Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

galerie ladislava sutnara

adresa
Riegrova 11, 301 00 Plzeň

kontakt
e-mail /  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon / 377 63 68 89

Otevírací doba
úterý - pátek 10:00 - 18:00
sobota 10:00 - 15:00

Sledujte FB profil naší galerie zde

galerie LS rieg

Galerie Ladislava Sutnara vznikla v květnu 2011 transformací dosavadní Univerzitní galerie, situované v kulturním srdci města – v bezprostřední blízkosti Divadla J. K. Tyla, Měšťanské besedy, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Západočeského muzea či Knihovny města Plzně. Jejím dlouhodobým cílem je etablovat se jako prestižní galerie, jež se soustředí převážně na vystavování současného designu a užitého umění. Tato pozice by měla reflektovat zvyšující se význam a důležitost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v plzeňské i regionální kultuře a školství. Galerie hostí výstavy domácích i hostujících pedagogů a studentů, zároveň v rámci přeshraniční i euroregionální spolupráce seznamuje veřejnost s tvorbou spřízněných zahraničních umělců, designérů a institucí – a to především partnerských měst Plzně či bývalých, současných a budoucích evropských hlavních měst kultury. Hlásí se tak k aktivní spoluúčasti na projektu Plzeň – EHMK 2015.

Neméně významný je pro galerii jedinečný odkaz osobnosti a díla Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka. Galerie se hlásí k Sutnarovi i jedním z jeho log, které si se svolením Radoslava L. Sutnara, syna proslulého designéra, vzala za své. Jedna z výstav bude každoročně věnována právě fenoménu Sutnar – a stane se tak jedním z uzlových bodů struktury výstavního plánu. Dalším takovým bodem jsou květnové Slavnosti svobody, během nichž se v galerii již několik let představují američtí umělci spjatí s Plzní či Českou republikou. Ostatně právě v rámci Slavností se v roce 2011 otevřela Galerie Ladislava Sutnara jedinečnou výstavou Tribute 21 Roberta Rauschenberga. Navazující červnový termín je v rámci Měsíce Meliny Mercouri pravidelně věnován umělci či instituci z některého z evropských hlavních měst kultury. V červnu 2011 se tak v galerii představila École Supérieure des Arts Plastiques et Visuels z belgického města Mons, jež bylo vedle Plzně vybráno coby Evropské hlavní město kultury 2015. Vrcholem výstavního plánu roku 2011 byla podzimní výstava Americké Venuše Ladislava Sutnara. V říjnu roku 2012 na ni navázala další výstava ze Sutnarova bohatého díla – Cesty nové typografie. U příležitosti slavnostního otevření nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara tak galerie představila Sutnarovu plakátovou a typografickou tvorbu.

Logo Galerie Ladislava Sutnara ke stažení v pdf

galerie ladislava sutnara

Ladislav Sutnar - knižní tvorba

Kurátor výstavy: PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
Spolupráce na scénáři, instalace: Tomáš Sanetrník

Výstava Ladislav Sutnar – knižní tvorba v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni je jednou z nosných součástí projektu souběžně probíhajících galerijních a muzejních výstav sledujících a z různých pohledů mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka, všestranného průmyslového návrháře, grafického designéra, pedagoga a malíře Ladislava Sutnara. Je pořádána ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni v rámci zastřešujícího projektu Návrat Ladislava Sutnara, který je jednou ze stěžejních součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

"Naším cílem je vrátit Plzeňanům jejich slavného rodáka a vrátit geniálnímu designérovi Ladislavu Sutnarovi jeho vlast a jeho rodné město. Sutnar byl zde ve své vlasti bývalým režimem prakticky vymazán z kulturních dějin," vysvětluje děkan Fakulty design a umění Ladislava Sutnara doc. Josef Mištera.

Teprve státním vyznamenáním za zásluhy v oblasti kultury uděleným in memoriam prezidentem Václavem Havlem, pražskými retrospektivními výstavami a vydáním monografie začala po sametové revoluci jeho umělecká rehabilitace. I tak Ladislav Sutnar zůstal širší veřejnosti neznámý. Proto začala na přelomu let 2010/11 komunikace s panem Radoslavem L. Sutnarem, který svolil pojmenovat podle svého otce univerzitní galerii. Na mapě plzeňských galerií se tak ocitla vedle Galerie Jiřího Trnky umělecká síň dalšího světoznámého Plzeňana, orientovaná především na užité umění a design s mezinárodním programem.

Právě zde se v průběhu roku 2015 bude postupně představovat celá šíře Sutnarova tvůrčího génia. "V rámci programu Evropského hlavního města kultury 2015 se publiku poodhalí jeho tvorba v několika částech – knižní tvorba, užitá tvorba a malba. Chceme připomenout Sutnarův odkaz v kontextu celého projektu nejen jako důležitou součást kulturního dědictví Plzně, ale především jako inspiraci pro další generaci umělců, kteří zde tvoří a pomáhají vtisknout Plzni novou značku kulturní metropole," uvádí programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.

V rozsáhlé a široce rozvětvené umělecké a designerské činnosti Ladislava Sutnara zaujímá knižní tvorba nesporně přední a významné místo. Typografické úpravě knih, časopisů či různých příležitostných a firemních tiskovin a tiskopisů Sutnar věnoval podstatnou část svého uměleckého života a nalezl v ní nejviditelnější prostředek k vyjádření svého názoru na roli, smysl a přínos umění vizuální informace.

Výstava prostřednictvím několika desítek reprezentativních příkladů Sutnarových prací vybraných ze soukromých sbírek postupně přibližuje jednotlivé etapy umělcovy tvorby v oblasti knižní tvorby a typografického designu. Počínaje dvacátými léty 20. století je sledován Sutnarův přístup k účelnému řešení časopiseckých a knižních obálek, úpravy textu i vazby knih směřující k projevu v duchu „nové typografie". Návštěvníci se tak vedle prvních prací pro Sutnarova plzeňského přítele Václava Fryčka či úprav obálek výtvarného sborníku Umělecké besedy Život či časopisu Směr z poloviny dvacátých let budou moci bezprostředně seznámit s obsažným výběrem návrhů z umělcovy vrcholné tvorby. Početnou část expozice tvoří desítky typografických úprav knižních edic nakladatelství Družstevní práce, jehož výtvarným redaktorem byl Ladislav Sutnar roku 1929 jmenován. Kam v době kolem roku 1930 směřoval Sutnarův výtvarný názor a vývoj v oblasti nové typografie dokumentuje progresívní vzhled časopisů, které v tomto období graficky redigoval – časopis Výtvarné snahy, revue Panorama pro Družstevní práci či „magazínu moderní doby" Žijeme.

Další výraznou, umělecky i pedagogicky významnou etapu Sutnarovy tvorby, kterou výstava připomíná, je období jeho působení v čele Státní grafické školy v Praze. Zde se zaměřil na využití a roli fotografie jako avantgardního výtvarného prostředku, na možnosti fotografie v soudobé knižní kultuře a umění reklamy.

Výběrem typických ukázek výstava sleduje i Sutnarovu poválečnou, po odchodu do Spojených států vznikající tvorbu. Zřetelně tak přibližuje Sutnarův zásadní, v celosvětovém měřítku vnímaný podíl na rozvoji moderního vizuálního designu.

Část výstavy poukazuje rovněž na Sutnarův avantgardní přístup k prezentaci vlastní tvorby – vystaveny jsou reprodukce unikátních panelů ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jejichž prostřednictvím Sutnar představil vlastní tvorbu na své první autorské výstavě v roce 1934
v Praze.

 

Livingstone/ Živý kámen

Další výstava v Galerii Ladislava Sutnara navazuje na stejnojmenné sympozium LIVINGSTONE - pracovní setkání grafiků z USA, Holandska, Německa, Polska a České republiky konané na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara 23. - 27. 6. 2014. Jeho tématem bylo otiskování velkoformátových kamenů beze stroje, programové posouvání těžiště tradiční litografie směrem ke svobodnému grafickému projevu.

Symposion je stále živá antická tradice setkávání v přátelské atmosféře nad daným tématem. Naše "Otiskování velkoformátových kamenů beze stroje - LIVINGSTONE " mělo v popisu práce propojit účastníky pocitem svobodného pohybu v obrazovém poli. Konkrétněji dát možnost kresby křídami, tušemi, pastami a písky po kamenech až do rozměru 150 x 190 cm a následného otiskování kreseb na plátno i papír. Naše rozpětí paží nepřesáhne naši výšku. Při kresbě v malém obrazovém poli můžeme mít stále pocit bezpečí, okrajů formátu se můžeme opticky zachytit a nepropadneme do bezčasí za obrazem. Při práci na formátu přesahujícím naše periferní vidění jsme zbaveni zdánlivých jistot a musíme naléhavěji pátrat v sobě po důvodech kresby = existence. Pocit svobody je pak otázkou po směřování siločar našich pohybů a paradoxně tak větší svoboda znamená větší odpovědnost, tedy ochotu odpovídat si na otázky. K tomu je velmi vhodné podávat uměřené dávky veltlínu zeleného a případnou palčivost nezodpověditelných otázek na chvíli odstínit vytím.
doc. akad. mal. Mikoláš Axmann

In Progress

Společná výstava ateliérů keramiky a porcelánu na FDU v Plzni a VŠVU v Bratislavě by měla představit výběr z toho to nejlepšího za uplynulé tři roky.
Svět keramiky a porcelánu je možná menší, než by se mohlo zdát, lidé, kteří se v oboru pohybují, se zpravidla navzájem znají. Oba vedoucí ateliérů se např. poprvé potkali ještě na VŠUP v Praze, tehdy jako učitel a žák.
Výstava tak bude příležitostí seznámit se s pracemi nejmladší generace našich a slovenských keramiků. A jak doufám, bude i příležitostí pro studenty samotné nejen poznat a poučit se o tom, jak se dělá keramika jinde, ale že budou moci navázat kontakt se svými vrstevníky z opačného konce kdysi společné republiky.

Design Market

Originální vánoční dárky budou moci pro své blízké pořídit návštěvníci tradičního vánočního výstavního projektu Design Market v Galerii Ladislava Sutnara. Ve dnech 17. - 20. prosince zde budou svoji tvorbu představovat studenti FDU. Stejně jako v minulých letech budou zastoupeny práce od šperků, knih a pohlednic, přes tašky, doplňky a fotografie až po porcelán.

Fotografické symposium

Mezinárodní fotografické symposium Plzeň uvádí současnou inscenovanou fotografii

Je již tradicí, že na konci listopadu se do Plzně sjíždějí významní čeští a zahraniční fotografové, aby v rámci mezinárodního fotografického symposia Plzeň představili svoji tvorbu, své názory a tendence současné fotografické scény.

Stejně tak tomu bude i letos, kdy od 24. do 28. listopadu proběhne na půdě Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara velké množství přednášek, prezentací, workshopů a dalších aktivit. Zájemci budou moci navštívit přednášky a vstoupit do diskuse s osobnostmi, jako jsou Milena Dopitová, Štěpán Grygar nebo Pavel Pecha. Workshopy budou probíhat pod vedením Johannese Schwartze z Nizozemí, Pavla Odvody z Německa, či Šymona Klimana ze Slovenska.

Tímto si vás také dovolujeme pozvat na vernisáž studentských prací v galerii ENTRÉE a zahájení výstavy v Galerii Ladislava Sutnara, kde bude téma "Inscenovaná fotografie" prezentováno díly Ruda Prekopa, Michaely Thelenové, Václava Kopeckého a dalších. Součástí programu pro širokou veřejnost je také populární moderovaná projekce Fotojatka. Zájemcům o studium fotografie doporučujeme konzultace portfolií. Veškeré aktivity jsou přístupné zdarma, jen v několika případech je nutná rezervace. Více informací naleznete na www.fdu.zcu.cz/mfsplzen, nebo na informačním setkání ve středu 19. 11. v 18:00 v Galerii Ladislava Sutnara.

Foto: Pavel Pecha - Yin Yang

Kreslím

Galerie Ladislava Sutnara představí kresby deseti pedagogů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v rámci doprovodného programu 9. mezinárodního bienále kresby Plzeň 2014.
Můžeme se těšit na rozmanitou expozici, jejíž volné téma umožňuje vystavujícím prezentovat svůj ryze osobitý styl. Nejen kreslíři, ale také grafici či ilustrátoři nechají nahlédnout do svého kreslířského světa

Jak jsem potkal Toulouse Lautreca

V rámci festivalu Bonjour Plzeň budete moci od příštího týdne shlédnout první část výstavy plakátů k oslavě a poctě Henryho de Toulouse-Lautreca. V Galerii Ladilsva Sutnara bude ke zhlédnutí stovka plakátů řady nejznámějších světových grafiků. Výstava se koná za podpory Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Alliance française de Plzen a Sdružení Bienále Brno.

Vernisáž výstavy se koná ve středu 10.9.2014 v 18:00.

Špička ledovce

Také v letošním roce se v Galerii Ladislava Sutnara představuje výběr z diplomových prací čerstvých absolventů Fakulty design a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Studenti magisterského oboru Ilustrace a grafický design, Design, Fashion design a Sochařství představují rozmanitou expozici, kterou spojuje kvalita jednotlivých děl, které studenti při své práci dosáhli.

Štěpnáka Švarcová
Dilomová práce s názvem Vizuální identita existujícího subjektu představuje jednotný vizuální styl pro firmu Engi. Absolventka specializace Grafický design z oboru Ilustrace a grafický design vytvořila propracovaný a velmi kvalitně prezentovaný vizuální styl firmy logem, vizitkami a dopisním papírem počínaje, obalovými a reklamními materiály konče.

Štěpán Jirka
Absolvent studijního oboru Design vybral jako téma své diplomové práce Design jednostopého elektrovozidla. Jeho práce se skládá z modelu pečlivě sestaveného a propracovaného v každém detailu. Stejnou pozornost jako modelu samotnému věnoval jednotlivým vizualizacím, jejichž grafické zpracování je na výborné úrovni.

Anna Martinovská
Odysseia na motivy Homérova eposu z překladu Otmara Vaňovského a Ferdinanda Steibitze převyprávěla, technikou frotáže ilustrovala a text k frotáži z písma Empirina vysázela jako svou diplomovou práci. Práce byla oceněna pro svou technickou náročnost a jemné zpracování knihy a grafických listů.

Lenka Marková
Při analýze vlastního sytlu a značky se absolventka oboru Fashion design rozhodla zkombinovat netradiční formou kožené a dřevěné materiály. Modely obuvi byly oceněny díky nápaditosti, originalitě a samozřejmě skvělému zpracování.

Markéta Kalivodová
Poslední z vystavujících je absolventka oboru Sochařství, se specializací na keramiku. Její práce byla oceněna především pro svou technologickou náročnost při zvolení netradičního postupu výroby.

Monkeys

Pavel Trnka se zabývá kresbou, malbou, ilustrací, a také komiksem. V malířské tvorbě se snaží
o expresivní dynamický výraz. Malba mu dovoluje figuru více rozbíjet a deformovat.

Na této výstavě prezentuje několik pláten s různými výtvarnými přístupy. Rád pracuje s lehkou
až akvarelovou malbou v kontrastu s výraznou pastózní až reliéfní formou. Baví ho využívat barevnost plátna.

V obrazech pracuje s groteskní nadsázkou, kaligrafickou lehkostí, výraznou pastózní malbou, někdy s téměř abstraktní formou.

V současné době chystá třetí číslo časopisu Caves. Tento časopis komiksu a ilustrace založil před dvěma lety. Ve třetím čísle se objeví ukázka z rozpracovaného grafického románu spisovatele Petra Měrky.

Výstavu je možné shlédnout také na webu http://galerie.bastaflora.cz/, vernisáž výstavy uvede Ing. Pavel Hejduk.

Kde domov můj?

První slova české národní hymny jsou neobvyklá tím, že kladou otázku, a tak obsahují moment pochybování, osobního I kolektivního tázání.

Projekt Kde domov můj? vychází z přesvědčení, že každý má mít možnost se k položené otázce vyjádřit a na utváření sdíleného domova se podílet. Autorem konceptu je Jaroslav Anděl, Leoš Válka, Michaela Šilpochová a tým DOX.

Výstavu tvoří díla vybraná z příspěvků přihlášených na základě otevřené výzvy doplněná díly dalších domácích I zahraničních umělců, jež se vztahují k tématu domova a k dalším klíčovým pojmům, jako jsou veřejný prostor, bezdomovectví, migrace, národ, atp. Mezi vybranými díly jsou i práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Výstavu pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ve spolupráci s Radou pro mezinárodní vztahy.

Třítakt

Paul Kooiker, Vojtěch Aubrecht, Sergey Lelyukh

Vernisáž: čtvrtek 29. května 2014 v 17:00 hodin
Místo konání: Galerie Ladislava Sutnara, Rigerova 11, Plzeň
Termín: 30.5. – 14.6. 2014
Výstavu pořádá: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Třítakt může odkazovat na motor, hudbu, stavebnictví, drezůru koní... V různých souvislostech jde o způsob dovršení harmonie, či celistvosti.

Výstava dává nahlédnout do tvorby tří autorů, které zdánlivě více rozděluje, než pojí. Věk, národnost i témata, na která se primárně soustřeďují, se liší.

Paul Kooiker (*1964, Rotterdam – Nizozemí), patří k nejvlivnějším osobnostem současné nizozemské fotografie. V centru jeho pozornosti stojí lidská figura, respektive ženský akt. Jeho pojednání se však výrazně liší od klasického kánonu. Nepracuje s ideálními těly, v optimálních fotogenických pozicích. Spíše se věnuje anomálii a extrému. Přesto se nedá říct, že by se vyžíval v antiestetice či perverzi. Naopak – ve fotografických cyklech, které vytváří, nalézá krásu v nečekaném, poezii a vznešenost ve všedním.
Ústřední téma Vojtěcha Aubrechta (*1972, Praha) není tak snadno čitelné. Ačkoli se krajina v jeho tvorbě vyskytuje nejčastěji, jedná se více o prostředek než motiv. Krajina, podobně jako objekt či figura, jsou pro něj nositelem určitých kvalit. Obsah fotografických cyklů, které autor vytváří, není jednoznačný a vyžaduje od diváka aktivní účast.
Sergey Lelyukh (*5. 5. 1991, Togliatti – Rusko), je v současnosti studentem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, v ateliéru Užité fotografie. Přes svůj mladý věk si již dokázal vytvořit zcela osobitý výtvarný projev, primárně na poli dokumentární fotografie. Intuice a spontánnost jeho záznamu v kombinaci s řemeslnou a výtvarnou uvědomělostí jsou základem jeho jedinečného autorského rukopisu.

Přes všechny odlišnosti tyto autory spojuje silné pouto. Vojtěch Aubrecht byl jedním z prvních studentů Paula Kooikera na Amsterdamské Gerrit Rietveld Akademii, stejně jako Sergey Lelyukh je jedním z prvních studentů Vojtěcha Aubrechta na FDU ZČU. První setkání všech tří fotografů se uskutečnilo v rámci Mezinárodního fotografického symposia Plzeň 2012. Nyní se jejich tvorba střetla v Galerii Ladislava Sutnara a je na návštěvnících, zda spatří vzájemné ovlivnění.

Connections 2014

Galerie Ladislava Sutnara se přestěhovala do nových prostor v Riegerově ulici č. 11, kde bude sídlit v rámci Akademického centra ZČU, společně s Literární kavárnou "íčko" a Informačním
a propagačním centrem. Nové prostory slavnostně otevře výstava vybraných pedagogů
a studentů z Miami University. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara s College of Creative Arts na Univerzitě v Miami spolupracuje již několik let, a to především prostřednictvím mezinárodní letní školy ArtCamp a výstavní činnosti.

Poprvé v Galerii Ladislava Sutnara vystavovali v rámci Slavností svobody v roce 2008. Výstava měla rovněž název Connections a stejně jako letos představila výběr prací pedagogů a studentů partnerské školy. V nově otevřené galerii jich tentokrát vystavuje devatenáct. Protože se jedná
o kolektivní výstavu, jsou zastoupena téměř všechna média, od fotografie, přes grafiku, po objekt. V roce 2010 zde pak měla ve stejnou dobu samostatnou výstavu Susan Ewing, která se zaměřuje na design kovu a šperku a v současnosti působí jako proděkanka na tamní umělecké fakultě. Pedagogové Miami University pravidelně již několik let hostují na ArtCampu, i v letošním roce se na FDU vypraví několik kolegů z této školy. Pro jejich studenty bude letos připraven třítýdenní letní kurz zaměřený na fashion design.

Květnové výstavy věnované prezentaci práce amerických umělců, které probíhají v rámci oslav osvobození Plzně americkou armádou, jsou již v Galerii Ladislava Sutnara malou tradicí. První proběhla v roce 2005. Výstavy zpravidla představují práce amerických umělců či institucí spjatých s Plzní nebo obecně s českým kulturním a uměleckým životem.

Tisky z Mexica

Ve výstavním plánu se Galerie Ladislava Sutnara se projení dozvuky charakteru bývalé Univerzitní galerie. Díky mezinárodní spolupráci Fakulty umění a designu budeme moci nahlédnout do latinskoamerické kultury.
S Carlosem Torralbou navázal kontakt grafik M.A. Bedřich Kocman při stáži na Veracruzské univerzitě. Carlos Torralba je vedoucím specializace Grafika na Fakultě umění Veracruzské univerzity v Xalapě, Mexiko. Jeho práce zahrnují kresby, rytiny, lepty, a různé jiné grafické techniky. V jeho dílech nalezneme motivy příběhů souvisejících s rodinnými kulturními zkušenostmi, cestováním a prací v zahraničí. Společná výstava zahrnuje práce i dalších pedagogů a studentů tamní univerzity.

My Personal Dark Passenger

V dramaturgickém plánu nyní Galerie Ladislava Sutnara uvádí výstavu autora a pedagoga nejmladší generace - sochaře a multimediálního umělce Jana Morávka.
V jeho práci se střetává obtížná pozice sochaře na poli současného umění a mnohaletá zkušenost light designéra, kdy mu na sítnici ulpívá obraz předmětů a postav jako objektů stíhaných stínem. Využívá tělo - schránku na duši - jako projekční plochu pro svá sdělení. Ironizuje vyprázdněnost znaků euro-atlantické kultury postavené na křesťanství. V této souvislosti reflektuje adoraci, jako způsob zaslepení, který může mít až fatální následky.
I přestože ve své tvorbě využívá formálního rozvolnění postmoderny, zůstává vytrvalým hledačem smyslu bytí. Pokračuje v náladě české ironizace a skepse, která prostupuje místní umění od figurativních malířů (Sopko) po konceptualisty (Kovanda), jako východiska vyrovnání se se světem.

Informace o autorovi
Jan Morávek na Fakultě umění a designu vede ateliér multimédií. Narodil se 9. 5. 1978 v Praze.
V letech 1993 -1997 absolvoval Mistrovskou školu uměleckého designu v Praze obor- sochařství u prof.ak.soch Jiřího Kryštůfka a poté ateliér socha II. u prof.ak.soch. Jiřího Beránka na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Od roku 2007 uskutečnil několik autorských projektů
v Botanické zahrada hl.města Prahy v Troji „Skulptura natura", „Nová sadba", „Pozdní sběr". Účastnil se několika samostatných a skupinových výstav. Mezi lety 2005- 2010 působil jako
lektor na katedře volného umění na VŠUP v Praze. Od roku 2008 jako odborný asistent ateliéru sochařství na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni. Podílí se na land-artových projektech„soutok řek" a „Zaniklé kostely".

Kafkomix

Galerie Ladislava Sutnara představuje výstavu, na které pracovali čeští studenti Barbary Šalamounové a bruselští studenti Evy Cardon. Jako společné téma měli komiks a ilustrace inspirované povídkami Franze Kafky. Každý student Evy Cardon dostal tři krátké povídky, které měl nejprve nastudovat. Posléze každou z povídek vyjádřit jedním obrazem. Výběr techniky byl volný – mohli volit mezi akrylem, ecolinem, fixy, nebo inkoustem. Cílem nebylo doslovné převyprávění, ale osobité grafické vyjádření. Studenti Barbary Šalamounové měli o trochu jiný postup. Kařdý z nich si měl vybrat jednu povídku, kterou buď ilustroval nebo převedl do formy komixu. Podmínkou bylo, aby práce byla převoditelná do stupňů šedi. Technika pro české studenty byla též libovolná – použili škrabací voskové destičky, tušovou kresu, počítačovou kresbu nebo tužku. Komiks je forma, která má schopnost živě formulovat i vážné téma.

V březnu bude otevřena totožná výstava v Plzeňském domě v Bruselu, který je rovněž zastřešujícím partnerem výstavy společně s Plzeňským krajem. K výstavě vychází i stejnojmenný černobílý katalog, který je dvojjazyčný a obsahuje práce studentů Barbary Šalamounové. Katalog k výstavě finančně podpořili Europe Direct Plzeň, Techmania Science Center o.p.s.

Informace o iniciátorkách projektu

Eva Cardon vyučuje na Sinkt-Lukas Brusel kurz grafického románu se zaměřením na ilustraci a kresbu lokací. Zároveň je konzultantkou bakalářských a magisterských prací. Jako autorka komiksů vystupujem pod pseudonymem Ephameron.

Barbara Šalamounová se zabývá ilustrací a komiksem, tvoří loutky k hraným filmům, v animovaném filmu pracuje od scénáře přes výtvarno až po režii, tato zkušenost jí pomáhá v roli pedagoga na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity, kde od r. 2011 vede ateliér Komiks a ilustrace pro děti.

Filmový plakát

Výběr z českých a světových kultovních filmů sloužil jako inspirace pro nové zpracování filmových plakátů. Studenti ateliérů Komiks a ilustrace pro děti a Grafický design na svých návrzích procovali po dobu jednoho semestru. Své práce konzultovali s vedoucími ateliéru Barabarou Šalamounovou a Dittou Jiřičkovou.Fotografické sympozium Město

Ve dnech 18. až 22. listopadu pořádá Fakulta umění a designu Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 mezinárodní fotografické symposium. Tradice mezinárodních fotografických symposií byla zahájena před rokem. Akademický rok 2012 / 2013 byl pro tehdy ještě Ústav umění a designu, zlomový. Nabídka studijních oborů se výrazně rozrostla, mezi jinými o specializaci Užitá fotografie a navíc se všechny obory ocitly pod jednou střechou – pod střechou nové budovy UUD. V tomto reprezentativním prostředí vznikl prostor pro nové aktivity, jako jsou divadelní představení, módní přehlídky i zmiňované mezinárodní fotografické symposium Plzeň. Loňský ročník si zvolil téma Žena, ať už jako motiv, či autorku fotografií. Pozvání přijaly špičky České i zahraniční fotografické scény: Veronika Bromová, Jana Hojstričová, Libuše Jarcovjaková, Paul Kooiker, Miro Švolík a další.
Laťka byla hned zpočátku nasazena hodně vysoko a ani nadcházející ročník v tomto ohledu nebude zaostávat. Na letošním symposiu, které má téma Město, přislíbili svoji účast Markéta Othová, Jaroslav Beneš, Štěpán Grygar, Lukáš Jasanský, Martin Kollár, Miroslav Machotka, Klaudio Moser, Miroslav Pokorný, Martin Polák, Friso Spoelstra, L´ubo Stacho a s dalšími fotografy jsme v jednání. Veřejnosti se opět otevře možnost setkat se s výjimečnými fotografy, konzultovat s nimi svoji tvorbu, zúčastnit se jejich přednášek a workshopů, navštívit jejich společnou výstavu v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni atd. Většina aktivit je volně přístupná. Kompletní program bude brzy ke zhlédnutí na stránkách Fakulty umění a designu – www.fud.zcu.cz/mfsplzen
Srdečně zveme na tuto akci a těšíme se na shledanou.

Pomalé obrazy

Galerie Ladislava Sutnara představuje tvorbu malíře a pedagoga Aleše Ogouna. Médium malby je pro něj nástrojem komunikace. Pracuje způsobem, že přes sebe vrství čitelné fragmenty skutečnosti – ruce, ústa, ptáky – a poskládá je podle subjektivního vzorce, ze kterého vznikne vrchní rastr obrazu, zpod kterého vystupuje další kódovaný obsah, ke kterému by nás reálné prvky měly přiblížit. Pro vytvoření didaktického ornamentu využívá princip opakování.
„... Obsahově zkoumám oblasti interakce ega a okolí. Podle umělecké psychologie je divákem při vnímání díla, coby znaku, prvotně přijímán estetický požitek a teprve druhotně je dílo dešifrováno podle divákovy vyspělosti. Právě pro tuto emocionální rovinu vnímání obrazu jsem ve své tvorbě použil přitažlivost dekoru se snahou o snadnější vnímání druhého malířského plánu divákem.“ (úryvek z textu Fragmentovaná malba, Aleš Ogoun)

Meditace kresbou

Galerie Ladislava Sutnara vítá pedagoga Fakulty umění a designu Jiřího Kornatovského. Autor zde představí rozměrné kresby, kterými se zapsal do podvědomí laické i odborné veřejnosti. Kresby velkorysých formátů zobrazují organické tvary, které v nadživotní velikosti dosahují velkého estetického účinku. Hlavní roli v nich hraje modelace, šrafování, plasticita a dynamická rotace. Velkoformátové kresby vytváří autor technikou uhlu, pro menší formáty používá i tuhu nebo propisovačku. Zvolená technika mu umožňuje sledovat zvolený rytmus a dynamiku kresby.
Tvorba Jiřího Kornatovského je založena na duchovních aspektech, meditaci a koncentraci. Jeho práce představují rituál a kontinuitu. Přes monumentální rozměry nejsou kresby primárně určeny k veřejné prezentaci, ale pro intimní modlitbu.

Špička ledovce 2013

Také v letošním roce se v Galerii Ladislava Sutnara představuje výběr z oceněných bakalářských a diplomových prací čerstvých absolventů Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Studenti magisterského oboru Ilustrace a grafický design i bakalářského oboru Ilustrace a grafika, Fashion design, Design kovu a šperku a Sochařství představují rozmanitou expozici, kterou opět spojuje kvalita jednotlivých děl, které studenti při své práci dosáhli.

Miro Švolík / Muži by měli poslouchat pozorněji, co jim říkají ženy / autorská prohlídka výstavy

V úterý 23. července 2013 od 17 hodin budou mít návštěvníci Galerie Ladislava Sutnara jedinečnou příležitost se podrobně seznámit s tvorbou slovenského fotografa Miro Švolíka. Ten je provede svou výstavou s názvem Muži by měli poslouchat pozorněji, co jim říkají ženy / Fotografie 1985 – 2013. Více informací o výstavě zde.

Miro Švolík / Muži by měli poslouchat pozorněji, co jim říkají ženy

Galerie Ladislava Sutnara vítá slovenského umělce Miro Švolíka, který zde představuje výběr ze své fotografické tvorby za uplynulých 29 let. Shrnuje svou tvorbu do pěti kapitol, které jsou uspořádány do větších sérií nebo cyklů.

Zahájení výstavy Posel světla / Kinetické umění Franka Maliny

V pondělí 6. května 2013 v 15.45 hodin byla za účasti amerického velvyslance Normana Eisena, zakladatelky Musea Kampa Medy Mládkové a náměstkyně primátora města Plzně Evy Herinkové slavnostně zahájena výstava Posel světla / Kinetické umění Franka Maliny.

Posel světla / Kinetické umění Franka Maliny

V souvislosti s každoročním připomínáním osvobození Plzně americkou armádou je květnový termín v Galerii Ladislava Sutnara již tradičně věnován výstavě se zřetelným americkým podtextem. Je tomu tak i v letošním roce, kdy se v galerii představuje soubor osmnácti jedinečných světelných a kinetických maleb světoznámého amerického vědce, vynálezce, umělce a humanisty Franka J. Maliny.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E