Studuj umění a design!

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara nabízí uchazečům a uchazečkám prezenční  čtyřleté bakalářské studium v jedné z 21 studijních specializací. Všechny nabízené specializace spadají do jednoho ze čtyř studijních programů – Audiovize, Design a užitá tvorba, Grafický design a ilustrace a Výtvarná umění. Každému studijnímu programu pak odpovídá příslušná katedra.

Čtyři katedry, které se starají o uměleckou tvorbu ve studijních programech, doplňuje Katedra teorií a dějin umění. Ta zajišťuje všechny teoretické předměty pro studující napříč všemi čtyřmi studijními programy. Během studia je možné strávit čas i v jiné specializaci v rámci některé z dalších kateder – k tomu slouží naše interní stáže.

Specializacím neformálně říkáme ateliéry.

Informace o studiu

Standardní doba studia je 4 roky, bezplatně si studium můžete prodloužit o další 1 rok. Fakulta má kreditní systém a drží certifikát ECTS. To absolventům usnadňuje uznání studia v zahraničí. Studium je prezenční, takže bez vaší přítomnosti se neobejdeme. Kdykoliv v průběhu studia je třeba vykonat zkoušku z anglického jazyka obtížnou zhruba jako maturitní zkouška. Každý semestr studenti absolvují klauzurní zkoušku. Závěrečná práce je praktická. Po její obhajobě skládají studenti teoretickou zkoušku z dějin umění.

V unikátní budově Sutnarky jsou pro vás připraveny profesionálně vybavené dílny a pracoviště. Digitální laboratoř Multilab nabízí nahrávací studio, prostor pro práci s greenscreenem, 360° videem nebo 4K videoprodukcí. Kovodílna a dřevodílna jsou vybaveny kvalitními obráběcími stroji a nástroji. 3Dlab a VRlab poskytují nejmodernější technologie 3D tisku a tvorby imerzivních prostředí. Fakultní tiskárna je vybavena jednodušší knihvazbou a ořezem a umožňuje malonákladovou produkci studentských publikací.

Studenti a studentky mohou vystavovat ve třech různých výstavních prostorách – v Galerii Ladislava Sutnara v samotném centru Plzně, studentské galerii GAFA v areálu DEPO2015 a přímo na fakultě v kreativním prostoru Inkubátor. A není nutné zůstávat pouze v Plzni! Studující mají možnost vycestovat v rámci programu Erasmus do jedné z našich 60 partnerských škol po celém světě. Nebo využít program Freemovers a vycestovat kamkoliv. 

Pojďte studovat na Sutnarku! Na místo, kde umění a design nejen studujeme, ale také oslavujeme a kde vaše jedinečná vize může růst a prosperovat. Těšíme se na vás a váš unikátní přístup.

DEMO přijímačky

DEMO přijímačky slouží k lepšímu pochopení celého procesu přijetí na fakultu a seznámení se s požadavky na portfolio a typy zadání úkolů, jaké mohou u přijímaček nastat.