International student organisations

International students organizations locating at the University of West Bohemia have their seat at the Student center at the Faculty of Philosophy and Arts. If you would like to use their services or become a member and join them, please contact them at the following address: Jungmannova 1, room JJ 205.

AEGEE – Association des Etats Généraux des Etudiants de l´Europe

AIESEC – Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales

ELSA – The European Law Students´ Association

ESN – Erasmus Student Network

IAESTE – International Association for the Exchange of Students for Technical Experien

Studentské organizace ZČU

Fakultní studentské organizace

Studentská média

Studentská galerie

Studentská komora Akademického senátu ZČU

Studentská komora je součástí Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Je vrcholným studentským zastupitelským orgánem v samosprávě ZČU a jejím hlavním úkolem je hájit zájmy všech studentů, tedy i studentských organizací, které podporuje a částečně i koordinuje jejich činnost.

Studentská komora má 20 členů – po dvou z každé fakulty a dva studenty doktorských studijních programů. Délka volebního období jsou tři roky. Kromě samotného Akademického senátu ZČU mají členové studentské komory své zastoupení také v různých komisích a pracovních skupinách, ve vedení univerzity, a mohou tak ovlivnit celou řadu rozhodovacích a řídicích procesů.

Kontakt: Jan Pokorný – předseda SK AS ZČU