ateliery mainbanneruzkyweb

Ateliéry a pracoviště

Ateliéry

katedra audiovize (KAU)
pověřený vedením katedry: doc. MgA. Vojtěch Domlátil

Audiovize

garant programu: doc. MgA. Vojtěch Domlátil

 • Animace (BcA./MgA.)
 • Fotografie (BcA./MgA.)
 • Interaktivní design (BcA./MgA.)
 • Mediální ilustrace (BcA./MgA.)
 • Multimédia (BcA./MgA.)


katedra grafického designu a ilustrace (KGI)
pověřena vedením katedry: doc. MgA. Kristýna Fišerová

Grafický design a ilustrace

garant programu: doc. MgA. Kristýna Fišerová

 • Didaktická ilustrace (BcA./MgA.)
 • Grafický design a digitální média (BcA./MgA.)
 • Grafický design a vizuální komunikace (BcA./MgA.)
 • Komiks a ilustrace pro děti (BcA./MgA.)
 • Kniha a tvarování papíru (BcA.)

katedra designu a užitého umění (KDU)
pověřený vedením katedry: Mgr. art. Jan Korabečný

Design a užitá tvorba

garant programu: doc. MgA. Zdeněk Veverka

 • Design nábytku a interiéru (BcA./MgA.)
 • Fashion design (BcA./MgA.)
 • Keramický design (BcA./MgA.)
 • Produktový design (BcA./MgA.)
 • Environmentální design pro architekturu (BcA./MgA.)
 • Průmyslový design (BcA.)

katedra výtvarného umění (KVU)
pověřený vedením katedry: doc. MgA. Benedikt Tolar

Výtvarná umění

garant programu: prof. akad. mal. Mikoláš Axmann

 • Grafika (BcA./MgA.)
 • Kov a šperk (BcA./MgA.)
 • Malba (BcA./MgA.)
 • Nová média (BcA./MgA.)
 • Socha a prostor (BcA./MgA.)

Další pracoviště

Katedra teorií a dějin umění (KTD) byla na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara zřízena v roce 2022.

Ústav mezioborových studií umění, designu a pokročilých technologií (UUT) byl na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara zřízen v roce 2020. Jde strategický krok, který povede k posílení dlouhodobé odborné profilace a mezioborových studií na FDU. Ústav koordinuje a řídí dlouhodobé výzkumné programy zaměřené na teorii a programy směřující k multidisciplinárních aktivitám s inženýrskými, mediálními a dalšími obory. Významnou součástí aktivit je i systematická podpora komercializace projektů a orientace v globalizované poptávce a ekonomických a společenských trendech.