Doktorske_studium_MainBannerWeb

Doktorské studium

Kam nemůže slunce, tam musí doktor umění. ARS ... MAGNA EST. Umění je věda a věda je umění. Doktorské studium je jejich dokonalou syntézou!

Doktorské studium na Sutnarce

V současné době pro vás chystáme akreditaci doktorského studijního programu. Umožní studovat jak umělcům inklinujícím k vlastní tvorbě a její hlubší reflexi, tak badatelům inklinujícím k hlubší reflexi ověřované vlastní tvorbou. Pokračování již brzy...