02_Main_banner_web

Vítejte na Sutnarce

Aktuálně: Přihlášky do kurzů letní školy umění ArtCamp jsou spuštěny. Vybírat můžete z více než čtyřicítky zájmových, přípravných i profesionálních kurzů. V srpnu navíc nově proběhnou i kurzy pro děti jako ArtCamp Kids.
ArtCamp 2022 ArtCamp Kids

Situace na Ukrajině

Vyjádření děkana FDU k situaci na Ukrajině

Již dva roky se v našich životech potýkáme s omezeními, která nám přinesla pandemie COVID-19. Teď, kdy se zdálo, že už nadejde čas hlubokého nadechnutí a osvobození od různých limitujících opatření, přichází nová nečekaná rána. Neomluvitelný, zločinný útok putinsko - lukašenkovských sil na demokratickou Ukrajinu. Domnívám se, že všichni sdílíme stejné rozhořčení a tíseň z událostí posledních dnů. Náš český/československý genotyp nese stigmata let 1938 a 1968 a jsme na podobnou agresi zvláště citliví. Nejedná se totiž o útok na jednu svrchovanou, demokratickou a svobodně smýšlející zemi, ale na všechny liberální demokracie, svobodné společnosti, kriticky smýšlející umělce – na každého z nás. Jsem přesvědčen, že nestačí spokojit se s tím, že naše země i naši představitelé se en bloc postavili za Ukrajinu (a to i ti, kteří putinskému režimu dlouhá léta servilně posluhovali a hájili autoritářské zájmy), ale že musíme i skutky vyjádřit naši podporu všem obětem Putinova běsnění, včetně statečných ruských demonstrantů, kteří se otevřeně vzpírají zlovůli.

Naše fakulta vzdělává vedle ukrajinských studentů i početnou skupinu studentů ruské a běloruské národnosti. Ti se rovněž stali součástí konfliktu, přestože na něm nenesou ani stín viny. I oni si zasluhují naši vstřícnost a nepředpojatost. Jejich rodiny a přátelé nyní možná pociťují tíhu perzekucí vlastních vlád a jistě již i následky mezinárodních sankcí. Naše fakulta zůstává solidární se všemi našimi studenty a zásadně odmítá stigmatizaci jakékoli národnostní skupiny.

Děkuji vám všem, kteří se aktivně podílíte na pomoci Ukrajině, a přeji mnoho sil. Neztrácejme víru a odhodlání, nenechme svést naši pozornost jiným směrem. Nedopusťme erozi a násilné oklešťování mapy svobodného světa.

Vojtěch Aubrecht
děkan

březen 2022

Pozvánky ZČU

Main invitation default image

Mohlo by vás zajímat