bude oficiálně představena kniha Pocta Sutnarovi, tvořená díly studentů ateliéru Užitá fotografie. Studenty vedli MgA. Vojtěch Aubrecht a prof. Mgr. Štěpán Grygar, autorem grafické úpravy knihy je doc. ak. mal. František Steker.

Přijďte sami posoudit, jak se studenti s poměrně náročným úkolem vypořádali.

Těšíme se s vámi na shledanou v celém Sutnarovském roce 2017!

Špička ledovce

středa, 10 srpen 2016 11:41

Špička ledovce nabízí každý rok to nejlepší z bakalářských a diplomových prací. Letošní rok se vydařil nad míru dobře, a v Galerii Ladislava Sutnara se tak představí nebývalý počet oceněných prací. Čekají na Vás díla napříč obory, která pro svou jedinečnost, výtvarné, řemeslné a myšlenkové zpracování dosahují té nejvyšší úrovně umělecké kvality. To ale zdaleka není vše, čím je letošní výstava výjimečná - tradičně se totiž zapojujeme do celouniverzitní akce Dny vědy a techniky, které proběhnou ve dnech 9. a 10. září. V těchto dvou dnech bude mimořádně v naší galerii k vidění prezentace ateliéru Multimédií, který si zvolil práci jako téma Neomaping a další technologie ve výtvarném umění. Jak se Špička ledovce protne se Dny vědy a techniky si určitě nemůžete nechat ujít.

Anna Bydžovská: Světem
Bakalářská práce - autorská kniha, obor Ilustrace a grafika

Cílem práce bylo vytvořit autorskou knihu o cestě světem z pohledu ptáka a tím přiblížit člověku jeho úhel pohledu, bez běžných lidských starostí a útrap. Chtěla jsem vytvořit knihu, která čtenáře prostřednictvím ilustrací skutečně za-nese na daná místa, bez toho, aby se musel zvednout z křesla. Mým cílem nebylo obsáhnout celý svět a navštívit všechny země, ale spíše vybrat a zpracovat ty zajímavé, nebo ty, které lidé moc nenavštěvují, ale dobře je znají. Chtěla jsem představit různorodou škálu zemí s jejich specifiky, poukazovat na jejich krásu a někdy i třeba na různé nedostatky.

Anna Dvořáčková: Hlubina
Bakalářská práce – výtvarné řešení počítačové hry, obor Mediální a didaktická ilustrace

Ilustrace pro mě byla vždy možnost zachytit vlastní myšlenky a nápady a poté je sdělit jiným. Chtěla jsem si vyzkoušet něco více zaměřeného, opírajícího se o estetiku počítačových her. Mým hlavním úmyslem bylo si vyzkoušet co nejvíce z navrhování hry, od základního nápadu s příběhem přes skicování různých variací až po finalizaci návrhů. Více než výsledek mě zajímal samotný postup, neboť právě ten je z mého pohledu při navrhování nejpodstatnější a právě na něm je třeba nejvíce pracovat a učit se.

Andrea Haderková: Linie, geometrie, kinetika
Bakalářská práce - oděv a jeho konstrukce, ucelená kolekce 3 oděvních celků, obor Design oděvu

Cílem mé práce je využívat známých konstrukcí střihů a kombinovat je s modelováním a vytvářet tak vlastní střihové možnosti. V oděvu mě velmi lákají velké objemy a hledání nových tvarů. Z toho důvodu mi připadalo téma zabývající se linií a geometrií nejvhodnější. Ve své tvorbě se zaměřuji na zjednodušené pojetí střihů, snažím se minimalizovat počet švů a kladu důraz na čistotu tvaru.

Lucie Jenčíková: Černý kocour a jiné povídky od Edgara Allana Poa
Bakalářská práce – ilustrace k vybrané knize, obor Mediální a didaktická ilustrace

Volba knižního titulu pro mne byla od první chvíle téměř jasná. Mým cílem bylo zvolit si dílo, ke kterému mám osobní vztah. Zvolila jsem soubor Povídek od Edgara Allana Poa. Cíl mé práce byl vytvořit soubor grafik, které budou schopny stát samy o sobě a nebudou pouze vázány k textu knihy. Mým cílem a zároveň velkou výzvou byla snaha o zachycení zajímavých úhlů pohledu (podhled, nadhled, uvnitř vodního víru). Snažila jsem se o bohatost scén, aby byla každá jiná, a aby každá dokázala upoutat diváka něčím novým.

Tereza Kohoutová: Beta Caput Rapulum
Bakalářská práce – cyklus autorských knih pro děti, obor Kniha a tvarování papíru

Pokusila jsem se o klasickou obrázkovou knihu, která je bohatě ilustrovaná a jejíž krátký příběh pobízí malého čtenáře k myšlenkové kreativitě a k rozvíjení fantazie. Mohla by být zdrojem příjemného zážitku, pokud se připojí rodič. Chtěla bych přispět k návratu zvyku společného čtení – návratu ke knize nejen jako zdroji informací, ale také prožitku, který může konkurovat pasivní konzumaci televize nebo internetu, a případné zvídavce vyslat ven na louku, k vodě, či pod oblohu.

Lenka Kopfová: Deer-est
Bakalářská práce – objekty spojující současný interiérový design s tradicí myslivosti, obor Produktový design

Pocházím z myslivecké rodiny a v budoucnu bych chtěla rozšířit zástup myslivců o sebe samu. Právě proto jsem do své kvalifikační práce chtěla zahrnout, alespoň částečně, téma blízké prostředí, kde jsem vyrůstala a ve kterém žiji. Cílem mé práce bylo přenesení estetiky konvenčního designu v myslivosti do soudobého moderního světa. Deer-est je koncepcí nábytku, přinášející do konvenčního mysliveckého designu moderní ráz a netradiční pojetí. Cílem bylo nabídnout mladší generaci myslivců či fandů alternativu pro zařízení předsíní, garáží, mysliveckých místností nebo chat.

Jiří Krupička: Alternativa
Bakalářská práce – autorský animovaný film, obor Animovaná a interaktivní tvorba

Chtěl jsem vytvořit krátký animovaný film tak, abych mohl prohlásit, že ten film jsem udělal já sám - od samého začátku až do úplného konce. Jak dokážu zastoupit několik samostatných profesí a odborností? Jaký budu režisér, scénárista, výtvarný umělec? Jak zastoupím výrobu, osvětlovače, postprodukčního a zvukaře? Jsem přesvědčen, že člověk by se měl snažit neustále posouvat svoje hranice. A kde jinde dokázat, že bych se chtěl stále učit novým věcem a kde se zároveň pokusit o docílení výsledku, který považuji za obtížně dosažitelný, než právě na své závěrečné školní práci?

Anna Kucharčíková: Malá kniha klidu
Bakalářská práce – ilustrovaná kniha, obor Komiks a ilustrace pro děti

Nápad na Malou knihu klidu vyvstal jako reakce na atmosféru ve společnosti, která se mě poslední dobou silně dotýká. Měla jsem pocit, že si mnoho lidí stále na něco stěžuje, vyhledává konflikty, směřuje svou nenávist nepatřičnými směry, zbytečně se rozčiluje, stresuje a řeší věci, které nejsou důležité. Také jsem měla potřebu vytvořit něco, co je prostě hezké.

Tomáš Staněk: METRO.
Bakalářská práce – autorská komiksová kniha, obor Mediální a didaktická ilustrace

Po množství kratších komiksových útvarů na cizí i vlastní témata i různými technikami jsem chtěl svoje představy o komiksu přetavit v rozměrnější opus s výrazným hlavním hrdinou a prostředím. Zároveň jsem hořel nadšením pro symboly a odkazy na různé střípky mého života či vědomostí, pro což se zcela volné téma autorského komiksu jeví jako ideální. Chtěl jsem stvořit příběh částečně autobiografický, ale přesahující do fabulace, stvořit svému dřívějšímu já alter ego, které bude zažívat to, co jsem já (nebo ani nikdo jiný) nemohl, motat se fantaskním světem který dost možná existuje jen v mých představách a tímhle příběhem zároveň stvořit pomník svému dorůstání a svým tehdejším ideálům, které jsem již ze značné části opustil.

Eva Šindelářová: Očima kočky
Bakalářská práce – site specific, obor Intermédia

Dílo se skládá ze dvou obrazů. První zaznamenává pocit prázdnoty z mého osobního sledu událostí v mém životě, který je transformován pomocí terapie tmou a technikou malby do vizuálního pocitu. Skládá se ze sedmi sádrokartonových desek, jež představují sedm let strávených v mém předešlém domově v Jihlavě. Výše zmíněnou transformací byl domov zobrazen jako různorodý šum pomocí dynamických tahů štětce. Druhý obraz zobrazuje prostor mého pokoje jako myšlenku v mé hlavě (prostor je malován zpaměti), na níž jsem aplikovala texturu pocitu prázdnoty z prvního obrazu, což vedlo k imaginárnímu zaplnění prostoru v mé mysli a obrácení negativního pocitu na pozitivní. Neboť ani prázdnota není, jak se zdá, prázdná. Jen to chce se na daný problém podívat očima kočky.

Martin Šnajdr: Stínadla
Bakalářská práce – interpretace architektury, obor Užitá fotografie

Stínadla jsou pojmem, který zná každý člověk, jež vyrůstal na Foglarovkách. Stínadla jako místo,
jež není čistě definované a ohraničené, nacházející se v relativně neurčitém čase a prostoru. Přestože bych řekl, že neměl Foglar v úmyslu napsat hororový příběh, určitým způsobem ho vskutku vytvořil. Alespoň tak se jeví jeho knihy v mé hlavě. Tento svůj pocit bych chtěl divákovi interpretovat ve své bakalářské práci. Vytvořit si taková vlastní Stínadla, jež nejsou zcela jasně ohraničená. Může to být realita i fikce. Může to být dokument i inscenace. Zasazená do určitého prostředí, současného i minulého. Místa, kde se občas objeví podivné postavy, které tam podle všeho nemají žádný význam, ale i přesto tam jsou.

Karolína Šramotová: Unisex
Bakalářská práce – analýza současného oděvu a konfrontace s historickými odkazy, obor Design oděvu

Tyto modely vznikly v rámci myšlenky módy pro všechny. Chtěla jsem vytvořit univerzální kusy oblečení, které utváří kompletní vybavení šatníku, kdy lze oděvy jednotlivě kombinovat a vymyslet mnoho variací. Myslím si, že otázka popírání genderových stereotypů a předsudků je velmi aktuálním tématem, a že lidé čím dál víc touží po vyjádření své vlastní identity. Touto prací přicházím se současnou a zároveň snad i nadčasovou malou kolekcí, která je ukázkou mé vize o evoluci ve stylu oblékání a myšlení současné mladé generace.

Matouš Valchář: O tom, co potom
Bakalářská práce – autorský animovaný film, obor Animovaná a interaktivní tvorba

Příběh jsem se rozhodl vystavět v eskymáckém prostředí, neboť inuitské náboženství, svou podstatou, bylo velmi vhodné. Eskymáci se po smrti nemohou dostat na žádné špatné místo. Nemají žádnou představu pekla, jen dvě odlišná nebe. Navíc jejich vize posmrtného života je postavena v podstatě jen na jídle, a tedy je vyjádřitelná jednoduše. Díky mému filmu se diváci mohou dozvědět o náboženství domorodých grónských kmenů. A také se to dozvědí. Pokud budou chtít, mohou si to zapamatovat navždy, a zařadit tuto informaci do svého všeobecného rozhledu.

Michaela Bártová: Ráj český
Diplomová práce – interaktivní animace – informační panel (didaktická pomůcka), obor Animovaná a interaktivní tvorba

Zajímám se o propojování ilustrace a grafického designu s animací. Proto jsem zvolila jako téma interaktivní tabuli. A grafický design i ilustrace jsou její nedílnou součástí. Interaktivní tabule se dá pojmout mnoha rozdílnými způsoby. Já jsem zvolila žánr edutainment (spojení zábavy a výchovy či vzdělávání). Cílem diplomové práce bylo vytvořit vizuálně přitažlivý, interaktivní a hlavně zábavný průvodce po Českém ráji. Chtěla jsem zprostředkovat zajímavou formou turistům příběhy a historii daného území. A přivést je na místa málo známá nebo neprávem zcela opomíjená.

Iveta Bendová: Pod povrchem
Diplomová práce – autorská kniha, obor Grafický design

Autorská kniha a její součásti mají za účel objasnit a ve zcela novém světle nahlížet a reflektovat vznik
a proces sněhu. Téma sněhu, které se v průběhu práce zúžilo především na vznik a formu sněhových krystalů jako takových, vyplynulo z mé celoživotní fascinace tímto přírodním úkazem, kterému jsem se nyní rozhodla detailněji věnovat a rozšířit obzory nejen sobě, ale i svému okolí, které často mé nadšení pro věc nesdílí.

Iva Boháčová: Sne sne
Diplomová práce – ilustrovaná kniha, obor Ilustrace

Sny jsou bohatým inspiračním pramenem pro umělce výtvarného zaměření, ale i hudebníky
a spisovatele. Sny se inspiruji i já ve své práci. Myslím si, že sny jsou spojovacím článkem lidského pokolení od dávných kultur do současnosti. Sny a změny vědomí lidi od pradávna zneklidňovaly a přitom silně přitahovaly, proto v těchto stavech hledali zkušenosti, které přesahují naše běžné poznání světa. Ráda bych, aby kniha „Sne sne" podnítila ve čtenáři fantazii a ukázala mu mírně netradiční formu příběhu, který se týká každého z nás.

Radek Štěpán: Formul2
Diplomová práce – design formulového vozu, obor Design

Věnuji se automobilovému designu, zajímá mne vše okolo tohoto odvětví. Velmi se zajímám o technologie a o vizionářské návrhy budoucnosti. Celý projekt je tvořen jako reakce na v budoucnu nadcházející autonomii dopravních prostředků a je to určitý náhled na zatraktivnění diváckého sledování. Snaha byla vytvořit takový monopost, který by nijak tvarově nesouvisel se stávajícími referenčními vozy.

Markéta Šumová: Okamžik světla
Diplomová práce – „Zdá se, že nanejvýš pečlivé a kultivované řemeslné provedení je na vymření"
L. Sutnar, obor Design kovu a šperku

Tématem a mottem mé diplomové práce se stal citát Ladislava Sutnara. Tento citát můžeme chápat z různých pohledů. Mé porozumění je v dobře provedené práci, kdy se jedná o ruční zpracování. Cílem mé práce bylo zachytit okamžik slunečních paprsků v lese a to vše přenést do šperku. Pro zachování autentičnosti jsem volila kombinaci optického vlákna se dřevem. Důležitá pro mě byla také volba různých dřevin, jelikož se v brožích snažím zachytit okamžik prostoupení světla do lesa, volila jsem k rozdílným pohledům jiná dřeva, která se liší barevně.

Tereza Švolíková: Moje značka
Diplomová práce – vlastní filozofie, analýza stylu, obor Fashion design

Prádlo jako nejintimnější část šatníku. Nosíme ho přímo na těle, proto je velmi osobní, jsme na něj háklivý a pečujeme o něj se zvláštní starostlivostí. Obtiskáváme do něj své tělo a zanecháváme v něm svojí stopu. Upozorňuji na neopakovatelnou jedinečnost člověka a okamžiku. Melancholii zániku překonává radost z prostých věcí.

Marta Vobrubová: Zjevení
Diplomová práce – světelný design, obor Intermédia

Tato práce je instalací připravenou pro zdevastovaný kostel svatého Mikuláše v obci Šitboř. Hlavním motivem jsou proměny světla a stínu v průběhu dne. Instalaci tvoří dvacet párů přesných laserových výpalků, které tvoří stín ve tvaru lidských očí. Obraz je nejpřesnější v době letního slunovratu. Pokud slunce nesvítí, není vidět nic, jen rozmazaný stín. To, jestli bude projekce vidět, je tak zcela náhodné - stává se vlastně určitým zjevením. V díle se nabízí určitá analogie mezi blednutím lidských vzpomínek - vzpomínek na původní Německé obyvatelstvo, ale také doslovným zavíráním očí nad cennou památkou

Nespatřený komiks

pátek, 15 červenec 2016 11:53

Kurt van der Basch - ilustrace a storyboard ve filmové produkci

Mutageny

pondělí, 27 červen 2016 11:03

Václav Šlajch je českým ilustrátorem a autorem komiksů, zároveň působí jako pedagog v Ateliéru Mediální a didaktické ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Na Západočeské univerzitě absolvoval obor Ilustrace na tehdejším Ústavu umění a designu a získal titul nejen titul MgA. Za svou diplomovou práci získal navíc Cenu ředitele Ústavu umění a designu. Později absolvoval obor „Elektroenergetika" na Fakultě elektrotechnické.

Ve svých uměleckých začátcích kreslil perem a tuší, ale později začal experimentovat a přešel na pastelovou techniku. V současné době kombinuje pastel, tužku a počítačovou postprodukci.

Od roku 2007 spolupracuje s Městskou knihovnou v Praze. Mimo jiné pracoval na vizuálu k 10. výročí knihovny, 17. května 2012 mu pak knihovna elektronicky vydala komiksy Knihovna a Příběh Pražské bible.
V roce 2010 obdržel za Historii Metodeana ocenění Muriel v kategorii Nejlepší krátký komiks.

Výstava "Mutageny" představí převážně volnou tvorbu Václava Šlajcha. Groteskně neradostné vize zabývající se deformací živého, a to jak prostřednictvím vnějších, tak vnitřních vlivů.

Pelikán - Corbi

středa, 25 květen 2016 11:36

 

Nová výstava va Galerii Ladislava Sutnara představí dva velikány designu.

Bedřich Kocman - Grafikon

pátek, 26 únor 2016 09:05

Slovo experiment v sobě obsahuje praindoevropský morfém per znamenající jít dále, nebo překročit. Ve starofrancouzštině znamenalo slovo esperment praktické poznání, ale také počin čarodějnictví nebo magie. Experiment můžeme chápat jako praktické myšlení skrze manipulaci s konkrétní materiálovou strukturou. Podstatou tohoto myšlení je procesuální zkušenost. Je součástí životní moudrosti, kterou již v antice označil Aristotelés jako fronésis, když hovořil o prozíravosti (fronimoi), která se týká věcí jak obecných, tak především jednotlivých. Poznání věcí jednotlivých vyžaduje zkušenosti, a tedy jistý čas. Ohlédnout se po jistém čase zpět znamená udělat si náhled na vlastní úsilí, je předpokladem u/moudření. A pokud se jedná o ohlédnutí en face a rozvážné, nikoliv úkosem a v letu, a když se chce o pohledy reflektující podělit s dalšími lidmi, hodí se uspořádat výstavu.

Bedřich Kocman na ní předkládá výsledky svého experimentování ve dvou oblastech tvorby. Významnější z nich představují reliéfní sítotisky. Z pohledu technologie se jedná o náročný postup opakovaného přetisku skrze hrubé síto - šablonu. Jednotlivé vrstvy, kterých může být nepočítaně, jsou svědky vynaloženého úsilí a uplynuvšího času. Inovací v technologii je využití pískového krytu, který autorovi umožňuje překlenout cementovým pojivem prázdný prostor. U jednoho z děl tak lze namísto stupňovitého pyramidálního řezu sledovat předivo levitující v prostoru. Grafika získává hloubku a třetí dimenzi. Autor adoptoval postup elektronicky řízeného 3D tisku do rodiny rukodělné analogové grafiky. Posun v technických možnostech zcela jistě zapříčinil také změnu tématu. V dřívějších pracích Bedřicha Kocmana se často setkáváme s velmi pečlivě budovanou strukturou pojímanou takřka architektonicky. Práce vyžadují čtení skrze racionální úroveň, jsou útržkem vyprávění. Poslední serigrafie oproti tomu atakující úroveň smyslovou – senzorickou. Jsou významu-prosté, respektive na své zvýznamnění teprve čekají. Kombinace tmavých plošných tvarů (Stínů) visících v přerušovaných kótách drippingových linií nabízejí interakci na úrovni předvědomí. Teprve divákova projekce, jeho schopnost imaginace, v nich dává povstat grafickému znaku. Původní archetypální motivy mytologických bytostí promítnuté na pozadí starověké architektury ustoupily geometrické abstrakci. Obložení Ištařiny brány se rozplynulo do shluků pestrých linií orientovaných v několika základních směrech. Rytmické víření v nově dobytém prostoru nahradilo strnulou vážnost archaických forem.

Druhou oblastí Kocmanovi tvorby je litografie. Starší černobílé tisky morfologicky rozvíjejí proudnicové tvary Vzducholodí. Namísto ostré a razantní kresebnosti, je však jejich výraz založen na měkkosti erodovaných skvrn připomínajících mihotavou fumáž. Kompozičně se zpravidla jedná o výřezy konstrukčně členitých tvarů levitujících v nebeském vzduchoprázdnu. Atmosféra tisků unáší diváka do mimozemských, či spíše nadpozemských výšin. Vesměs monochromní barevné soutisky potom představují poslední etapu autorova experimentování. Podobně jako v sítotiscích jim dominuje lineární grafický znak. Jakoby si i v této technice autor ověřoval výboj do oblasti atakující smyslovou, předvýznamovou zkušenost diváka. Složité spleti mozolnatých a sukovitých větví a vývratů se hrubě derou z geometricky traktovaného pozadí.

Nestereotypní, necyklický proces, který jde dále a překračuje jistotu norem, můžeme nazvat experimentem. Skrývá se za ním spousta odvahy a námahy, ale možná i magie. Grafikon je označení pro grafické ztvárnění nějakého procesu, v našem případě experimentu. Grafikon je výstava, jejíž návštěva vám umožní setkat se s fronésis.

Bilance

čtvrtek, 28 leden 2016 13:42

S druhou výstavou v roce 2016 v Galerii Ladislava Sutnara se vrátíme do významného roku nejen pro naši fakultu, ale pro celé město Plzeň.
Sutnarka se významně podílela na programu Evropského hlavního města kultury, ve fotoreportáži studentů fakulty se tak přeneseme do loňského roku a připomeneme si významné okamžiky roku kultury.

Zahájili jsme rok kultury v Plzni slavnostním večerem a reprezentační výstavou.
Představili jsme designový elektromobil studentů designu a autosochy Benedikta Tolara.
Otevřeli jsme čtyři výstavy jako poctu Ladislavu Sutnarovi.
Uspořádali jsme výroční 15. sympozium figurální kresby FIGURAMA 15.
Prezentovali jsme fakultu na Designbloku 2015.
Projekt LandArt se dočkal dalších tří realizací v tzv. ohrožených kostelech.
Mezinárodní letní škola umění ArtCamp započala druhou dekádu své existence.
Ladislavu Sutnarovi byl odhalen před budovou fakulty památník Build the Town.
Naše budova se proměnila v divadelní scénu Divadla letí.
Na L"etišti Václava Havla jsme představili mezinárodní projekt Hommage à Sutnar.
Sympozium DesignMeeting přivítalo mnoho zahraničních a vzácných hostů z uměleckého světa.
Jiří Trnka se dočkal pomníku – Ruky – ze svého posledního filmu v borském parku.
Projekt Umělec a totalita vyvrcholil na fakultě koncertem Plzeňské filharmonie.
Rok kultury na Sutnarce uzavřelo tradičně Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň.
Definitivní tečkou za uplynulým rokem bylo odhalení Králíka a Obritreku - soch pro MO Plzeň 1.

Hele, kniha... potřetí

pondělí, 04 leden 2016 11:24

Rok 2016 zahájíme v Galerii Ladislava Sutnara výstavou Hele, kniha..., kterou jsme představili v roce 2015 v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech a v galerii Letohrádku v Ostrově nad Ohří. O výstavu byl v obou případech velký zájem, a proto bylo jen otázkou času, kdy ji připravíme pro Plzeň. Rozhodně to není poslední uvedení této výstavy, ještě v roce 2016 se objeví ve Žďáru nad Sázavou a v Kadani. Jedinečný koncept nám totiž umožňuje výstavu doplňovat, přizpůsobovat možnostem galerií nebo rozdělit a uvést současně na dvou místech. Nemůže se tak stát, že by byla výstava pokaždé stejná.

Knižní tvorba není jen o velkonákladové strojové výrobě, ukazujeme návštěvníkům, že se stále vyučují klasické techniky, kdy studentovi vznikne pod rukama kniha od prvního písmene, po poslední nitku ve vazbě. Práce studentů nabídnou jedinečný pohled do rozmanitých stylů a postupů, k vidění budou autorské knihy nebo prostorové objekty. Nechte se vlákat do světa příběhů, které ožívají nejen na papíře. Autorské knihy našich studentů jsou často oceňovanými díly například v Národní ceně za studentský design, či dalších prestižních soutěžích.

Jedinečná putovní výstava je složená z nejlepších prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, studenti se zároveň učí jak výstavu připravit, jak pracovat s rozdílným prostředím, a jak citlivě zvolit kompozici, aby každý exponát vynikal, nezastínil ostatní, ale ani nezapadl.

Studenti jsou z ateliérů: Kniha a tvarování papíru, Mediální a didaktická ilustrace, Grafika, Komiks a ilustrace pro děti, Grafický design, Vizuální komunikace. Autorské knihy našich studentů jsou často oceňovanými díly například v Národní ceně za studentský design, či dalších prestižních soutěžích.

In Progress

úterý, 20 leden 2015 08:48

Společná výstava ateliérů keramiky a porcelánu na FDU v Plzni a VŠVU v Bratislavě by měla představit výběr z toho to nejlepšího za uplynulé tři roky.
Svět keramiky a porcelánu je možná menší, než by se mohlo zdát, lidé, kteří se v oboru pohybují, se zpravidla navzájem znají. Oba vedoucí ateliérů se např. poprvé potkali ještě na VŠUP v Praze, tehdy jako učitel a žák.
Výstava tak bude příležitostí seznámit se s pracemi nejmladší generace našich a slovenských keramiků. A jak doufám, bude i příležitostí pro studenty samotné nejen poznat a poučit se o tom, jak se dělá keramika jinde, ale že budou moci navázat kontakt se svými vrstevníky z opačného konce kdysi společné republiky.

Design Market

pátek, 12 prosinec 2014 11:06

Originální vánoční dárky budou moci pro své blízké pořídit návštěvníci tradičního vánočního výstavního projektu Design Market v Galerii Ladislava Sutnara. Ve dnech 17. - 20. prosince zde budou svoji tvorbu představovat studenti FDU. Stejně jako v minulých letech budou zastoupeny práce od šperků, knih a pohlednic, přes tašky, doplňky a fotografie až po porcelán.

Fotografické symposium

pátek, 14 listopad 2014 14:57

Mezinárodní fotografické symposium Plzeň uvádí současnou inscenovanou fotografii

Je již tradicí, že na konci listopadu se do Plzně sjíždějí významní čeští a zahraniční fotografové, aby v rámci mezinárodního fotografického symposia Plzeň představili svoji tvorbu, své názory a tendence současné fotografické scény.

Stejně tak tomu bude i letos, kdy od 24. do 28. listopadu proběhne na půdě Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara velké množství přednášek, prezentací, workshopů a dalších aktivit. Zájemci budou moci navštívit přednášky a vstoupit do diskuse s osobnostmi, jako jsou Milena Dopitová, Štěpán Grygar nebo Pavel Pecha. Workshopy budou probíhat pod vedením Johannese Schwartze z Nizozemí, Pavla Odvody z Německa, či Šymona Klimana ze Slovenska.

Tímto si vás také dovolujeme pozvat na vernisáž studentských prací v galerii ENTRÉE a zahájení výstavy v Galerii Ladislava Sutnara, kde bude téma "Inscenovaná fotografie" prezentováno díly Ruda Prekopa, Michaely Thelenové, Václava Kopeckého a dalších. Součástí programu pro širokou veřejnost je také populární moderovaná projekce Fotojatka. Zájemcům o studium fotografie doporučujeme konzultace portfolií. Veškeré aktivity jsou přístupné zdarma, jen v několika případech je nutná rezervace. Více informací naleznete na www.fdu.zcu.cz/mfsplzen, nebo na informačním setkání ve středu 19. 11. v 18:00 v Galerii Ladislava Sutnara.

Foto: Pavel Pecha - Yin Yang

Kreslím

čtvrtek, 25 září 2014 10:43

Galerie Ladislava Sutnara představí kresby deseti pedagogů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v rámci doprovodného programu 9. mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014.
Můžeme se těšit na rozmanitou expozici, jejíž volné téma umožňuje vystavujícím prezentovat svůj ryze osobitý styl. Nejen kreslíři, ale také grafici či ilustrátoři nechají nahlédnout do svého kreslířského světa

Jak jsem potkal Toulouse Lautreca

středa, 03 září 2014 13:57

V rámci festivalu Bonjour Plzeň budete moci od příštího týdne shlédnout první část výstavy plakátů k oslavě a poctě Henryho de Toulouse-Lautreca. V Galerii Ladilsva Sutnara bude ke zhlédnutí stovka plakátů řady nejznámějších světových grafiků. Výstava se koná za podpory Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Alliance française de Plzen a Sdružení Bienále Brno.

Vernisáž výstavy se koná ve středu 10.9.2014 v 18:00.

Špička ledovce

pondělí, 18 srpen 2014 10:01

Také v letošním roce se v Galerii Ladislava Sutnara představuje výběr z diplomových prací čerstvých absolventů Fakulty design a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Studenti magisterského oboru Ilustrace a grafický design, Design, Fashion design a Sochařství představují rozmanitou expozici, kterou spojuje kvalita jednotlivých děl, které studenti při své práci dosáhli.

Štěpnáka Švarcová
Dilomová práce s názvem Vizuální identita existujícího subjektu představuje jednotný vizuální styl pro firmu Engi. Absolventka specializace Grafický design z oboru Ilustrace a grafický design vytvořila propracovaný a velmi kvalitně prezentovaný vizuální styl firmy logem, vizitkami a dopisním papírem počínaje, obalovými a reklamními materiály konče.

Štěpán Jirka
Absolvent studijního oboru Design vybral jako téma své diplomové práce Design jednostopého elektrovozidla. Jeho práce se skládá z modelu pečlivě sestaveného a propracovaného v každém detailu. Stejnou pozornost jako modelu samotnému věnoval jednotlivým vizualizacím, jejichž grafické zpracování je na výborné úrovni.

Anna Martinovská
Odysseia na motivy Homérova eposu z překladu Otmara Vaňovského a Ferdinanda Steibitze převyprávěla, technikou frotáže ilustrovala a text k frotáži z písma Empirina vysázela jako svou diplomovou práci. Práce byla oceněna pro svou technickou náročnost a jemné zpracování knihy a grafických listů.

Lenka Marková
Při analýze vlastního sytlu a značky se absolventka oboru Fashion design rozhodla zkombinovat netradiční formou kožené a dřevěné materiály. Modely obuvi byly oceněny díky nápaditosti, originalitě a samozřejmě skvělému zpracování.

Markéta Kalivodová
Poslední z vystavujících je absolventka oboru Sochařství, se specializací na keramiku. Její práce byla oceněna především pro svou technologickou náročnost při zvolení netradičního postupu výroby.

Monkeys

úterý, 08 červenec 2014 11:23

Pavel Trnka se zabývá kresbou, malbou, ilustrací, a také komiksem. V malířské tvorbě se snaží
o expresivní dynamický výraz. Malba mu dovoluje figuru více rozbíjet a deformovat.

Na této výstavě prezentuje několik pláten s různými výtvarnými přístupy. Rád pracuje s lehkou
až akvarelovou malbou v kontrastu s výraznou pastózní až reliéfní formou. Baví ho využívat barevnost plátna.

V obrazech pracuje s groteskní nadsázkou, kaligrafickou lehkostí, výraznou pastózní malbou, někdy s téměř abstraktní formou.

V současné době chystá třetí číslo časopisu Caves. Tento časopis komiksu a ilustrace založil před dvěma lety. Ve třetím čísle se objeví ukázka z rozpracovaného grafického románu spisovatele Petra Měrky.

Výstavu je možné shlédnout také na webu http://galerie.bastaflora.cz/, vernisáž výstavy uvede Ing. Pavel Hejduk.

Kde domov můj?

pátek, 13 červen 2014 08:36

První slova české národní hymny jsou neobvyklá tím, že kladou otázku, a tak obsahují moment pochybování, osobního I kolektivního tázání.

Projekt Kde domov můj? vychází z přesvědčení, že každý má mít možnost se k položené otázce vyjádřit a na utváření sdíleného domova se podílet. Autorem konceptu je Jaroslav Anděl, Leoš Válka, Michaela Šilpochová a tým DOX.

Výstavu tvoří díla vybraná z příspěvků přihlášených na základě otevřené výzvy doplněná díly dalších domácích I zahraničních umělců, jež se vztahují k tématu domova a k dalším klíčovým pojmům, jako jsou veřejný prostor, bezdomovectví, migrace, národ, atp. Mezi vybranými díly jsou i práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Výstavu pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ve spolupráci s Radou pro mezinárodní vztahy.

Třítakt

pondělí, 19 květen 2014 10:26

Paul Kooiker, Vojtěch Aubrecht, Sergey Lelyukh

Vernisáž: čtvrtek 29. května 2014 v 17:00 hodin
Místo konání: Galerie Ladislava Sutnara, Rigerova 11, Plzeň
Termín: 30.5. – 14.6. 2014
Výstavu pořádá: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Třítakt může odkazovat na motor, hudbu, stavebnictví, drezůru koní... V různých souvislostech jde o způsob dovršení harmonie, či celistvosti.

Výstava dává nahlédnout do tvorby tří autorů, které zdánlivě více rozděluje, než pojí. Věk, národnost i témata, na která se primárně soustřeďují, se liší.

Paul Kooiker (*1964, Rotterdam – Nizozemí), patří k nejvlivnějším osobnostem současné nizozemské fotografie. V centru jeho pozornosti stojí lidská figura, respektive ženský akt. Jeho pojednání se však výrazně liší od klasického kánonu. Nepracuje s ideálními těly, v optimálních fotogenických pozicích. Spíše se věnuje anomálii a extrému. Přesto se nedá říct, že by se vyžíval v antiestetice či perverzi. Naopak – ve fotografických cyklech, které vytváří, nalézá krásu v nečekaném, poezii a vznešenost ve všedním.
Ústřední téma Vojtěcha Aubrechta (*1972, Praha) není tak snadno čitelné. Ačkoli se krajina v jeho tvorbě vyskytuje nejčastěji, jedná se více o prostředek než motiv. Krajina, podobně jako objekt či figura, jsou pro něj nositelem určitých kvalit. Obsah fotografických cyklů, které autor vytváří, není jednoznačný a vyžaduje od diváka aktivní účast.
Sergey Lelyukh (*5. 5. 1991, Togliatti – Rusko), je v současnosti studentem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, v ateliéru Užité fotografie. Přes svůj mladý věk si již dokázal vytvořit zcela osobitý výtvarný projev, primárně na poli dokumentární fotografie. Intuice a spontánnost jeho záznamu v kombinaci s řemeslnou a výtvarnou uvědomělostí jsou základem jeho jedinečného autorského rukopisu.

Přes všechny odlišnosti tyto autory spojuje silné pouto. Vojtěch Aubrecht byl jedním z prvních studentů Paula Kooikera na Amsterdamské Gerrit Rietveld Akademii, stejně jako Sergey Lelyukh je jedním z prvních studentů Vojtěcha Aubrechta na FDU ZČU. První setkání všech tří fotografů se uskutečnilo v rámci Mezinárodního fotografického symposia Plzeň 2012. Nyní se jejich tvorba střetla v Galerii Ladislava Sutnara a je na návštěvnících, zda spatří vzájemné ovlivnění.

Strana 1 z 2

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E