celozivotni_vzdelavani01 mainbanneruzkyweb

Celoživotní vzdělávání

John Everett Millais začal malovat jako čtyřletý, v jedenácti byl přijat
na Royal Academy of Arts, London. Anna Mary Robertson Moses začala malovat v sedmdesáti osmi, a neměla vystudováno nic. A vy?
Nabídka kurzů

Kurzy celoživotního vzdělávání jsou určeny zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. Náš přístup ke každému zájemci je velmi individuální, zvláště tam, kde výuka neprobíhá ve velkých skupinách.

Výuka je určena zájemcům o prezenční studium, těm z vás, kdo se umění věnují na hobby úrovni, i profesionálům, kteří chtějí zůstat v kontaktu s vývojem svého oboru.

V průběhu kurzu budete mít k dispozici plnohodnotné zázemí fakulty, stejné jako prezenční studenti. Budete moci využít vybavení, které je k dispozici v běžné výuce. U praktických kurzů si Vaše práce po skončení výuky odnesete domů. Vaše požadavky a koncepci vyučujícího je ale třeba si vyjasnit hned na začátku vaší společné práce.

Úspěšní absolventi jednotlivých kurzů získají osvědčení o absolutoriu, jež je podepsáno rektorem ZČU a děkanem FDU. Pokud byste začali studovat na fakultě některé prezenční studium, můžete požádat o uznání absolvovaných kurzů.

Mohlo by vás zajímat