Mezinárodní spolupráce

USA

Fakulta každoročně uděluje Cenu Ladislava Sutnara nejvýznamnějším institucím a osobnostem v oblasti designu a umění. Ladislav Sutnar strávil významnou část svého života v USA a vytvořil tak základ pro současné vztahy Sutnarky. Laureáty této ceny jsou významné americké instituce a osobnosti jako Museum of Modern Art New York, The J. Paul Getty Trust, Richard Saul Wurman, William Lobkowicz and the Lobkowicz Collections, Steven Heller a další. Příkladem spolupráce je projekt Sutnar Shapes se School of Visual Arts in New York pod vedením Stevena Hellera, který se se studenty obou škol vytvořil sérii prací reflektující odkaz Ladislava Sutnara. Výstupy byly uceleně prezentovány v rámci výstav a vznikla publikace, která později získala ocenění Red Dot Award. Dalším příkladem spolupráce je ilustrovaná publikace a výstava zaměřená na historii české minority v Chicagu nazvaná Pilseñ (název odpovídající názvu používaném mexickou komunitou žijící v této čtvrti Chicaga). Projekt byl vedený Renátou Fučíkovou (vedoucí ateliéru Didaktické ilustrace) a vznikl ve spolupráci s Univerzity of Chicago.

Israel

Fakulta spolupracuje se širokým spektrem izraelských vzdělávacích a kulturních institucí. Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě je častým útočištěm studentů vyrážejících na Erasmus do Izraele. Intenzivní spolupráce probíhá s Holon Institute of Technology se kterými připravujeme společné vzdělávací projekty v oblastech industriálního designu a AR/VR. Pravidelně spolupracujeme s Českým domem v Jeruzalémě a izraelskou ambasádou v Praze na výstavních programech jak v České republice, tak v Izraeli (projekty Záhadné pouto, Masaryk Square Exhibition VR, výstavy v Českém domě v Jeruzalémě a Jerusalem Theatre).

Taiwan

S podporou Taipei Economic and Cultural Office in Prague pravidelně realizujme společné projekty s tchajwanskými partnery. V roce 2019 jsme představili tchajwanské audiovizuální umělce v rámci výstavy Chiméra. Mezinárodní letní škola ArtCamp pravidelně hostí vyučující a studenty z Taiwanu. Taiwan Design Center in Taipei získalo cenu Ladislava Sutnara v roce 2018, na jejímž základě jsem rozvinuly partnerství s National Cheng Kung University, jednou z světově významných vzdělávacích a výzkumných univerzit v oblasti designu.

Bavorsko

Bavorské instituce jsou díky jejich vzdálenosti přirozeným partnerem Sutnarky a spolupráce je také podporována v rámci přeshraničního programu. Projekt Zvýšení kompetencí v oblasti filmové a animované tvorby je realizován s Technical University of Applied Sciences in Amberg a zaměřuje se na společnou tvorbu, videí, filmů, počítačových her v rámci interdisciplinárních seminářů. Projekt Country to Country, který je na české straně podpořen Galerií Klenová, se zaměřuje land-art v pohraničních oblastech. Projekt Interprofessional Education of Student Teams se zaměřuje na přenos dobré praxe v oblasti produktového designu a vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci umělců, designérů, studentů marketingu a studentů medicíny.