Možnosti spolupráce s Partnery

Ctíme spolupráci a věříme, že zkušenosti lze získat jedině tréninkem a praxí. Spolupracujte s námi a pomozte našim studentům, aby byli připraveni na reálný svět. Projekty, stáže, designérské soutěže, závěrečné práce ve spolupráci s praxí nebo praktické řešení designérských úkolů přináší našim studentům cenné zkušenosti a rozšiřuje jejich tvůrčí obzory. Partneři Sutnarky nabízejí našim studentům neocenitelné zážitky a inspiraci. Je skvělé, když některé z těchto vynikajících designů dostanou šanci na realizaci ještě v době jejich studia. Společně tak dáváme mladým designérům větší šanci na jejich uplatnění v praxi.

Příklady spolupráce s praxí