Studentské organizace

Vedení Západočeské univerzity v Plzni si je plně vědomo významu a nezastupitelnosti studentů sdružených ve studentských organizacích, a proto plně podporuje činnost a rozvoj těchto organizací. Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce vedoucí k rozvoji společných zájmů nabídla ZČU studentským organizacím Smlouvu o spolupráci.

Podepsaly ji následující studentské organizace, které tím získaly právo oficiálně vystupovat jako studentské organizace Západočeské univerzity v Plzni:

Studentské organizace ZČU

Fakultní studentské organizace

Studentská média

Studentská galerie

Studentská komora Akademického senátu ZČU

Studentská komora je součástí Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Je vrcholným studentským zastupitelským orgánem v samosprávě ZČU a jejím hlavním úkolem je hájit zájmy všech studentů, tedy i studentských organizací, které podporuje a částečně i koordinuje jejich činnost.

Studentská komora má 20 členů – po dvou z každé fakulty a dva studenty doktorských studijních programů. Délka volebního období jsou tři roky. Kromě samotného Akademického senátu ZČU mají členové studentské komory své zastoupení také v různých komisích a pracovních skupinách, ve vedení univerzity, a mohou tak ovlivnit celou řadu rozhodovacích a řídicích procesů.

Kontakt: Jan Pokorný – předseda SK AS ZČU