Logo
Vytisknout tuto stránku

projekty a spolupráce

 

 

Práce mého srdce

kurzy profesionalizace kreativní tvorby a expresivních terapeutických metod pro rodinnou péči

Více informací naleznete zde

HWK 4.0 – podpora moderních kreativních řemesel a služeb

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009261
Projekt je podpořen z: Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu EU

Více informací naleznete zde

 


Prorůstání - od země k zemi

´Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko (Cíl EÚS 2014 - 2020)
Číslo projektu: 173


Více informací naleznete zde

LANDART – zaniklé a ohrožené kostely 2018

Program „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018“

Více informací naleznete zde

Zvýšení kompetencí v oblasti filmové a animované tvorby

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014 – 2020)
Číslo projektu: 210

Více informací naleznete zde


Návrat Ladislava Sutnara

 • Výstavní cyklus s přesahy do veřejného prostoru
 • Termín: 2015 +
 • FDULS, EHMK, GMP, ZČM

Cena Ladislava Sutnara

 • Umělecká cena
 • Termín: 2014 3.11., listopad2015
 • FDULS, ZČU, Magistrát města Plzně

ArtsManagament

 • Celoživotní vzdělávání
 • Termín: akademický rok 2014/2015+
 • FDULS

Art Camp

 • Celoživotní vzdělávání
 • Termín: červenec každoročně
 • FDULS

Design Meeting

 • Sympozium grafického designu
 • Termín: přípravné grémium 4. 11. 2014,
      sympozium listopad 2015
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Fotosympozium

 • Mezinárodní sympozium
 • 25. -28.11 2014, listopad 2015
 • FDULS

KREATIVNÍ INKUBÁTORY

 • Podpora kreativních průmyslů
 • 2014+
 • FDULS

LAND ART zaniklé kostely

 • Soubor sochařských realizací v krajině
 • 2012 – 2015, publikace 2015
 • FDULS, Plzeňský kraj

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENSTSKÝ DESIGN

 • Národní cena za studentský design a Grafika roku v Plzni
 • 11. 11. 2015
 • FDULS, Světovar– Muzeum designu

RUKA pomník

 • Socha ve veřejném prostoru
 • 2015+
 • Plzeň

 

 

 

 

Návrat Ladislava Sutnara

FDU ZČU